Translation of "looking forward to your reply" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

That is the reason why I am looking forward to the Commission's reply.
Dlatego właśnie z niecierpliwością oczekuję na odpowiedź Komisji.
I'm looking forward to seeing your class.
Oczekuję z niecierpliwością tych zajęć.
I'm looking forward to making your acquaintance.
Będzie mi niezmiernie miło.
Your men are looking forward to it.
Cała świta tylko na to czeka!
We are all looking forward to your coming.
Wszyscy oczekujemy twojego przyjazdu.
We are looking forward to hearing your speech.
Z niecierpliwością oczekujemy przemówienia waszej świątobliwości.
I am looking forward to hearing your views.
Z chęcią poznam państwa opinie.
They must be looking forward to your arrival.
Pewnie wyglądają waszego przyjazdu.
However, I look forward to receiving your detailed reply at your earliest convenience.
Spodziewam się jednak, że przy najbliższej sposobności otrzymam od pana szczegółową odpowiedź.
We are looking forward to listening to your speech.
Z przyjemnością oddajemy Panu głos.
I'm looking forward to coming over to your place to eat.
Chętnie wpadnę kiedyś do ciebie na jedzenie.
We're looking forward to hearing your feedback on our forum.
Z niecierpliwością czekamy na wasze opinie na forum. Do zobaczenia
I'm looking forward to meeting her and your husband, too.
Mam nadzieję, że będę mógł ją poznać i twojego męża także.
Today I am looking forward to hearing your proposals during this debate.
Mam nadzieję, że podczas dzisiejszej debaty usłyszę od państwa jakieś propozycje.
Looking forward to 2010
W perspektywie roku 2010
Looking forward to 2010
W perspektywie roku 2010
Looking forward to it.
Słucham.
I can't tell you how much I've been looking forward to your visit.
Nie wyobrażasz sobie, jak cieszyłem się na twój przyjazd.
Thank you for your attention and I am looking forward to the debate.
Dziękuję bardzo za uwagę i będę się przysłuchiwać Państwa debacie.
I look forward to the Commissioner's reply.
Z niecierpliwością czekam na odpowiedzi pani komisarz.
I'm looking forward to it.
Nie mogę się doczekać aby to zobaczyć
I'm looking forward to it.
Już się cieszę. Dziękuję.
I'm looking forward to it.
Zatem czekam.
We are also very much looking forward to your anticipated study on consumer labelling.
Oczekujemy też na badanie dotyczące oznaczeń konsumenckich.
I am therefore looking forward to further debate and am grateful for your attention.
Dlatego oczekuję dalszej debaty i dziękuję za uwagę.
I am looking forward to studying the EU resolution which emerges from your debates.
Z niecierpliwością czekam na tekst rezolucji, która będzie wynikiem państwa debaty.
I am also looking forward to working with your delegation when we come to Cancún.
Cieszę się zatem na myśl o współpracy z Państwa delegacją po przyjeździe do Cancún.
I am looking forward to Christmas.
Czekam na Święta.
I'm not looking forward to this.
Nie oczekuję tego.
I'm really looking forward to it.
Naprawdę nie mogę się tego doczekać.
Yeah, you're looking forward to that!
Nie możecie się doczekać, co?
That's what we're looking forward to.
To jest to, czego oczekujemy.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora? Jestem tak szczęśliwa, że aż boli mnie brzuch.
I am looking forward to it.
Nie mogę się doczekać.
Looking forward to euro area enlargement
Dalsze rozszerzanie strefy euro
They re both looking forward to it.
Oboje nie mogą się doczekać.
Special feature Looking forward to 2010
W tym wydaniu W perspektywie roku 2010
I am looking forward to this.
Czekam na to niecierpliwie.
I'm really looking forward to going.
Naprawdę chcę tam jechać.
Looking forward to seeing the ranch.
Cieszę się na ranczo.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora?
We're all looking forward.
Będziemy na to czekać.
Forward looking monetary policy
Perspektywiczna polityka pieniężna
My daughter is looking forward to Christmas.
Moja córka nie może się doczekać świąt Bożego Narodzenia.
I'm looking forward to the summer vacation.
Czekam na wakacje z niecierpliwością.

 

Related searches: Looking Forward To Your Reply - I Am Looking Forward To Your Reply - I'm Looking Forward To Your Reply - I Looking Forward To Your Reply - Looking Forward To Your Positive Reply - I'm Looking Forward For Your Reply - Looking Forward To Your Reply I Remain - I'm Looking Forward To Your Kind Reply - Looking Forward To Your Reply I Send - I'm Looking Forward To Your Soonest Reply -