Translation of "anti fraud program" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ANTI FRAUD MEASURES
ANTI FRAUD MEASURES
24.02 Anti fraud
24.02 Zwalczanie nadużyć finansowych
Anti fraud measures
Środki zwalczania nadużyć finansowych
Anti fraud measures
Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym
Anti fraud measures
Środki do zwalczania naduŻyĆ finansowych
ANTI FRAUD MEASURES
ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM
ANTI FRAUD MEASURES
ŚRODKI STOSOWANE W CELU ZAPOBIEGANIA NADUŻYCIOM
Anti fraud measures
ŚRODKI ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH
Anti fraud provisions
Postanowienia dotyczące zapobiegania nadużyciom finansowym
ANTI FRAUD MEASURES
ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH
Anti fraud measures
Środki przeciwdziałania nadużyciom
Anti fraud provisions
Postanowienia dotyczące zwalczania nadużyć finansowych
European Anti Fraud Office (OLAF) means the European Commission's specialised anti fraud department.
Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący podejmuje w ramach obowiązujących go przepisów ustawowych i wykonawczych działania niezbędne do zapewnienia specjalnego nadzoru dotyczącego
ECB anti fraud committee
Komitet ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych EBC
adopts anti fraud measures.
lub przyjmuje środki przeciwdziałania nadużyciom finansowym.
European Anti Fraud Oce
Ma niemal wyłączne prawo inicjatywy w zakresie aktów prawnych.
Preceding ECB anti fraud scheme
Poprzedni program EBC dotyczący przeciwdziałania nadużyciom finansowym
ANTI FRAUD MEASURES n. a
ANTI FRAUD MEASURES n. a
Customs, Fiscalis and Anti Fraud
Cła, Fiscalis i zwalczanie nadużyć finansowych
European Anti fraud Oce (OLAF)
Kryteria członkostwa (kryteria kopenhaskie)
The European Anti Fraud Office
Europejski Urząd ds. Zwalczania
European Anti Fraud Office (OLAF)
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
European Anti Fraud Office (OLAF)
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
European Anti Fraud Office ce
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Anti fraud and control provisions
Zapobieganie nieprawidłowościom, nadużyciom finansowym i korupcji
Anti fraud and control provisions
Podstawowe zasady pomocy finansowej są zgodne z odpowiednimi rozporządzeniami dotyczącymi instrumentów finansowych Unii Europejskiej.
ANTI FRAUD AND CONTROL PROVISIONS of TITLE VII FINANCIAL ASSISTANCE AND ANTI FRAUD AND CONTROL PROVISIONS
Artykuł 3 Odpowiedzialność osób prawnych
Article 52 Anti fraud measures 1 .
Artykuł 52 Środki zwalczania nadużyć finansowych 1 .
Article 52 Anti fraud measures 1 .
operacyjne w zakresie funkcjonowania EBA i jedynie jeśli Komisja wyrazi na to wcześniej zgodę . Artykuł 52 Środki zwalczania nadużyć finansowych 1 .
A comprehensive Commission anti fraud strategy
Kompleksowa strategia komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
Communication on the Anti fraud strategy
komunikat w sprawie strategii zwalczania nadużyć finansowych
The European Anti Fraud O ce
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
European Anti Fraud O ce (OLAF)
Europejskie Biuro ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
AND ANTI FRAUD AND CONTROL PROVISIONS
PROTOKÓŁ II
ANTI FRAUD MEASURES NA 1.280.000 Ongoing EN
1.280.000 Ciągły
(h) the Anti Fraud Information System (AFIS)
h) system informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych (AFIS).
Anti fraud strategies at Commission Service level
Strategia w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na poziomie służb Komisji
Draft anti fraud and tax cooperation agreement
projekt porozumienia w sprawie zwalczania nadużyć finansowych oraz w sprawie współpracy w dziedzinie podatków
establishing the European Anti fraud Office (OLAF)
ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Administrative aff airs,audit and anti fraud
Administracja, audyt i zwalczanienadużyć finansowych
The European Anti Fraud Oce (OLAF) 3.3.
Reforma Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 3.3.
3.1.7 The European Anti Fraud Offi ce
3.1.7 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
3.4.5 The European Anti Fraud Offi ce
3.4.5 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
The European Anti Fraud OU ce (OLAF)
Europejski UrzÊd ds. Zwalczania NaduEyÍ Finansowych (OLAF)
European Anti Fraud Office a e A
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych S d

 

Related searches: Anti-fraud Program - Fraud Or Attempted Fraud - Fraud Or Suspected Fraud - Anti-fraud - Anti-fraud Policy - Anti-fraud Measures - Anti Fraud Office - Anti-fraud System - Anti-fraud Strategy - Anti-fraud Provisions -