Translation of "looking looking forward to meeting you" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Forward - translation : Looking - translation : Meeting - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I've been looking forward to meeting you.
Czekałam na to spotkanie.
I've been looking forward to meeting you.
Z niecierpliwością czekała kiedy pana poznam.
We've been looking forward to meeting you.
Chcieliśmy pana poznać.
I've been looking forward to meeting you, Mrs. Pierce.
Wyczekiwałam spotkania z panią, pani Pierce.
We are looking forward to this ministerial meeting.
Czekamy na to spotkanie ministerialne.
I'm looking forward to meeting her and your husband, too.
Mam nadzieję, że będę mógł ją poznać i twojego męża także.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora? Jestem tak szczęśliwa, że aż boli mnie brzuch.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora?
Looking forward to 2010
W perspektywie roku 2010
Looking forward to 2010
W perspektywie roku 2010
Looking forward to it.
Słucham.
We are all looking forward to seeing you.
Miło nam będzie ponownie się z panem spotkać.
Are you looking forward to seeing the movie?
Cieszysz się, że obejrzysz ten film?
She's been looking forward to seeing you again.
Bardzo się cieszyła, że cię zobaczy.
I'm looking forward to seeing you again sometime.
Mam nadzieję że jeszcze się spotkamy.
I have been looking foreword to meeting you.
Szukałem sposobu, żeby dotrzeć do Ciebie.
Again, you can't connect the dots looking forward you can only connect them looking backwards.
Powtarzam, nie możesz połączyć kropek patrząc w przód można je połączyć tylko patrząc wstecz.
I am really looking forward to cooperating with you.
Naprawdę liczę na współpracę z państwem.
All right, I'll be looking forward to seeing you.
Dobrze, z niecierpliwością bedę oczekiwawć spotkania z tobą.
I'm looking forward to it.
Nie mogę się doczekać aby to zobaczyć
I'm looking forward to it.
Już się cieszę. Dziękuję.
I'm looking forward to it.
Zatem czekam.
We're all looking forward.
Będziemy na to czekać.
Forward looking monetary policy
Perspektywiczna polityka pieniężna
I've been looking forward to calling you for some time.
Od dawna zamierzałem do pana zadzwonić.
I am looking forward to Christmas.
Czekam na Święta.
I'm not looking forward to this.
Nie oczekuję tego.
I'm really looking forward to it.
Naprawdę nie mogę się tego doczekać.
Yeah, you're looking forward to that!
Nie możecie się doczekać, co?
That's what we're looking forward to.
To jest to, czego oczekujemy.
I am looking forward to it.
Nie mogę się doczekać.
Looking forward to euro area enlargement
Dalsze rozszerzanie strefy euro
They re both looking forward to it.
Oboje nie mogą się doczekać.
Special feature Looking forward to 2010
W tym wydaniu W perspektywie roku 2010
I am looking forward to this.
Czekam na to niecierpliwie.
I'm really looking forward to going.
Naprawdę chcę tam jechać.
Looking forward to seeing the ranch.
Cieszę się na ranczo.
There's a boy up forward looking for you, sir.
Jakiś chłopiec szukał pana, sir.
ED I've been looking forward to sharing that quote with you.
Nie mogłem się doczekać podzielenia się z wami tym cytatem.
I was looking forward to what you would make for breakfast.
Czekałem na to, co zrobisz mi na śniadanie.
I am also looking forward to working with you in Cancún.
Ja również cieszę się na myśl o współpracy z Państwem w Cancún.
If you knew how I was looking forward to this moment....
Nawet pani nie wie, jak bardzo liczyłem na tę chwilę... .
A forward looking restructuring approach
Perspektywiczne podejście do restrukturyzacji
Looking forward 2007 and beyond
Patrząc w przyszłość 2007 rok i kolejne lata
My daughter is looking forward to Christmas.
Moja córka nie może się doczekać świąt Bożego Narodzenia.

 

Related searches: Looking Looking Forward To Meeting You - I Look Forward Forward To Meeting You - Looking Forward To Meeting You - I Am Looking Forward To Meeting You - We Are Looking Forward To Meeting You - I'm Looking Forward To Meeting You - Looking Forward To Meeting You Soon - Looking Forward To Meeting You In Person - Looking Forward To Meeting You Again - Looking Forward To Meeting You Personally -