Translation of "path distance" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Distance - translation : Path - translation :
Sti

Path distance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Distance
Distance
Long distance?
Rikssamtale.
Long distance?
Rikstelefonen?
Long distance?
Rikssamtale?
Long distance.
Fjernsamtale.
Distance 5,000.
Avstand 5.000.
Distance 4,000.
Avstand 4.000.
Long distance.
Rikstelefon.
Long distance.
RiksteIefon.
Double Click Distance
Avstand for dobbelklikk
Long distance fevers...
Feber på lang avstand...
Long distance again.
Rikstelefon igjen.
At what distance?
Hvor langt unna?
Distance 60 miles.
Avstand 60 miles.
Distance 50 miles.
Avstand 50 miles.
From a distance!
avstand!
Relative distance of horizon
Relativ avstand til horisonten
Distance from target tissue
Avstand fra målvev
Recommended separation distance c
Anbefalt avstand mellom apparaterc
Yes, quite a distance.
Ja, et godt stykke.
Give me long distance.
En utenbys samtale ...
At a striking distance.
Skal vi følge vognen?
Never mind long distance.
Glem det.
They're for long distance.
De er for å se på lang avstand.
Target distance eight miles.
Målavstand 8 miles.
Target distance seven miles.
Målavstand 7 miles.
Target distance five miles.
Målavstand 5 miles.
Target distance four miles.
Målavstand 4 miles.
Long distance for Emergency.
Riks, nødtelefon.
But from a distance.
Men på avstand.
6 Minute Walk Distance (m)
6 minutters gådistanse (m)
Recommended distance from target tissue
Anbefalt avstand fra målvev
Give me long distance, please.
Gi meg rikstelefon, takk.
What happened to long distance?
Hva med rikstelefonen?
Nellie, get me long. Distance.
Nellie, ordne en rikstelefon.
Gauge the distance carefully, and...
Mål distansen nøyaktig, og...
Target distance six miles. Roger.
Målavstand 6 miles.
Target distance three miles. Roger.
Målavstand 3 miles.
The second was long distance.
Andre samtalen var riks.
He waited in the distance.
Fjern han venter.
Path
Sti
Path
Sti
Path
query criteria
6 Minute Walk Test Distance (meters)
6 minutters gangtest (meter)
He invented the Garroway Distance Controller.
Han oppfant Garroway Fjernkontrollen.

 

Related searches: A New Path Path - Path Distance - European Long Distance Path - Long-distance Path - Path - Career Path - Critical Path - Flow Path - Path Forward - Growth Path -