Translation of "looking forward to hearing back from" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Back - translation : Forward - translation : From - translation :
Od

Hearing - translation : Looking - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We are looking forward to hearing your speech.
Z niecierpliwością oczekujemy przemówienia waszej świątobliwości.
I look forward to hearing from you,
Z góry dziękuję za wszystkie uwagi.
I look forward to hearing it.
Ja chcę ją usłyszeć.
I am also looking forward with keen interest to hearing how we are going to further develop the common research area.
Z zainteresowaniem czekam na informacje, w jaki sposób mamy zamiar dalej rozwijać wspólny obszar badawczy.
I'm looking forward to it.
Nie mogę się doczekać aby to zobaczyć
I'm looking forward to it.
Już się cieszę. Dziękuję.
I'm looking forward to it.
Zatem czekam.
And we look forward to hearing that.
I z niecierpliwością czekamy na stanowisko w tej sprawie.
I look forward to hearing your views.
Z niecierpliwością czekam na państwa opinie.
From that point of view, I am looking forward to good cooperation.
Z mojego punktu widzenia liczę na dobrą współpracę.
I am looking forward to Christmas.
Czekam na Święta.
I'm not looking forward to this.
Nie oczekuję tego.
I'm really looking forward to it.
Naprawdę nie mogę się tego doczekać.
Yeah, you're looking forward to that!
Nie możecie się doczekać, co?
Looking forward to euro area enlargement
Dalsze rozszerzanie strefy euro
They re both looking forward to it.
Oboje nie mogą się doczekać.
I'm really looking forward to going.
Naprawdę chcę tam jechać.
Looking forward to seeing the ranch.
Cieszę się na ranczo.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora?
Looking back to 1988
Spojrzenie na rok 1988
I know that you are working on your opinion on the SET Plan, and am very much looking forward to hearing your views.
Wiem, że Parlament przygotowuje opinię na temat planu SET i niecierpliwie oczekuję zdania Parlamentu w tej kwestii.
Forward looking monetary policy
Perspektywiczna polityka pieniężna
My daughter is looking forward to Christmas.
Moja córka nie może się doczekać świąt Bożego Narodzenia.
I'm looking forward to the summer vacation.
Czekam na wakacje z niecierpliwością.
I hope you're looking forward to that.
Mam nadzieję, że się Państwo cieszą.
I'm looking forward to seeing your class.
Oczekuję z niecierpliwością tych zajęć.
Looking forward to a sustainable New Year
W oczekiwaniu na ekologiczny Nowy Rok
Looking forward to a sustainable New Year
Szcz Êliwego ekologicznego Nowego Roku
I am looking forward to the discussion.
Z niecierpliwością oczekuję na tę dyskusję.
I am looking forward to the debate.
Z radością oczekuję debaty.
I am looking forward to tomorrow's vote.
Z niecierpliwością oczekuję jutrzejszego głosowania.
I'm looking forward to making your acquaintance.
Będzie mi niezmiernie miło.
Everybody's really been looking forward to the new video from Lumpy and the Lumpettes
Wszyscy niecierpliwie czekali na premierę nowego filmu Niezdarka i jego przyjaciółek!
We have to look back in order to evaluate as usual, but we also have to take a forward looking approach.
Musimy spojrzeć w przeszłość, by ocenić ją jak robimy to zazwyczaj, ale musimy także przyjąć podejście przyszłościowe.
Back Forward
Przewiń w tyłQShortcut

 

Related searches: Looking Forward To Hearing Back From You - Looking Forward To Hearing Back - I'm Looking Forward To Hearing Back From You - Looking Forward To Hearing Back From - Looking Back, Looking Forward - Looking Back And Looking Forward - Looking Forward To Hearing From You - I Am Looking Forward To Hearing From You - I'm Looking Forward To Hearing From You - We Are Looking Forward To Hearing From You -