Translation of "regional capital city" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Capital - translation : City - translation : Regional - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Regional Capital
Stolica regionu
Area Capital city Population
Skład etniczny
Area Capital city Population
Powierzchnia Stolica Ludność
Jerusalem a sacred city for three religions, the capital city of books, an open capital.
Jerozolima święte miasto trzech religii, miasto kapitału ksiąg, otwartego kapitału.
Promoting city regional collaboration
Promowanie regionalnej współpracy miast
Kiev is Ukraine's capital city.
Kijów jest stolicą Ukrainy.
Bangkok is Thailand's capital city.
Bangkok jest stolicą Tajlandii.
Kabul is Afghanistan's capital city.
Kabul jest stolicą Afganistanu.
Wanica's capital city is Lelydorp.
Stolicą dystryktu jest miasto Lelydorp.
Its capital is Benin City.
Jego stolicą jest Benin.
Its capital is city Hodonín.
Jego siedziba znajduje się w mieście Hodonín.
Area Capital city Population Religion
Obszar Stolica Ludność
What's the capital city of Finland?
Co jest stolicą Finlandii?
Commewijne's capital city is Nieuw Amsterdam.
Stolicą dystryktu Commewijne jest Nieuw Amsterdam.
Its capital is city Hradec Králové.
Jego siedziba znajduje się w mieście Hradec Králové.
The state capital city is Tucupita.
Stolicą stanu jest miasto Tucupita.
The department capital city is Riohacha.
Stolicą departamentu Guajira jest miasto Riohacha.
Area Capital city Population Ethnic profile
Powierzchnia Stolica Ludność
Its capital city is Gandhinagar, whilst its largest city is Ahmedabad.
Jego stolicą jest Gandhinagar, zaś największym miastem Ahmadabad.
Dapaong is the regional capital.
Jego stolicą i największym miastem jest Dapaong.
2 regional assemblies8 regional authorities29 county councils5 city councils80 municipalities
8 regionów samorządowych8 urzędów regionalnych50 urzędów okręgowych2879 gmin
2 regional assemblies8 regional authorities29 county councils5 city councils80 municipalities
26 okręgów7 miast wydzielonych53 miasta441 gmin wiejskich29 gmin zespolonych
Its capital is the city of Escuintla.
Stolicą departamentu jest miasto Escuintla.
The capital is the city of Jalapa.
Stolicą departamentu jest miasto Jalapa.
Tverdynia.The capital is the city of Jutiapa.
Tarasa Szewczenki.Stolicą departamentu jest miasto Jutiapa.
Its capital is the city of Ayacucho.
Stolicą jest Ayacucho.
Google the capital city of Kazakhstan Astana.
Wygugluj stolicę Kazachstanu Astana.
The capital is the city of Cajamarca.
Stolicą jest miasto Cajamarca.
The capital is the city of Zacapa.
Stolicą departamentu jest miasto Zacapa.
Its capital is the city of Pardubice.
Jego siedziba znajduje się w mieście Pardubice.
The state capital city is Ciudad Bolívar.
Stolicą stanu jest miasto Ciudad Bolívar.
Its capital is the city of Florencia.
Jego stolicą jest miasto Florencia.
Its capital is the city of Popayán.
Stolicą departamentu Cauca jest miasto Popayán.
3.10 Regional, city and local governance.
3.10 Zarządzanie na szczeblu regionalnym, miejskim i lokalnym.
4.4 Regional, city and local governance.
4.4 Zarządzanie na szczeblu regionalnym, miejskim i lokalnym.
Excel).Capital city Kielce.Its capital city was Nowy Sącz.Its capital city was Tarnów.Its capital city was Krosno.MPEG 2 Audio Layer III allows bit rates of 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 kbit s with sampling frequencies of 16, 22.05 and 24 kHz.Its capital city was Przemyśl.Such a function is called an involution.
twierdzenie). , Kielce 2001.Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.Siedzibą władz województwa był Tarnów.Siedzibą władz województwa było Krosno.Stałe przepływności dostępne w standardzie MP3 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 i 320 kb s.Siedzibą władz województwa był Przemyśl.Takie funkcje nazywa się inwolucjami.
Karakorum is the early capital city of Mongolia.
Karakorum to dawna stolica Mongolii.
The city of Mutare is the provincial capital.
Stolicą prowincji jest Mutare.
Why'd you have to come to Capital City?
Po co przyjechałeś do stolicy?
Sonita grew up in Tehran, Iran s capital city.
Sonita dorastała w Teheranie, stolicy Iranu.
Area Capital city Population Ethnic profile(1981 census)
Belgrad23,5 miliona mieszkańców
In 1856, the capital city San Justo was founded.
W 1856 roku została założona stolica gminy San Justo.
Dion (a.k.a.This city is the capital of Santiago Province.
14 15), Fiolka (odc.Jest stolicą prowincji Santiago.
The capital of Boyacá is the city of Tunja.
Boyacá jest położony w centralnej Kolumbii, ze stolicą w Tunja.
As the capital city of Spain, the city has attracted many immigrants from around the world.
Obecnie stolica Hiszpanii, przyciąga wielu imigrantów z całego świata.

 

Related searches: Regional Capital City - Regional And Sub-regional - Regional And Supra-regional Importance - Regional And Supra-regional - Regional And Sub-regional Integration - Regional City - City And Regional Planning - Main Regional City - Management, Healthcare, City And Regional Networks - Regional Center City -