Translation of "policy department a economic and scientific policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Department of Common Trade Policy and International Economic Organisations
gg) Pozostałe finansowe usługi w zakresie doradztwa i konsultingu
POLICY DEPARTMENT
DEPARTAMENT TEMATYCZNY
POLICY DEPARTMENT
PARLAMENT EUROPEJSKI
POLICY DEPARTMENT
DYREKCJA GENERALNA DS.
Official in the Economic Policy Department , Federal Ministry of Economics
Urzędnik w Departamencie Polityki Gospodarczej , Federalne Ministerstwo Gospodarki
POLICY DEPARTMENT B
DEPARTAMENT TEMATYCZNY B I JEGO ROLA WSPOMAGAJĄCA PRACE PARLAMENTARNE
Trade Policy Department
(CPC 8671 i 8674)
Security Policy Department
Security Policy Department
ABOUT THE POLICY DEPARTMENT
INFORMACJE O DEPARTAMENCIETEMATYCZNYM
ABOUT THE POLICY DEPARTMENT
INFORMACJE O DEPARTAMENCIE TEMATYCZNYM
ABOUT THE POLICY DEPARTMENT
TEMATYCZNYCH
ABOUT THE POLICY DEPARTMENT
PARĘ SŁÓW O DEPARTAMENTACH TEMATYCZNYCH
Department of Trade Policy
W AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE, UK bez ograniczeń.
Policy Department Structural and Cohesion Policies
Departament tematyczny ds. polityki strukturalnej i polityki spójności
Policy Department B Structural and Cohesion Policies
Departament tematyczny B ds. polityki strukturalnej i polityki spójności
Policy Department B Structural and Cohesion Policies
Departament Tematyczny B Polityka Strukturalna i Polityka Spójności
Policy Department B Structural and Cohesion Policies
Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej
Policy Department B Structural and Cohesion Policies
550 000 TEU, tj. 4,5 łącznej ładowności.
POLICY DEPARTMENT B STRUCTURAL AND COHESION POLICIES
DEPARTAMENT TEMATYCZNY B POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI
Policy Department B Structural and Cohesion Policies
Wpływ kryzysu gospodarczego na sektor transportu lotniczego w UE
BCE Department of Public Policy
Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie, Wydział Polityki Publicznej
Ministry of Labour Policy Department
Ministerstwo Pracy Departament Wdrażania Polityki
ABOUT THE POLICY DEPARTMENT .........................................................................................29
INFORMACJE O DEPARTAMENCIE TEMATYCZNYM ........................................................29
ABOUT THE POLICY DEPARTMENT .........................................................................................31
PARĘ SŁÓW O DEPARTAMENTACH TEMATYCZNYCH ....................................................31
Head of Trade Policy Department
UE WSZYSTKIE SEKTORY
Department of Defence Policy Al.
Departament Polityki Obronnej
Sociology Social Policy Budapest University of Economic Sciences Public Administration Research Department Political Sciences
Socjologia i polityka społeczna Wydział Badań
Department of Multilateral and EU Common Trade Policy
(część CPC 61111, część CPC 6113 i część CPC 6121)
RECENT PUBLICATIONS BY POLICY DEPARTMENT B
NAJNOWSZE OPRACOWANIA DEPARTAMENTU TEMATYCZNEGO B NA TEMAT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
THE ROLE OF POLICY DEPARTMENT B
DEPARTAMENT TEMATYCZNY B I JEGO ROLA WE WSPIERANIU PRAC PARLAMENTU
HOW TO CONTACT POLICY DEPARTMENT B
KONTAKT Z DEPARTAMENTEM TEMATYCZNYM B
Contrary to the State Department policy,
Sprzeciwiając się polityce Departamentu Stanu,
Head of Economic Analysis Policy Department, Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia Chair and representing Georgia
Przewodniczący
Overall policy coordination broad economic policy guidelines (BEPGs) a.
Ogólna koordynacja polityki ogólne wytyczne polityki gospodarczej a.
Ministry of Justice Minorities Integration Policy Department
Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Polityki Inte gracji Mniejszości
WHERE CAN POLICY DEPARTMENT DOCUMENTS BE FOUND?
MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA ZNALEŹĆ DOKUMENTY DEPARTAMENTÓW TEMATYCZNYCH
Policy support and anticipating scientific and technological needs3.6
Należy przy tym pamiętać, iż powyższe liczby dotyczą planów, a nie wypłat.
7.1 Relationship between competition policy and economic growth policy
7.1 Związek między polityką konkurencji a polityką gospodarczą na rzecz rozwoju
7.2 Relationship between competition policy and economic growth policy
7.2 Związek między polityką konkurencji a polityką wzrostu gospodarczego
Policy Department B has produced a brieng note and an internal study mission25.
Departament Tematyczny B
We need more coordination in budgetary policy, fiscal policy, economic policy, research policy and education policy, because we cannot improve our competitiveness with economic goals alone.
Potrzebujemy większej koordynacji polityki budżetowej, polityki fiskalnej, strategii politycznej w zakresie badań i edukacji, ponieważ samymi celami gospodarczymi nie zdołamy poprawić naszej konkurencyjności.
ECONOMIC AND MONETARY POLICY
POLITYKA GOSPODARCZA I PIENIĘŻNA
Economic and monetary policy
polityka gospodarcza i walutowa
FINANCIAL AND ECONOMIC POLICY
POLITYKA GOSPODARCZA I FINANSOWA
Economic and Monetary Policy
Polityka gospodarcza i pieni_21_27na

 

Related searches: Policy Department A Economic And Scientific Policy - Scientific And Non-scientific Field - Economic Policy Department - Scientific And Technical Department - Scientific, Technical And Economic Committee For Fisheries - Scientific, Technical And Economic Committee - Scientific And Economic Competitiveness - Scientific And Economic - Scientific And Economic Sectors - Principle Economic And Scientific Location -