Translation of "oven" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Oven - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Get firewood for the oven.
Hent ved til ovnen.
This room's like an oven.
Det er glovarmt her inne.
You forgot to turn on the oven.
De glemte å slå på ovnen.
I'll put your breakfast in the oven .
Jeg setter frokosten din i ovnen.
I'll light the oven and make you some toast.
Jeg fyrer i ovnen og lager litt toast.
Just put everything in the oven, Carl, on low.
Bare sett alt i ovnen på svak varme.
Sam, you know this courtroom gets like an oven.
Sam, du vet at rettslokalet blir hett som en bakerovn.
That's the oven where we bake our bread and our...
Det er ovnen der vi baker brødet vårt og...
You'd have three kids and a fourth in the oven.
Du ville ha tre unger og en fjerde i ovnen.
This room's like an oven already and it isn't noon yet.
Det er bakende varmt allerede, og den er ikke engang tolv.
For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven,
For se, dagen kommer, brennende som en ovn...
Our skin was black like an oven because of the terrible famine.
Vår hud brenner som en ovn av hungerens luer.
A woman unhappily in love, she forgets to turn on the oven.
En ulykkelig forelsket kvinne glemmer å slå på ovnen.
If I can get this oven hot enough, we're gonna have biscuits.
Får jeg ovnen varm nok, blir det kjeks vi skal ha.
Our skin is black like an oven, Because of the burning heat of famine.
Vår hud brenner som en ovn av hungerens luer.
I hadn't noticed. A true sailor can sleep in an oven or on ice.
En skikkelig sjømann sover når som helst.
I wonder how many minutes it would take to cook in a slow oven.
Mon tro hvor lenge den må stekes i en treg ovn.
They are all adulterers. They are burning like an oven that the baker stops stirring, from the kneading of the dough, until it is leavened.
Alle sammen er de horkarler de ligner en ovn som ophetes av bakeren han holder bare op med å ilde fra deigen eltes til den er syret.
They are all adulterers, as an oven heated by the baker, who ceaseth from raising after he hath kneeded the dough, until it be leavened.
Alle sammen er de horkarler de ligner en ovn som ophetes av bakeren han holder bare op med å ilde fra deigen eltes til den er syret.
They are all hot as an oven, and devour their judges. All their kings have fallen. There is no one among them who calls to me.
Alle sammen blir de hete som en ovn og fortærer sine dommere alle deres konger er falt, det er ingen iblandt dem, som kaller på mig.
They are all hot as an oven, and have devoured their judges all their kings are fallen there is none among them that calleth unto me.
Alle sammen blir de hete som en ovn og fortærer sine dommere alle deres konger er falt, det er ingen iblandt dem, som kaller på mig.
Every meal offering that is baked in the oven, and all that is dressed in the pan, and on the griddle, shall be the priest's who offers it.
Og ethvert matoffer som bakes i ovn, eller som stekes i panne eller på helle, skal tilhøre den prest som ofrer det.
Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger the LORD shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them.
Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn.
For they have prepared their heart like an oven, while they lie in wait. Their baker sleeps all the night. In the morning it burns as a flaming fire.
For de gjør sitt hjerte så hett som en ovn mens de lurer hele natten sover deres baker , om morgenen brenner det som luende ild. deres lidenskap.
And all the meat offering that is baken in the oven, and all that is dressed in the fryingpan, and in the pan, shall be the priest's that offereth it.
Og ethvert matoffer som bakes i ovn, eller som stekes i panne eller på helle, skal tilhøre den prest som ofrer det.
But if God so clothes the grass of the field, which today exists, and tomorrow is thrown into the oven, won't he much more clothe you, you of little faith?
Men klær Gud således gresset på marken, som står idag og imorgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere klæ eder, I lite troende?
'When you offer an offering of a meal offering baked in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mixed with oil, or unleavened wafers anointed with oil.
Og når du vil ofre et matoffer av noget som er bakt i ovn, så skal det være av fint mel, usyrede kaker med olje i eller usyrede brødleiver smurt med olje.
For they have made ready their heart like an oven, whiles they lie in wait their baker sleepeth all the night in the morning it burneth as a flaming fire.
For de gjør sitt hjerte så hett som en ovn mens de lurer hele natten sover deres baker , om morgenen brenner det som luende ild. deres lidenskap.
Then, when Our command cometh and the oven gusheth water, introduce therein of every (kind) two spouses, and thy household save him thereof against whom the Word hath already gone forth.
Når Vår beslutning realiseres, og alt koker over, så før om bord et par av hver art, og din familie, unntatt ham, mot hvem ordet allerede foreligger.
And if thou bring an oblation of a meat offering baken in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil.
Og når du vil ofre et matoffer av noget som er bakt i ovn, så skal det være av fint mel, usyrede kaker med olje i eller usyrede brødleiver smurt med olje.
Everything whereupon part of their carcass falls shall be unclean whether oven, or range for pots, it shall be broken in pieces they are unclean, and shall be unclean to you.
Og alt det som slik en død kropp faller på, blir urent enten det er ovn eller gryte, skal de brytes i stykker, de er urene og skal være urene for eder.
When I break your staff of bread, ten women shall bake your bread in one oven, and they shall deliver your bread again by weight and you shall eat, and not be satisfied.
Når jeg bryter sønder brødets stav for eder, da skal ti kvinner bake eders brød i én ovn og gi eder brødet igjen efter vekt, og I skal ete og ikke bli mette.
But if this is how God clothes the grass in the field, which today exists, and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith?
Men klær Gud således gresset på marken, som står idag og imorgen kastes i ovnen, hvor meget mere skal han da klæ eder, I lite troende!
When our decree comes to pass and water comes forth from the Oven, embark in the Ark with a pair of every kind of animals and your family except those already doomed (to perish).
Når Vår beslutning realiseres, og alt koker over, så før om bord et par av hver art, og din familie, unntatt ham, mot hvem ordet allerede foreligger.
Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?
Men klær Gud således gresset på marken, som står idag og imorgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere klæ eder, I lite troende?
If then God so clothe the grass, which is to day in the field, and to morrow is cast into the oven how much more will he clothe you, O ye of little faith?
Men klær Gud således gresset på marken, som står idag og imorgen kastes i ovnen, hvor meget mere skal han da klæ eder, I lite troende!
Then, when Our Command comes, and the oven gushes forth water, take on board of each kind two (male and female), and your family, except those thereof against whom the Word has already gone forth.
Når Vår beslutning realiseres, og alt koker over, så før om bord et par av hver art, og din familie, unntatt ham, mot hvem ordet allerede foreligger.
Until, when Our command came, and the Oven boiled, We said, 'Embark in it two of every kind, and thy family except for him against whom the word has already been spoken and whosoever believes.'
Når så vår beslutning ble iverksatt og vannet fløt over, sa Vi Ta om bord et par av alt, og din familie, unntatt den mot hvem ordet er utgått, og dem som tror.
And when Our decree comes to pass, and the oven boils over, load into it two pairs of every kind, together with your family, except those of them against whom the word has already been pronounced.
Når Vår beslutning realiseres, og alt koker over, så før om bord et par av hver art, og din familie, unntatt ham, mot hvem ordet allerede foreligger.
And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down for they are unclean, and shall be unclean unto you.
Og alt det som slik en død kropp faller på, blir urent enten det er ovn eller gryte, skal de brytes i stykker, de er urene og skal være urene for eder.
And when I have broken the staff of your bread, ten women shall bake your bread in one oven, and they shall deliver you your bread again by weight and ye shall eat, and not be satisfied.
Når jeg bryter sønder brødets stav for eder, da skal ti kvinner bake eders brød i én ovn og gi eder brødet igjen efter vekt, og I skal ete og ikke bli mette.
So it was , until when Our command came and the oven overflowed, We said, Load upon the ship of each creature two mates and your family, except those about whom the word has preceded, and include whoever has believed.
Når så vår beslutning ble iverksatt og vannet fløt over, sa Vi Ta om bord et par av alt, og din familie, unntatt den mot hvem ordet er utgått, og dem som tror.
Thus were they employed until when Our decree came and the oven boiled over, We said carry thereon of every kind two, and thy household except him thereof against whom the word hath already gone forth, and whosoever hath believed.
Når så vår beslutning ble iverksatt og vannet fløt over, sa Vi Ta om bord et par av alt, og din familie, unntatt den mot hvem ordet er utgått, og dem som tror.
And when Our command came and the oven gushed (forth with water), We said (to Noah) 'Take on board (the Ark) a pair from every species and yourfamily, except he of whom the word has already been spoken, and those who believe.
Når så vår beslutning ble iverksatt og vannet fløt over, sa Vi Ta om bord et par av alt, og din familie, unntatt den mot hvem ordet er utgått, og dem som tror.
When Our edict came and the oven gushed a stream of water , We said, Carry in it a pair of every kind of animal , along with your family except those of them against whom the edict has already been given and those who have faith.
Når så vår beslutning ble iverksatt og vannet fløt over, sa Vi Ta om bord et par av alt, og din familie, unntatt den mot hvem ordet er utgått, og dem som tror.

 

Related searches: Cooker, Electric Oven And Microwave Oven, Dishwasher, Coffee - Oven - Convection Oven - Dutch Oven - Microwave Oven - Oven Gloves - Curing Oven - Fan Oven - Toaster Oven - Steam Oven -