Translation of "radio aerial" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Aerial - translation : Radio - translation : Radio aerial - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aerial and aerial reflectors for radio telephony or radio telegraphy apparatus
Anteny i reflektory anten do aparatury do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Aerials and aerial reflectors of all kinds, other than aerials for radio telegraphic or radio telephonic apparatus parts suitable for use therewith
Anteny i reflektory anten wszelkich typów inne niż anteny do radiotelefonów lub radiotelegrafów części nadające się do stosowania do nich
specialty air services include aerial mapping, aerial surveying, aerial photography, forest fire management, fire fighting, aerial advertising, glider towing, parachute jumping, aerial construction, heli logging, aerial inspection, aerial surveillance, flight training, aerial sightseeing and aerial crop spraying.
The Certified General Accountants Act, C.C.S.M. c.
Aerials and aerial reflectors of all kinds and parts suitable for use with aerials or aerial reflectors, n.e.s. (excl. aerials for radio telegraphic or radio telephonic apparatus and telescopic and whip type aerials for portable apparatus or for apparatus for fitting in motor vehicles)
Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów wideo, kolorowe, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości 1,5 oraz o przekątnej ekranu 52 cm do 72 cm
Aerial view
Widok z powietrza
Aerial nets
Sieci
Aerial spraying
Opryski z powietrza
Aerial Reconnaissance
Zwiad powietrzny.
Aerial amplifiers
dnia 1 stycznia pierwszego roku po wejściu w życie niniejszej umowy cło przywozowe zostanie obniżone do 80  podstawowej stawki celnej, tj. do 8 
Aerial amplifiers
Sprzęgła i ich części
Aerial amplifiers
Stabilizatory pozostałe wałki skrętne
Aerial amplifiers
Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe), składane
Aerial traps
Pułapki powietrzne
Aerial reflectors and parts suitable for use with aerials or aerial reflectors, n.e.s. (excl. aerial filters and separators)
Pojazdy silnikowe do przewozu 10 osób razem z kierowcą, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 2800 cm3, nowe
And aerial stunts.
Powietrzne sceny kaskaderskie.
(b) aerial work
b) prace lotnicze
And aerial stunts. No aerial stunt would be the same without skydiving.
Powietrzne sceny kaskaderskie. Bez spadochroniarstwa nie byłoby powietrznej kaskaderki.
ACM Aerial Combat Simulator
ACM Aerial Combat Simulator
Aerial work platform vehicle
Pojazd z platformą do prac na wysokości
The aerial observation vessel!
Zwiad powietrzny statku!
Aerial filters and separators
Kable światłowodowe
Aerial filters and separators
Do napięć przekraczających 80 V, ale mniejszych niż 1000 V
Aerial filters and separators
Pojazdy silnikowe do przewozu 10 osób razem z kierowcą, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 2800 cm3, używane
PL excluding aerial photography)
IT Udział zagraniczny w spółkach wydawniczych ograniczony jest do 49  kapitału lub praw do głosowania.
The following shall not be deemed obstructions to the field of vision embedded or printed radio aerial conductors having the following maximum widths PIC FILE T0020424
Za przeszkodę w polu widzenia nie uważa się wbudowanych lub drukowanych przewodów radiowo antenowych o maksymalnej grubości przewody wbudowane _BAR_ 0,5 mm, _BAR_ przewody drukowane _BAR_ 1,0 mm. _BAR_
These radio aerial conductors shall not pass through zone A, as defined in Directive 78 318 EEC relating to wiper and washer systems of motor vehicles (1).
Te radiowo antenowe przewody nie są przeprowadzane przez strefę A zdefiniowaną w dyrektywie 78 318 EWG w sprawie instalacji wycieraczek i spryskiwaczy pojazdów silnikowych 4 .
Some aerial target practice, sir.
Co tu się dzieje?
aerial access platforms with combustion engine
platformy podnośnikowe z silnikiem spalinowym
His aerial partner's a minute out.
Jego partnerka zaraz tu przyjedzie.
Some sort of aerial bus driver.
Jakiś rodzaj kierowcy autobusu powietrznego.
Such unanimity honors our aerial cameras.
Co za jednomyślność. Gratulacje dla naszych aparatów.
You're a trouper, an aerial star.
A z ciebie stara wyga, gwiazda przestworzy.
Specific inspection tasks for aerial surveillance
Szczególne zadania kontrolne w ramach nadzoru powietrznego
No, agile aerial robots like this one.
Nie. Oczywiście o takich robotach, jak ten tutaj.
An aerial view of Emoya's fake slum.
Widok z lotu ptaka na slumsy w rezerwacie Emoya.
No, agile aerial robots like this one.
Oczywiście o takich robotach, jak ten tutaj.
It's an Aerial Regional scale Environmental Surveyor.
ARES od Aerial Regional scale Environmental Surveyor.
Agenda item 1.3 Unmanned Aerial Systems (UAS)
Punkt 1.3 Bezzałogowe systemy latające (Unmanned Aerial Systems, UAS)
aerial observation, if required by the AU.
obserwację lotniczą, jeżeli będzie wymagana przez Unię Afrykańską.
Forests cannot be maintained without aerial spraying.
Nie jest możliwe utrzymywanie tych lasów bez oprysków z powietrza.
Second aerial performer... Female, 26, brain death.
Kobieta, lat 26, śmierć mózgu.
aerial observation, if required by the AU.
obserwację lotniczą, jeżeli będzie wymagana przez Unię Afrykańską.
Radio? What's radio?
Co to jest radio?
Receivers for radio telephony, radio telegraphy or commercial radio
Odbiorniki dla radiotelefonii lub radiotelegrafii lub komercyjnych stacji radiowych
Here is an example of our aerial camera.
To jest, na przykład, nasza kamera lotnicza.

 

Related searches: Radio Aerial - Radio Radio Interference - Radio Radio Repeater - Transmission Apparatus For Radio-telephony, Radio-telegraphy - Aerial - Aerial View - Aerial Photography - Aerial Platform - Aerial Survey - Aerial Photo -