Translation of "tumbling oil prices" to Persian language:


  Dictionary English-Persian

Prices - translation : Tumbling - translation : Tumbling oil prices - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

As oil prices go up, energy patents go up.
هر چه قیمت نفت بالاتر می رود، ثبت اختراعات در زمینه انرژی نیز بالاتر می رود.
Of course, the oil companies used a skirmish over there to scare up domestic oil prices.
مطمئنا، شرکتهاي نفتي از يه جنگ جزئي استفاده ميکنند تا قيمت نفت داخلي رو بشکنن
In spite of falling oil prices, he brought this country up here.
و علیرغم نزول قیمت نفت، او این کشور را به این بالا آورد.
And higher oil prices mean a greater incentive to invest in energy R D.
و قیمت بالای نفت به معنی انگیزه بیشتری است برای سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات انرژی های جایگزین.
He spoke of rapid population growth, deforestation, and two new stresses rising food and oil prices.
او از سرعت رشد جمعیت و جنگل زدایی و دو نگرانی جدید افزایش قیمت غذا و نفت صحبت کرد.
Some are turning to renewable energy such as wind power, hydropower, geothermal power and biodiesel from copra oil to combat the rise in oil prices.
برای مقابله با افزایش قیمت نفت در کشورها از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی بادی، آبی و همچنین زمین گرمایی استفاده می شود.
Laughing, crying, tumbling, mumbling.
خندان ، گريان ، افتان و خيزان ، زمزمه کنان
Soaring, tumbling, freewheeling
بالا رفتن،پائين اومدن،آزاد زندگي کردن
Transportation walls came tumbling down.
وموانع حمل و نفل رفع شود.
People in Egypt are extremely angry from the Government's latest economic decisions to escalate prices in oil and taxes, she adds.
این بلاگر می گوید مصریها به شدت از دولت به دلیل افزایش قیمت نفت و مالیات ها خشمگین هستند
Currently, twenty Latin American and Caribbean countries continue to benefit from Venezuela s Petrocaribe program of energy subsidies and preferential oil prices.
در حال حاضر همچنان 20 کشور آمریکای لاتین و دریای کارائیب از برنامه پتروکارائیب ونزوئلا در زمینه محصولات انرژی با قیمت های امتیازی بهره می برند.
Trade walls began to come tumbling down.
موانع تجاری شروع به فروریختن کرد.
The two of you, tumbling in the hay.
هردوتاتون، روي يونجه ها غلت ميخوردين
Look at these prices!
واي قيمتها رو ببين
Not at these prices!
نه با اين قيمت ها
It has therefore been found that energy prices are closely linked to food prices.
از اینرو این نتیجه بدست آمده است که قیمت انرژی به شدت با قیمت غذا مرتبط ی باشد.
Bacon prices are rising, Peter.
پيتر، بهاي گوشت خوك افزايش يافته است.
And the prices are good.
قيمت هاي خوبي داشتن
Botco. Tomorrow's fuels, tomorrow's prices.
باتکو سوختهاي آينده قيمتهاي آينده
You don't know the prices.
از هزينه ها خبر نداري
I'm going medieval on prices!
من ميخوام قيمت قرون وسطي حساب کنم
But if you ever come tumbling down I can wait.
ولي اگر پايين اومدي من ميتونم منتظر بمونم
'Sunward I've climbed, joined the tumbling mirth of sunsplit clouds
به سوي خورشيد رفته ام و به رقص شادمان ابرهاي از خورشيد جدا پيوسته ام
Oil?
روغن
Oil. Oil. This was a big topic.
نفت، نفت. نفت موضوع بسیار مهمی است.
Oil my arms, please, oil my elbows.
اوه،خواهش ميکنم به دستام هم روغن بزنين،به بازوهام...
Rising prices means problems grow quickly.
میانگین افزایش قیمت نشان میدهد که مشکلات سریع رشد میکنند.
Prices for cotton and tobacco fell.
قیمت پنبه و تنباکو به شدت پایین آمد.
High karate at low, low prices.
آموزش پیشرفته کاراته با کمترین قیمت ممکن.
Oil Paint...
رنگ روغن...
Oil Paint
رنگ روغن
It's oil!
اين نفته
Shell Oil?
کمپاني ش ل
Banana oil.
روغن موز
Hugo Chávez was in Honduras, and Aaron Ortiz of Pensieve hopes that the visit was only about purchasing Venezuelan oil at low prices, and not related to anything ideological.
آرون اورتیز در مورد سفر اخیر هوگو چاوز به هندوراس می نویسد که وی امیدوار است هندوراس فقط نفت ارزان از چاوز بخرد و مسائل ایدئولوژی ربطی به این سفر نداشته باشد
Cattle prices dropped after the war ended.
. بعد از جنگ قيمت نفت پائين اومد
300 a gram. Those are friend prices.
گرمی سیصدتا، این قیمت ها واسه مشتریامونه.
We've got the lowest prices in town.
ما ارزون ترين قيمت هارو تو اين شهر داريم.
And of course the iron curtains, political walls have come tumbling down.
. و البته پرده های آهنین سیاسی نیز در حال برداشته شدن است.
Calamari oil Calamari oil (also known as Squid oil) is another source of omega 3 fatty acid.
روغن کالاماری(همچنین به عنوان روغن ماهی مرکب شناخته شده است، منبع دیگر از اسیدهای چرب امگا3 می باشد.
In addition to crude oil exports, Iran exports oil products.
در سال ۲۰۱۲ روزانه ۱ ۲ میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشت.
The Azadegan oil field is an oil field in Iran.
میدان های نفتی ایران مناقشات مرزی ایران و عراق
There was a big decline in coffee prices.
و آن کاهش زیادی در قیمت قهوه بود
The stock prices are showing a steady increase
قیمتهارو به افزایشه.
You know, she asked the prices of things?
کم مونده بود قيمت تمام وسائل خونه رو بپرسه

 

Related searches: Tumbling Oil Prices - Tumbling Prices - Tumbling Prices For - Tumbling - Tumbling Down - Tumbling Machine - Tumbling Mill - Tumbling Process - Tumbling Over - Tumbling Mixer -