Translation of "rights managed" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Slaveowning rights?
Slaveeier rettigheter?
My rights. I got a lot of rights.
Jeg har mange rettigheter.
I have rights.
Jeg har mine rettigheter.
Liberty, rights, justice.
Frihet, rettigheter, rettferdighet.
Color managed display
color management mode
You managed it.
Du klarte det.
Editorials about Indian's rights.
Lederartikler om indianernes rettigheter.
...with certain unalienable rights.
...med visse uavhengige rettigheter.
Nobody's denying him his rights.
Ingen nekter ham rettigheter.
I'm not talking about rights.
Jeg snakker ikke om rettigheter.
We have some rights, Colonel!
Vi har rettigheter, oberst!
We've respected each other's rights.
Vi har klart å bo sammen.
Men, stand on your rights.
Forsvar rettighetene deres.
Managed to be in Mexico.
Klarte å være i Mexico.
Yeah, you managed that alright.
Ja, det greier du jo fint.
First to register gets discovery rights
Den første som leverer, får oppdagerrettigheter.
I'm standing on my legal rights.
Jeg står på retten min.
Now, you know your rights, boys.
Dere kjenner deres rettigheter, gutter.
Rights of man. You know, freedom?
Mennesket har frihet til å velge.
A partner has some rights, eh?
Har ikke en partner noen rettigheter.
Just an inmate protecting his rights.
Bare en innsatt som beskytter sine rettigheter.
I'm a citizen with inalienable rights.
Jeg er en borger med rettigheter.
Assassins and thieves have no rights.
Drapsmenn og tyver har ingen rettigheter.
You've no rights to do this.
Dere har ikke rett til dette!
You're damn rights, I am, Father.
Du har pokker så rett i det, far.
For patients well managed on deferoxamine
Pasienter med god respons på deferoksamin
Neutropenia and thrombocytopenia should be managed.
Nøytropeni og trombocytopeni må behandles.
He bloody well managed to escape.
Jaggu har han ikke greid det.
You managed to precede me, Captain.
Du greide a komme foran meg, kaptein.
I managed to think of that.
Dét husket jeg.
You managed to bring your gear.
Du klarte å få med deg utstyret.
Yeah, and it lays rights over here.
Ja, og det ligger rett over her.
As such, he's entitled to certain rights.
Som sådan har han visse rettigheter.
This Gl Bill of Rights, for instance.
For eksempel krigsveteranloven.
We have to fight for our rights.
Vi ma kjempe for vare rettigheter.
who knows his Bill of Rights verbatim.
som kan rettighetene ordrett.
You exceed the rights of a brother.
Du overskrider en brors rett.
You got no rights here no more.
Du har ingen rettigheter her lenger.
A 50 bill.That gives me some rights.
Det gir meg rettigheter.
Political equality and equal rights with men
Politisk likestilling Rettigheter som menn
He got the rights to build it.
Han fikk rettighetene til å bygge den.
I have rights. I want a lawyer!
Jeg kjenner mine rettigheter!
I don't know how I managed it.
Jeg vet ikke hvordan jeg fikk det til.
Let's just hear how you managed that.
La oss få høre hvordan du klarte det?
Some were arrested and managed to escape.
Mennesker som har forsvunnet.

 

Related searches: Managed Or Co-managed - Rights Managed - Managed Rights - Rights Managed Licensing - Rights-managed Content - Royalty-free Or Rights Managed - Rights Managed License - Title, Ownership Rights, And Intellectual Property Rights - 2.10. Proprietary Rights And Intellectual Property Rights - Intellectual Property Rights And Related Rights -