Translation of "looking back and looking forward" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Back - translation : Forward - translation : Looking - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Looking back,
Jak to wspominam, chyba nie martwiłem się wtedy tak bardzo, jak mi się teraz wydaje.
Looking forward 2007 and beyond
Patrząc w przyszłość 2007 rok i kolejne lata
We're all looking forward.
Będziemy na to czekać.
Forward looking monetary policy
Perspektywiczna polityka pieniężna
Looking forward to 2010
W perspektywie roku 2010
Looking forward to 2010
W perspektywie roku 2010
Looking forward to it.
Słucham.
Not looking back?
Nie oglądniesz się?
I'm looking forward to it.
Nie mogę się doczekać aby to zobaczyć
I'm looking forward to it.
Już się cieszę. Dziękuję.
A forward looking restructuring approach
Perspektywiczne podejście do restrukturyzacji
I'm looking forward to it.
Zatem czekam.
It is very thorough and forward looking.
Jest ono bardzo dokładne i zwrócone w przyszłość.
Looking back to 1988
Spojrzenie na rok 1988
further developing information systems via SEIS for forward looking information and developing better tailored tools to manage forward looking information and
dalszemu badaniu wpływu i skuteczności obecnego wykorzystywania scenariuszy w strategicznym podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska
I am looking forward to Christmas.
Czekam na Święta.
I'm not looking forward to this.
Nie oczekuję tego.
I'm really looking forward to it.
Naprawdę nie mogę się tego doczekać.
Yeah, you're looking forward to that!
Nie możecie się doczekać, co?
That's what we're looking forward to.
To jest to, czego oczekujemy.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora? Jestem tak szczęśliwa, że aż boli mnie brzuch.
I am looking forward to it.
Nie mogę się doczekać.
EU Africa a forward looking vision
UE Afryka wizja na przyszłość
Monetary policy must be forward looking
Polityka pieniężna powinna być perspektywiczna.
Looking forward to euro area enlargement
Dalsze rozszerzanie strefy euro
They re both looking forward to it.
Oboje nie mogą się doczekać.
Special feature Looking forward to 2010
W tym wydaniu W perspektywie roku 2010
I am looking forward to this.
Czekam na to niecierpliwie.
Europe needs a forward looking Union.
Europa potrzebuje dalekowzrocznej Unii.
I'm really looking forward to going.
Naprawdę chcę tam jechać.
Looking forward to seeing the ranch.
Cieszę się na ranczo.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora?
Backward and forward looking elements support this view.
Doświadczenia oraz przewidywania na przyszłość uzasadniają taki pogląd.
Looking back on the set
Patrząc wstecz, tęsknię,
My daughter is looking forward to Christmas.
Moja córka nie może się doczekać świąt Bożego Narodzenia.
I'm looking forward to the summer vacation.
Czekam na wakacje z niecierpliwością.
I hope you're looking forward to that.
Mam nadzieję, że się Państwo cieszą.
I'm looking forward to seeing your class.
Oczekuję z niecierpliwością tych zajęć.
Everyone was looking forward to it... But...
Wszyscy go oczekiwali, ale...
Looking forward to a sustainable New Year
W oczekiwaniu na ekologiczny Nowy Rok
Looking forward to a sustainable New Year
Szcz Êliwego ekologicznego Nowego Roku
I am looking forward to the discussion.
Z niecierpliwością oczekuję na tę dyskusję.
I am looking forward to the debate.
Z radością oczekuję debaty.
I am looking forward to tomorrow's vote.
Z niecierpliwością oczekuję jutrzejszego głosowania.
I am looking forward to the debate.
Z zainteresowaniem wysłucham debaty.

 

Related searches: Looking Back And Looking Forward - Looking Back, Looking Forward - Looking Back And Forward - Looking Looking Forward To Meeting You - Looking Forward To Hearing Back From You - Looking Forward To Hearing Back - I'm Looking Forward To Hearing Back From You - Looking Forward To Coming Back - Looking Forward To Hearing Back From - I'm Looking Forward To Going Back -