Translation of "steel processing company" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Company - translation : Processing - translation : Steel - translation : Steel processing company - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Processing error
Lesefeil
Steel!
Stål.
Prisoner Stroud completed processing, sir.
Fangen Stroud er gjennom mottakskontrollen, sir.
Steel spring.
Stålfjær.
Steel shutters.
Stålskodder.
All steel!
Massivt stål.
All steel.
Massivt stål.
Cold steel.
Kaldt stål.
Requested action aborted error in processing
Forespurt handling avbrutt feil i prosessering
Heavy steel pipe.
Tungt stalrør.
It's solid steel.
Den er av stål.
As your wedding present, I just suggested that the board appoint you to a vicepresidency... of the Prentiss Steel Company.
Som bryllupsgave foreslo jeg... at styret utnevner deg til viseformann... i Prentiss stål.
inhaler (plastic stainless steel)
inhalator (plast rustfritt stål)
Two needles (stainless steel).
To kanyler (rustfritt stål).
DOC Coal marries steel.
Kull gifter seg med stål.
The steel doesn't lie.
_Stålet lyver ikke,
Matching your strength against steel, you took on the strength of steel itself.
Du målte krefter med stålet, og fikk stålets kraft.
Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction
Dokumentet sluttet uventet inni en kommentar eller prosesseringsinstruksjon
My steel shutters don't work.
Stålskoddene virker ikke.
Steel pipes and baseball bats.
Stålrør og baseballkøller.
Come on now, Steel Eyes.
Ta det rolig, Ståløye!
I was just gonna sign his name to a contract that says we have a deal to deliver coke to Prentiss Steel Company.
Jeg skulle skrive navnet hans på en kontrakt... for levering av koks til Prentiss stål.
The biopsy will be sent to the cell processing facility.
Biopsien vil bli sendt til cellebehandling.
We Austrians are men of steel.
Vi østerrikere er menn av stål.
Nowhere is the steel hull thinner.
Skroget er tynnest her.
Company.
Selskap.
Company!
Har vi gjester?
What's your company? My company, sir?
Hvilket kompani er du i?
He wants company.... Our kind of company.
Han vil ha selskap av sånne som oss.
Bromobutyl stopper with steel blue colour seal.
Bromobutyl gummipropp med blåfarget forsegling
Each cartridge contains 3 balls (stainless steel).
Hver sylinderampulle inneholder 3 kuler (rustfritt stål).
Those chains are made of chrome steel.
Lenkene er av kromstål.
Give 'em a taste of Roman steel.
La demfå smake romersk stal.
Company Phone
Firmatelefon
Company, attention!
Kompani, giv akt!
Company... halt!
Kompani, holdt!
We've company.
Vi kjørte vogn.
Company rules.
Kompaniregler.
Hey, company.
Hei, selskap
Company alert.
Kompani, alarm!
Company rule.
Selskapets regler..
Company rules.
Selskapets regler.
Australian company?
Australsk kompani?
Expecting company?
Venter du selskap?
Company... halt!
Kompani... holdt!

 

Related searches: Steel Processing Company - Steel To Steel Closure - From Steel To Steel - Tool Steel Die Steel - Steel Steel Slabs - Mild Steel And Stainless Steel - Steel Processing - Steel Processing Plant - Steel Processing Industry - Stainless Steel Processing -