Translation of "rabbit ears" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Rabbit - translation : Rabbit ears - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I said What for? ' 'She boxed the Queen's ears ' the Rabbit began.
I powiedział co? Ona box Królowej uszy Rabbit zaczęło.
They neglected to tell you at school that a rabbit has large pointed ears.
Zapewne zapomnieli powiedzieć panu na uczelni, że królik ma spiczaste uszy!
So rabbit traps. Rabbit traps.
Druga oś to pułapki... pułapki na króliki.
The white rabbit. Mr. Rabbit.
Biały Królik.
Mr. Rabbit. Oh, Mr. Rabbit.
Panie Króliku?
So let's say 1 rabbit trap, 2 rabbit traps and 3 rabbit traps.
A więc 1 pułapka na króliki... 2 pułapki na króliki... i 3 pułapki na króliki.
Mr. Rabbit. Oh, Mr. Rabbit. Oh, dear.
Panie Króliku!
It's rabbit season. Oh, boy! Rabbit tracks.
To sezon na króliki.
Rabbit.
Królik.
Rabbit
Królik
'Rabbit!
Oferma!
I'm hunting rabbits. It's rabbit season. Rabbit season?
Sezon na króliki?
Rabbit Maranville.
'Królik' Maranville.
Mr. Rabbit.
Panie Króliku!
The rabbit.
Marianno!
What rabbit?
Jaki królik?
The rabbit.
Królik!
Rabbit meat.
mięso królicze,
rabbit meat,
mięso królicze,
Domestic rabbit
Królik domowy
Of rabbit (other than angora rabbit), hare, beaver, nutria or muskrat
Pozostała nitka pojedyncza
Of rabbit (other than angora rabbit), hare, beaver, nutria or muskrat
Z nylonu lub pozostałych poliamidów
Pretty good rabbit.
Niezły zając.
Who's Rabbit Maranville?
Kim jest 'Królik' Maranville?
He's a rabbit.
To królik.
Mr. Rabbit. Wait!
Panie Króliku!
The white rabbit.
Biały Królik.
Of angora rabbit
Pozostała nitka, wieloskładowa (złożona) lub kablowana
Of angora rabbit
Pozostała, z poliestrów
Ruminants, rabbit, pigs
Przeżuwacze, króliki, świnie
Pigs, Deer, Rabbit
Świnie, zwierzyna płowa, króliki
Ruminants, rabbit, pigs
Inne dzikie ssaki lądowe
I'm already on average eating one rabbit or finding one rabbit a day.
Każdego dnia zjadam lub znajduję przeciętnie jednego królika.
Ears!
Uszy!
Ears?
Ah te.
Bouncy the Hungry Rabbit
Bouncy the Hungry Rabbit
Tochtli likes rabbit meat.
Tochtli lubi królicze mięso.
I'm the white rabbit.
I'm the white rabbit.
He needs his rabbit.
Musi mieć swojego królika.
A sixfoottall bunny rabbit.
Dwumetrowym królikiem.
The white rabbit, perchance?
Biały Królik?
Of game or rabbit
27,7 EUR 100 kg
Of rabbit or hare
Półbielona lub bielona
Of rabbit or hare
Masa włóknista termomechaniczna
Of rabbit or hare
Włókna obrobione mieszaniny na bazie azbestu lub na bazie azbestu i węglanu magnezu

 

Related searches: Rabbit Rabbit Rabbit - Rabbit Rabbit - Rabbit Ears - Rabbit - Rabbit Hole - Down The Rabbit Hole - Rabbit Fur - Rabbit Hutch - Bunny Rabbit - White Rabbit -