Translation of "i" to Polish language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I think I can, I think I can. I think I can, I think I can.
Wiem, że mogę, wiem, że mogę, wiem, że mogę...
I... thought I could, I thought I could. I thought I could, I thought I could.
Wiedziałem, że mogę, wiedziałem, że mogę!
i i i .
iii .
I think I can, I think I can. I think I can.
Wiem, że mogę...
I do, I do, I do, I do, I do!
Wierzę, wierzę, wierzę!
Annex Annex Annex Annex I , I , I , I ,
załącznik załącznik załącznik załącznik
I eat, I sleep, I laugh, I cry.
Jem, śpię, śmieję się, płaczę.
I I if if i i cati cati
7.1 Szkolnictwo uniwersyteckie
I do, I do, I do, I do.
Wierzę, wierzę, wierzę.
I think I will. I think I will.
Chyba to zrobię.
I, I'm sorry...I, I....
Ja, ja bardzo przepraszam, ja...
I... I think I do.
Myślę... myślę, że poznaję.
I know, but I... I...
Wiem, ale...
I... I... I had to!
Ja... ja... musiałem to zrobić!
I was here. I lived I lived I loved
Byłam tu
I was here I lived I lived I loved
I było to więcej, niż się spodziewałam
I I if if i i cati cati onsons
Mogą być przyłączone do szkół podstawowych.
I I if if i i cati cati onsons
szkolnictwo wyższe typu krótkiego,
I I if if i i cati cati onsons
Dane statystyczne
I I if if i i cati cati onsons
Studia obejmują 20 dziedzin oraz 160 progra mów.
Education and training I Culture I Youth I Multilingualism I Sport I Citizenship
Młodzież I Wielojęzyczność
i i .
Podzia obowiàzków w ramach Eurosystemu Na mocy art. 6 ust .
I... I...
Za nic nie musisz przepraszać.
I I...
J ja...
I I
ja ja
I... I...
Ode mnie też...
I I knew I had something.
NIEUDACZNIK Wiedziałem, że coś w sobie miałem.
I know. I know. I know.
Dobrze to wiem.
I failed, I failed, I failed.
Zawiodłam, zawiodłam, zawiodłam.
Well, I apologize. I hope I
Przepraszam...
I do. I do. I do.
Ja.
I don't I don't know. I...
Nie wiem...
I can't, I can't, I can't!
Nie mogę! Nie mogę!
I am. I mean, I was.
To znaczy, by_BAR_am.
I... I guess I fell asleep.
Musiałam zasnąć.
I consult, I decipher, I search...
Dociekam, zgłębiam, szukam...
I I I saw his hand !
Widziałem jego rękę!
I came, I saw, I conquered.
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. VENI,VIDI,VICI.
gg enucATIoN enucATIoN i i rpucertoN rpucertoN i i rnucanoxrnucanox
KSZTAŁCENIE PRZED UNIWERSYTECKIE (VWO)
I wish I may, I wish I might... have the wish I make tonight.
Chciałbym mieć, chciałbym móc... powiedzieć życzenie.
And I like you. Yeah, I like you And I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you
Tak, lubię cię i lubię cię, lubię cię, lubię cię, lubię cię, lubię cię i czuję łu hu huuu łu hu huu łu hu huu łu hu huu łu hu huu
I give what I want and I take what I need.
Daję, co chcę, biorę, czego potrzebuję .
I got eyes. I got imagination, haven't I? I don't know.
Mam oczy i wyobraźnię.
I thought I saw someone I knew.
Myślałem, że widzę kogoś znajomego.
I feel... I feel... I feel responsible.
Czuję się... odpowiedzialna.