Translation of "enterprise grade" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Grade Grade
stopień
Grade Grade
4 stopień 3
Grade Grade
stopień
all grades grade 3 grade 4 all grades grade 3 grade 4
Stopień Stopień 3 4
Grade 4 Grade 3
3.
Grade 4 Grade 3
Stopień 3.
grade 4 all grades grade 3
0
That's what? Fifth grade? Fourth grade?
Do piątej, czwartej klasy ?
Partner enterprise Linked enterprise
e Przedsiębiorstwo partnerskie e
Grade 0, 1 or 2 Grade 3
Stopień 3
Grade
Liczba pytań
Grade
StanCoin grading services PCGS, NGC, ANACS, ICG, ASA, PCI
Grade
Ocena
Grade
Stopień
Grade
Nachylenie
Grade
czność czność czność
Grade
stopień 3 4 ( )
Grade
Wszystkich
Grade
Grupa Zaszeregowania
(b) for potato production to 'EEC grade 1', 'EEC grade 2', or 'EEC grade 3'.
b) kategoria 1 EWG , kategoria 2 EWG lub kategoria 3 EWG dla produkcji ziemniaków.
(b) for potato production to EC grade 1 , EC grade 2 or EC grade 3 .
b) klasa 1 WE , klasa 2 WE lub klasa 3 WE dla produkcji ziemniaka.
Grade 1 soreness erythema Grade 2 erythema, ulcers, can eat solids Grade 3 ulcers, requires liquid diet only Grade 4 alimentation not possible
Stopień 1 bolesność rumień Stopień 2 rumień, owrzodzenia, możliwość spożywania pokarmów stałych Stopień 3 owrzodzenia, wymagane stosowanie diety płynnej Stopień 4 niemożliwe odżywianie doustne
20 FOR OFFICIALS FROM GRADE B1 TO GRADE A4
20 _BAR_ w przypadku urzędników stopni B1 A4, _BAR_
20 FOR OFFICIALS FROM GRADE B1 TO GRADE A4 ,
20 w przypadku urzędników szczebli B1 A4,
Grade 3 and grade 4 infections were reported commonly.
Często odnotowywano infekcje 3 i 4 stopnia.
Of these, grade 3 was common, grade 4 uncommon.
Wśród nich zakażenia 3 stopnia obserwowano często, a zakażenia 4 stopnia niezbyt często.
CTC grades neutropenia (Grade 3 0.5 1.0 109 l, Grade 4 0.5 109 l) thrombocytopenia (Grade 3 10 50 109 l, Grade 4 10 109 l) anaemia (hemoglobin Grade 3 65 80 g l, Grade 4 65 g l).
Stopnie wg CTC neutropenia (stopień 3. 0. 5 1. 0 109 l, stopień 4. 0. 5 109 l) małopłytkowość (stopień 3. 10 50 109 l, stopień 4. 10 109 l) niedokrwistość (hemoglobina stopień 3. 65 80 g l, stopień 4. 65 g l).
Grade 'A',
Klasa A ,
Grade Search
Przeszukiwanie klas
Grade Colors
Jeśli nie chcesz używać żadnych kolorów, tylko mieć wszystko czarno na białym, odznacz opcję Użyj kolorów.
Grade Boxes
Pola ocen
Grade Colors
Kolory poszczególnych ocen
Grade All
czność
Grade All
CTCa Grade
Nasilenie objawów wg a
Grade 1
Stopień 1.
Grade 2
Stopień 2.
Grade 3
Stopień 3.
Grade 4
Stopień 4.
grade 3
3
grade 4
0
Grade 4
Stopień 4
Grade, n
MedDRA
Grade, n
(5)
Grade 1
Stopień 1

 

Related searches: Enterprise To Enterprise - Enterprise 2.0 And Social Enterprise - Enterprise-grade - Enterprise-grade Security - Enterprise-grade Technology - Enterprise-grade Platform - Enterprise-grade Features - Enterprise Grade Solution - Enterprise-grade Tools - Enterprise-grade Reliability -