Translation of "evening twilight" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Evening - translation : Evening twilight - translation : Twilight - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

So indeed I call to witness the evening twilight,
O nie! Przysięgam na zmierzch
In the twilight, in the evening, in the black and dark night
Ze zmierzkiem pod wieczór, w ciemności nocnej, i w mroku.
Gregor first woke up from his heavy swoon like sleep in the evening twilight.
Gregor first obudził się z jego ciężkie omdlenie jak spać w zmierzchu.
Every evening, the high notables of the small town met at the Golden Unicorn for the twilight cup...
Każdego wieczoru najwyżsi dostojnicy miasteczka spotykali się Pod Złotym Jednorożcem na późnej szklaneczce...
in the twilight, in the evening of the day, in the middle of the night and in the darkness.
Ze zmierzkiem pod wieczór, w ciemności nocnej, i w mroku.
Twilight.
O zmroku.
Twilight.
Zmierzch...
Twilight.
Zmierzchem .
It's twilight.
już zmierzcha.
The Twilight of Feudalism?
Świt Feudalizmu ?
I swear by the twilight
Przysięgam na zmierzch
I swear by the twilight.
O nie! Przysięgam na zmierzch
I swear by the twilight
O nie! Przysięgam na zmierzch
I have read the Twilight tetralogy.
Przeczytałem Sagę Zmierzchu.
There's no twilight in the tropics.
W tropikach nie ma nawet półmroku.
Nay I swear by the twilight
O nie! Przysięgam na zmierzch
I have read the Twilight tetralogy.
Przeczytałem Sagę Zmierzchu.
We're at the ocean. It's twilight.
Jesteśmy nad oceanem, już zmierzcha.
Richard Pyle dives the reef's Twilight Zone
Richard Pyle nurkuje w Strefie mroku rafy koralowej
So I swear by the twilight glow
O nie! Przysięgam na zmierzch
This left the room in a twilight.
Ten opuścił pokój w półmroku.
When twilight is deep in the sky
Kiedy brzask jest wysoko na niebie
We were going to enjoy the waning twilight.
Mieliśmy podziwiać brzask jutrzenki.
A strange twilight world opened up before me,
Mroczny, nieznany świat, roztaczał się przed moimi oczami.
I can see the beautiful twilight in the sky.
widzę piękny brzask na niebie.
Just you and I, alone in the waning twilight.
Ty i ja w brzasku jutrzenki.
Evening. Good evening.
Dobry wieczór.
Martin Doherty was a live member of The Twilight Sad.
Martin Doherty był członkiem The Twilight Sad.
It abounds in haunted spots, twilight tales and local superstitions.
Obfitujące w nawiedzone miejsca, mroczne opowieści i miejscowe przesądy.
Good evening. Good evening.
Dobry wieczór.
Evening, Zee. Evening, Will.
Witaj, Zee.
Good evening. Good evening.
Dobry wieczór.
Evening paper! Evening paper!
Gazeta wieczorna!
With twilight the empty castle came alive again with menacing shadows.
Z nastaniem wieczoru opustoszały zamek powrócił do życia.
Good evening, Doctor. Good evening.
Dobry wieczór, doktorze
Good evening, sir. Good evening.
Dobry wieczór, panu.
Oh, good evening. Good evening.
Dobry wieczór.
Good evening, sir. Good evening.
Dobry wieczór.
Evening, Mr Wilson. Evening, Noah.
Noah.
Good evening, folks. Good evening.
Dobry wieczór, rodzince.
Good evening. Good evening, sir.
Z koni!
Evening, Mr Potter. Evening, Mr Wilson.
panie Wilson.
Good evening, Professor. Good evening, Rector.
Dobry wieczór, panie profesorze.
Good evening, Mr. Oakley. Good evening.
Dobry wieczór, panie Oakley.
Evening paper! Get your evening paper!
Wiadomości wieczorne!

 

Related searches: Evening Twilight - Evening Civil Twilight - Twilight - Twilight Zone - Twilight Years - Twilight Switch - Twilight Sensor - Twilight Blue - At Twilight - Twilight Saga -