Translation of "un get at able" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Able - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Un Indent
Av indenter
un allergy
olallergi
Un pollo.
Un pollo.
That 'un?
Den?
A un lado.
SS BUENOS AIRES SEILER TIL NEW YORK KLOKKEN 16.00
You, young 'un.
Du der, unge pike.
My young 'un.
Min unge pike.
Tender and un aging.
ømme og kjærlige, jevngamle
Un momento, my friend.
Un momento, min venn.
Sí, Sí, un momento,
Sí, Sí, un momento,
Come here, young 'un.
Kom her, unge pike.
Ma soeura un crayonjaune.
Ma soeur a un crayon jaune.
Like a UN report.
Det høres ut som en FNrapport.
un adjusted log rank test
Ikke justert Logrank test
How come you're here, young 'un?
Hvorfor er du her?
Ain't you Tom Keefer's young 'un?
Er ikke du Tom Keefers unge pike?
And we're gonna have un rancho.
Og vi skal få oss un rancho.
Then the UN freezes the lines.
Da fryser FN linjene.
Which 'un did you have, boy?
Hvem av dem hadde du, gutt?
Sure, I seen that gal young 'un.
Ja, jeg har sett den unge jenta.
That young 'un... Tender as a cottontail.
Den ungjenta...
Most people wouldn't have chose that 'un.
De fleste ville ikke ha valgt den.
I wasn't able to get you more men.
Jeg klarte ikke skaffe deg fler menn.
I might be able to get his ledger.
Jeg kunne klare å få tak i regnskapet hans.
Can't seem to be able to get one.
Klarer ikke å få en.
I'll never be able to get that much.
Det får jeg aldri skrapt sammen.
A dark 'un, a redhead, and a blonde?
Ei mørk, ei rødhåra, og ei blondine?
I might be able to get it for you.
Jeg kan kanskje skaffe den.
And not be able to get rid of them?
Og så ikke bli kvitt dem?
I haven't been able to get through it myself.
Jeg har ikke kommet gjennom den selv.
Well, at least I'll be able to breathe.
Jeg kan i det minste puste.
Looks like I might be able to get a job.
Ser ut til at jeg kan få meg en jobb.
Have you been able to get through the confirmation copy?
Har du fått sendt den kopien til bekreftelse?
I seem to be able to get everyone's back up.
Ser ut til at jeg irriterer de fleste.
I suppose I'll be able to get a drink here.
Man kan får vel en drink på flyet?
You won't be able to get a game of jacks!
lngen vil spille ludo med deg mer engang!
I brush up on my music un petit peu.
Jeg øver musikk un petit peu.
All at once, I was able to breathe again.
Og plutselig fikk jeg puste igjen.
Ready, willing and able, sir. Champing at the bit.
Jeg brenner av utålmodighet.
For minimally invasive surgery, the pre rolled matrix can be un rolled with instruments at the site of application.
Ved kikkhullskirurgi kan en ferdigrullet matriks rulles ut med instrumenter på applikasjonsstedet.
Get at it.
Kom igang.
Get at it.
Vær så god.
I might not be able to get it pinned up again.
Da får jeg ikke satt det opp igjen. Vi lar det være.
Well, I just might be able to get you the money.
Jeg kan kanskje være i stand till å skaffe deg pengene.
It's just being here and not being able to get out.
Jeg bare er her, og er ikke i stand til å komme ut.

 

Related searches: Is Not Able To Able - Not Only Able Able But Also - I Will Be Able, Able To Reach - To Get Get Get - Get-at-able - Able To Get Around - I Was Able To Get - Not To Be Able To Get Going In The Morning - Was Able To Get - Will Be Able To Get -