Translation of "foreign and security policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Foreign and security policy
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Foreign and security policy
Artykuł 6
Foreign and security policy
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Foreign and Security Policy
Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK)
COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA
Common Foreign and Security Policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Foreign and security policy matters
Zagadnienia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA
Common foreign and security policy
197 negocjacji, jeśli to konieczne w dwóch etapach, oraz do poprawy dostępu do rynku UE, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.
Common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common foreign and security policy
Wydatki rolne i płatności bezpośrednie
Common foreign and security policy
Inne programy i agencje
Common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna ibezpieczeństwa
Common Foreign and Security Policy
Domena Wspólnoty (większość obszarów wspólnej polityki)
Common foreign and security policy
Pomoc państwa
Common foreign and security policy
Prawo instytucjonalne Rolnictwo
Foreign, security and defence policy
Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony
The common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
CFSP Common Foreign and Security Policy
WPZiB Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common and Foreign Security Policy (CFSP)
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)
Foreign Policy Cooperation and External Security
Współpraca w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego
Foreign Policy Cooperation and External Security
V. Współpraca w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego
Common foreign and security policy (CFSP)
Stosunki zewnętrzne UE
Common foreign and security policy (CFSP)
wpieranie międzynarodowych struktur na rzecz praw człowieka
THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA
The common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common foreign and security policy (CFSP)
Stosunki z innymi krajami uprzemysłowionymi
Common foreign and security policy (CFSP)
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)
Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)
Foreign, security, defence policy.
Polityka społeczna i zatrudnienie
The Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)
Common Foreign and Security Policy www.consilium.europa.eu www.eeas.europa.eu
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa www.consilium.europa.eu www.eeas.europa.eu
Second pillar Common foreign and security policy
Drugi lar wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common foreign and security policy (CFSP), 435
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB), 479
Common Foreign and Security Policy (CFSP)2,3
Pomoc makroekonomiczna0,9
Common Foreign and Security Policy (CFSP) 3,0
Instrument na rzecz stabilności 2,3
the common foreign and security policy (CFSP) and the European security and defence policy (ESDP).
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO).
External relations and foreign, security and defence policy
Stosunki zewnętrzne oraz polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony
Declaration concerning the common foreign and security policy .
. Deklaracja odnosząca się do artykułu 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Declaration concerning the common foreign and security policy
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.5.2008
Financing of the Common foreign and security policy
Finansowanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Declaration concerning the common foreign and security policy. . . . . . . . . . .
Deklaracja w sprawie wspólnej politykizagranicznej i bezpieczeństwa. . . . . . .
Declaration concerning the common foreign and security policy
Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Declaration concerning the common foreign and security policy .......................
Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa .................

 

Related searches: Common Foreign And Security And Defence Policy - Common Foreign And Security Policy - High Representative For Foreign Affairs And Security Policy - Foreign And Security Policy - Eu Common Foreign And Security Policy - Eu Foreign And Security Policy - Common Foreign And Security Policy (cfsp) - Common And Foreign Security Policy - Foreign, Security And Defence Policy - Swiss Foreign And Security Policy -