Translation of "a bad cough" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

A bad cough - translation : Cough - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This was bad! Man, I was I cough. I was sick.
A to było okropne! O matko, ja Kaszlałem. Byłem chory.
I should hardly have thought that a bad cough was any aid to salvation. Then, I'm not a theologian.
Powinienem był się domyślić, że zły kaszel miał być pomocą w zbawieniu, ale nie jestem teologiem.
cough cough
(kaszel)
I used to be a train driver, you know, cough, cough.
Kaf, kaf Byłem kiedyś konduktorem lokomotywy!
I have a cough.
Mam kaszel.
It's a winter cough.
Wszystko przez tą zimę.
Whooping cough, violent cough, the hundred day cough all names for Pertussis.
Krztusiec, napady kaszlu, 100 dniowy kaszel wszystkie nazwy kokluszu.
That s a fine piece of work you ve got there, my lad, cough, cough!
Piękna robota, chłopcze! Ja się na tym znam!
You got a mean cough.
Ten kaszel jest podejrzany.
ut ra Cough A cough may occur within seconds to minutes after inhaling EXUBERA.
Kaszel zwykle ol
Cough
kaszel
Cough
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często duszność Rzadko kaszel
Cough
hipoglikemia
Cough
Kaszel
cough
cough
kaszel
cough
kaszel
Cough
Kaszel
Cough
Kaszel
tinnitus cough
kaszel
breathlessness, cough
trudności w oddychaniu, duszności, kaszel
Cough od
Kaszel
Asthma, cough
Astma, kaszel
Uncommon cough
Niezbyt często kaszel
Cough, Rhinorrhoea,
( 1 10 000, 1 1 000)
Dyspnoea, cough
nudności , ból brzucha
dyspnoea, cough
duszność, kaszel
Dyspnoea, cough
Kaszel, duszność
Cough Rhinorrhoea
Kaszel
Dyspnoea, cough
Duszność, kaszel
I cough.
Kaszlałem.
Interrogative cough.
Kaszel pytających.
Cough medicine.
To od lekarstwa na kaszel.
Cough. Inhale.
Proszę kaszlnąč.
If I have a cold, you cough.
Łapię przeziębienie, ty kaszlesz.

 

Related searches: Cough Cough - Bad Cough - A Bad Cough - Bad Bad Bad - Cough - Whooping Cough - Cough Up - Chesty Cough - Productive Cough - Dry Cough -