Translation of "motorized drive" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Drive - translation : Motorized - translation : Motorized drive - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Light motorized units.
Lette, motoriserte enheter.
A motorized traction table for stretching the spine.
En maskindrevet strekkbenk som strekker ryggraden.
Then the motorized Army continues its onslaught through a France completely paralyzed by misfortune.
Den motoriserte armeens stormløp fortsetter gjennom et lamslått Frankrike.
Mr. Stavros is Colonel Stavros of the Greek 19th Motorized Regiment. He outranks us all.
Mr. Stavros er oberst i det 19. greske regiment og har høyeste rang her.
Drive
Stasjon
Drive
Stasjon
Drive.
Du kjører.
Drive.
Kjør, Ross!
I'll drive. I'll drive one too.
Jeg skal kjøre.
No, don't drive. Don't try to drive.
Du må ikke kjøre bil, Calder!
Floppy Drive
Diskettstasjon
Zip Drive
Zip stasjon
Jaz Drive
Jaz stasjon
Pen Drive
Pennestasjon
USB Drive
USB disk
IEEE1394 Drive
IEEE1394 disk
Hard Drive
Harddisk
Drive on.
Fortsett.
Drive slowly.
Kjør sakte.
A drive.
Vi tar en kjøretur.
Drive slow.
Kjør sakte.
Drive them.
Driv dem.
You drive!
Du kjører!
Drive carefully.
Kjør forsiktig.
Drive carefully.
27, er du snill.
Nice drive.
Ja, veldig.
I'll drive.
Jeg tar styringen.
Him, drive?
Han kjøre?
CD ROM Drive
CD ROM stasjon
Compact Flash Drive
Compact Flash stasjon
Memory Stick Drive
Minnestokk
Smart Media Drive
Smart Media
Hard Drive Partition
Harddisk partisjon
Hard Drive Directory
Harddisk katalog
Decreased sex drive
redusert sexlyst
Decreased sexual drive
Nedsatt seksualdrift
increased sex drive
økt seksualdrift
A drive. Driving.
En kjøretur.
Drive on, Samuel.
Kjør videre, Samuel.
Drive on, Turner.
Kjør, Turner.
Drive on, Schultz.
Kjør videre, Schultz.
Honey, I'll drive.
Jeg kjører.
I'm gonna drive.
Jeg skal kjøre.
You'll drive slowly.
Du skal kjøre sakte.
You can't drive.
Du kan ikke kjøre.

 

Related searches: Motorized Drive - Motorized - Motorized Valve - Motorized Vehicles - Non-motorized - Motorized Damper - Motorized Treadmill - Motorized Stage - Motorized Pulley - Motorized Transport -