Translation of "quartz mill" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Mill - translation : Quartz - translation : Quartz mill - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Quartz (excl. quartz sands)
Kwarc (inny niż piaski kwarcowe)
Quartz (excl. quartz sands)
Koks i półkoks z węgla, nawet aglomerowany, do produkcji elektrod
Quartz
KwarcName
Quartz
Quartz
Quartz
Glikol butylenowy (butanodiol)
Piezoelectric quartz
W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem
Piezoelectric quartz
Powleczone lub pokryte cyną
Piezoelectric quartz
Pilniki, tarniki i podobne narzędzia
Quartz extra slim
Supercienki Quartz
Piezo electric quartz
Z więcej niż 10 otworami, ale nieprzekraczające 80 otworów na cm w wątku
Piezo electric quartz
Liny i kable, z drutu platerowanego, powleczonego lub pokrytego cynkiem
They're at the mill. The mill?
Są w młynie.
Silica sands and quartz sands
Ziemie szamotowe lub dynasowe
Silica sands and quartz sands
Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu
Silica sand and quartz sand
Pozostałe fosforany wapnia
Silica sand and quartz sand
Cynku
Silica sands and quartz sands
Alifatyczne alkohole terpenowe
Silicon dioxide, quartz (Insoluble inorganic)
Dwutlenek krzemu, kwarc (nierozpuszczalny nieorganiczny)
Silicon dioxide, quartz (insoluble inorganic)
Dwutlenek krzemu, kwarc (nierozpuszczalny nieorganicz.)
Mill.
Kto za Millem?
Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C.
Badanie i analiza składu i czystości powietrza i wody mogą być prowadzone wyłącznie przez bułgarskie Ministerstwo Środowiska i Wody lub jego agencje we współpracy z Bułgarską Akademią Nauk.
Thetemplate containing the delicate nano structuresis made of quartz glass, and quartz glass is transparent to UV light.
Można też w ten sposób tworzyć zminiaturyzowane laboratoria, tzw. struktury lab on a chip .
Shell Mill
Powłoki Mill
20 Mill.
20 mln mieszkańców
Old mill.
Więzień.
Of fused quartz or other fused silica
Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi pozostałe odpady zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych
Of fused quartz or other fused silica
Pozostałe, o wymiarze wewnętrznego przekroju poprzecznego 400 mm lub większym, ale nieprzekraczającym 610 mm
Of fused quartz or other fused silica
W stanie surowym lub w postaci proszku
Of fused quartz or other fused silica
Kołnierze
Of fused quartz or other fused silica
Części artykułów gospodarstwa domowego
Quartz window decorations with extra small title bar.
Dekoracje okien Quartz z bardzo małym paskiem tytułowym.
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Tkanina (włączając taśmy bez końca), krata, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego siatka metalowa rozciągana z żeliwa lub stali
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Splotki, z drutu platerowanego, powleczonego lub pokrytego stopem miedzi z cynkiem (mosiądzem)
These are quartz crystals and feldspar, so most sand in the world on the mainland is made of quartz crystal and feldspar.
To kryształki kwarcu i skalenia. Większość piasku na świecie składa się z kwarcu i skalenia. To erozja granitu.
Ziziphus jujuba Mill.
Ziziphus jujuba Mill.
) Securigera orientalis (Mill.
) Lassen Securigera orientalis (Mill.
Burn the mill!
Spalić młyn!
Burn the mill!
Spalić młyn!
In that mill.
W wiatraku.
See? Old mill.
Stary wiatrak.
Man. Old mill.
Człowiek.
Why the mill?
Młyn? Dlaczego młyn?
Grain mill products
Traktowanie narodowe
Rolling mill departments
Wydziały walcownicze
Rooksbury Mill is one of the few surviving mill buildings in Andover.
Rocksbury Mill jest jednym z niewielu istniejących do dziś młynów w Andover.

 

Related searches: Quartz - Quartz Sand - Quartz Movement - Quartz Tube - Quartz Crystal - Fused Quartz - Smoky Quartz - Rose Quartz - Crystal Quartz - Lemon Quartz -