Translation of "north cascades national park" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

National - translation : North - translation : North cascades national park - translation : Park - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

136 с. ил.The Iguazú National Park is a national park of Argentina, located in the Iguazú Department, in the north of the province of Misiones, Argentine Mesopotamia.
1943 (D 1).Park Narodowy Iguazú (Parque Nacional Iguazú) park narodowy w Argentynie, położony na południowym brzegu rzeki Iguaçu.
Acadia National Park is the only national park in New England.
Park Narodowy Acadia to jedyny park narodowy leżący na obszarze Nowej Anglii.
Denali National Park
Denali National ParkCity in Alaska USA
NT1 national park
NT1 koszty opieki zdrowotnej
Yellowstone National Park was the first national park in the United States.
W roku 2000, jednostki National Park Service zanotowały łącznie 286 milionów wizyt.
National Natural Park The Sierra Nevada de Santa Marta National Natural Park () is Colombia's second oldest national park, established in 1964.
Teren masywu jest rezerwatem biosfery, a jego część (o powierzchni 3830 km²) objęto ochroną tworząc Park Narodowy Sierra Nevada de Santa Marta.
Sierra del Lacandón National Park The Sierra del Lacandón National Park is situated in the tropical rain forest in the north west of Guatemala.Washburn County is a county in the U.S. state of Wisconsin.
Gwatemalska część pasma znajduje się na terenie utworzonego w 1990 roku parku narodowego Sierra del Lacandón. Washburn County ) hrabstwo w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych.
Two national parks are located within the province El Palmar National Park and Predelta National Park.
Na terenie prowincji znajdują się dwa parki narodowe El Palmar oraz Predelta.
Other National Park Service properties include the C O Canal National Historical Park, the National Mall and Memorial Parks, Theodore Roosevelt Island, Columbia Island, Fort Dupont Park, Meridian Hill Park, Kenilworth Park and Aquatic Gardens, and Anacostia Park.
Nad większością terenów zielonych, takich jak Rock Creek Park, Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park, National Mall, Theodore Roosevelt Island, Constitution Gardens, Meridian Hill Park oraz Anacostia Park, czuwa National Park Service.
Its county seat is Ashland.Canons Park is a London Underground station at Canons Park, north London.
Jego siedzibą administracyjną jest Ashland.Canons Park naziemna stacja metra w Londynie na trasie Jubilee Line, położona w dzielnicy Harrow.
The park was declared a national park in 1972.
Przyznano mu status parku narodowego w 1972.
Hot Springs National Park
Park Narodowy Hot SpringsCity in Arkansas USA
Cascades has performed another miracle.
Wygląda na to, że Cascade, ma na mnie cudowne działanie.
In 1944 most of the town became a park, Harpers Ferry National Historical Park, administered by the National Park Service.
Dwudziesty wiek W 1944 roku większość miasta stała się częścią Narodowego Parku Historycznego Harpers Ferry będącego pod zarządem National Park Service i odwiedzanego corocznie przez około pół miliona turystów.
Box 13865, Research Triangle Park, North Carolina 27709 3865, USA
Box 13865, Research Triangle Park, North Carolina 27709 3865, USA
Other National parks include Lanín National Park and the Lanín extinct volcano, the Nahuel Huapí National Park shared with Río Negro Province, and the Laguna Blanca National Park.
Inne parki narodowe to Lanín wraz z jego wulkanem Lanín, Nahuel Huapí, którego część należy do prowincji Río Negro, oraz Laguna Blanca.
North Keeling Island and the surrounding sea to from shore form the Pulu Keeling National Park, established on 12 December 1995.
Północna Wyspa Keelinga wraz z otaczjącym ją morzem na odległość 1,5 km od wybrzeża stanowi park narodowy Pulu Keeling National Park, powołany 12 grudnia 1995 roku.
This park is the oldest national park of the Netherlands.
Jest to najstarszy park narodowy w Holandii założono go w 1930 roku.
The relatively young national park lies in the north of the Eifel region between Nideggen in the north, Gemünd in the south and the Belgian border in the southwest.
Park jest północnej części regionu Eifel, pomiędzy Nideggen od północy, Gemünd na południu i belgijskiej granicy na południowym zachodzie.
It became a national park.
Stała się parkiem narodowym.
Repovesi national park and conservationarea
w ważnych kwestiach utrzymywanie z nimidialogu w celu zapewnienia, że firma podążawłaściwą drogą.
Kings Canyon National Park is a national park in the southern Sierra Nevada, east of Fresno, California.
Kings Canyon National Park ) park narodowy położony w wschodniej części stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych.
The first single, The Journey was released to radio July 13 in North America and August 10 in Europe.Banco National Park is a national park in Côte d'Ivoire located along Highway North in the district of Attécoubé (Abidjan).Nacer Abdellah (born 3 March 1966 in Sidi Slimane) is a retired Moroccan football player.
Pierwszy singel z tej płyty The Journey był wydany po raz pierwszy 13 lipca w USA i dopiero 10 sierpnia w Europie.Park Narodowy Banco park w republice Wybrzeża Kości Słoniowej położonej wzdłuż drogi w okolicach Attécoubé (Abidżan).Nacer Abdellah (ur.3 marca 1966 w Sidi Slimane) marokański piłkarz grający na pozycji obrońcy.
How long have you been at Cascades?
Jak długo jesteś w Cascade? 10 dni.
The park is south of and contiguous with Kings Canyon National Park the two are administered by the National Park Service together as the Sequoia and Kings Canyon National Parks.
National Park Service ( Służba Parków Narodowych ) administruje oboma parkami jako jedną jednostką pod nazwą Sequoia and Kings Canyon National Parks.
The largest settlement on the river is Jõgeva.The Gauja National Park () in Vidzeme is the largest national park in Latvia, with an area of 917.45 km² running from north east of Sigulda to south west of Cēsis along the valley of the Gauja River, from which the park takes its name.
Największą miejscowością położoną nad Pedją jest Jõgeva. Historia i położenie Utworzony 14 września 1973 Park Narodowy Gauja znajduje się w środkowej części Łotwy, położony wzdłuż doliny rzeki Gauja, pomiędzy miejscowościami Sigulda (na północnym wschodzie parku) a Kieś (na południowym zachodzie).
To the west, the park shares a boundary with France's Vanoise National Park.
Od zachodu park graniczy z francuskim Parkiem Narodowym Vanoise.
Persimmon Gap to Panther Junction is a road from the north entrance of the park to park headquarters at Panther Junction.
Panther Junction Visitor Center Dyrekcja parku oraz główne całoroczne centrum turystyczne znajduje się w centralnej części parku, na północ od gór Chisos.
The Park office is located at the entrance in the village of Ambodiamontana, situated at 6,5 km from Ranomafana.Zahamena National Park is a national park of Madagascar.
Biuro parku znajduje się w miejscowości Ambodiamontana, około 6 km od miasta Ranomafana.Park Narodowy Zahamena park narodowy leżący na terenie wschodniego Madagaskaru.
Washington DC National Park Service, U.S. Dept.
Washington DC National Park Service, U.S. Dept.
In 1928, the club moved to Dee Park, Shotton and won both the Welsh National League (North) championship and the prestigious Welsh Cup in 1929.
W 1928 roku klub przeniósł się na Dee Park w Shotton, a w 1929 roku zarówno wygrał mistrzostwo Welsh National League (North) oraz prestiżowy Puchar Walii.
It was established in 2005 when Finland's oldest national park, Pyhätunturi National Park (established in 1938) was joined to Luosto.
Został założony w 2005 roku, kiedy najstarszy park narodowy tego kraju, Pyhätunturi (założony w 1938) dołączył do Luosto.
There are two national parks, Kibira National Park to the northwest (a small region of rain forest, adjacent to Nyungwe Forest National Park in Rwanda), Ruvubu National Park to the northeast (along the Rurubu River, also known as Ruvubu or Ruvuvu).
Na terenie kraju znajdują się dwa parki narodowe Park Narodowy Kibira na północnym zachodzie (Na terenie Rwandy park nazywa się Park Narodowy Lasy Nyungwe) oraz Park Narodowy Ruvubu na północnymwschodzie (wzdłuż rzeki Rurubu, inne nazwy Ruvubu i Ruvuvu).
In 1899, Buffalo Soldiers from Company H, 24th Infantry Regiment briefly served in Yosemite National Park, Sequoia National Park and General Grant (Kings Canyon) National Parks.
W 1899 kompania H z 24 regimentu strzegła Parku Narodowego Yosemite, Parku Narodowego Sekwoi oraz Parku Narodowego Generała Granta (dziś Park Narodowy Kings Canyon).
The archipelago became a National Park in 1971.
Archipelag stał się parkiem narodowym w 1971.
Tungurahua is part of the Sangay National Park.
Tungurahua jest częścią Parku Narodowego Sangay.
Krkonoše National Park a mosaic of mountain ecosystems
Karkonoski Park Narodowy mozaika ekosystemów górskich
protected area NT national park NT nature reserve
Przykład obszar chroniony NT park narodowy NT rezerwat przyrody
The incumbent is Ólafur Ragnar Grímsson, who is now in his fifth term as president, first elected in 1996, and most recently re elected in 2012.Tomás de Torquemada (Thomas of Torquemada), O.P.The Park has its headquarters in the village of Chyrzyno, near Kostrzyn nad Odrą.Wigry National Park () is a National Park in Podlaskie Voivodeship in north eastern Poland.
Obecnie urzędującym prezydentem jest jej następca Ólafur Ragnar Grímsson, który został po raz pierwszy wybrany w 1996.Tomás de Torquemada (ur.Park znajduje się na terenie czterech gmin Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk i Witnica.Wigierski Park Narodowy jeden z największych parków narodowych w Polsce.
National parks There are four national parks in the state the Médanos de Coro National Park, the Cueva de la Quebrada del Toro, Morrocoy, and Juan Crisóstomo Falcón National Park.
Na terenie stanu znajdują się cztery parki narodowe Medanos, Cueva de la Quebrada del Toro, Morrocoy oraz Sierra de San Luis (czasem nazywany Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón ).
Demographics 2010 The 2010 United States Census reported that Aliso Viejo had a population of 47,823.Buena Park is bisected by State Route 91 into North Buena Park and South Buena Park.
Według spisu ludności przeprowadzonego przez United States Census Bureau, w roku 2010 miasto Aliso Viejo miało 47 823 mieszkańców.Buena Park miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange.
The bones were collected from the Morrison Formation of Garden Park, north of Cañon City.
Kości zostały wydobyte ze skał formacji Morrison w pobliżu Garden Park, na północ od Cañon City.
Biogen Idec Inc., 5000 Davis Drive, POB 14627, Research Triangle Park, North Carolina, 27709, USA.
Biogen Idec Inc., 5000 Davis Drive, POB 14627, Research Triangle Park, North Carolina, 27709, USA.
Kirstenbosch National Botanical Garden is not officially part of the national park, but its higher reaches are maintained as part of the park.
Ogród Botaniczny Kirstenbosch oficjalnie nie zalicza się do terytorium parku, ale jego wyższe partie utrzymywane są na podobnych zasadach.
Its range covers most of Mozambique, Zimbabwe, Zambia and Malawi along with north eastern South Africa (mainly in Kruger National Park), northern Botswana, north east Namibia, eastern Angola, southern Democratic Republic of the Congo and parts of Tanzania.
Areał występowania obejmuje Mozambik, Zimbabwe, Zambię i Malawi po północno wschodnią Afrykę Południową (głównie w Parku Narodowym Krugera), w północnej Botswanie, północno wschodniej Namibii, wschodniej Angoli, południowej części Demokratycznej Republiki Konga i częściowo w Tanzanii.

 

Related searches: Cascades Down - Centrifuge Cascades - Signal Transduction Cascades - It Cascades - Waterfall Cascades - That Cascades - Dilution Cascades - Tumbling Cascades - Cellular Signaling Cascades - Which Cascades Down -