Translation of "register your attendance" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Attendance - translation : Register - translation : Register your attendance - translation : Your - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An attendance register shall be open for signature by Members at each sitting.
Na każdym posiedzeniu przedkładana jest posłom do podpisu w lista obecności.
On Thursday and Friday, you will be able to sign the attendance register.
W czwartek i piątek można podpisywać listę obecności.
An attendance register shall be laid open for signature by Members at each sitting.
Na ka2d)'rn posiedzeniu przedkladana jest do podpisania przez posl6w lista obecnoSci.
An attendance register shall be laid open for signature by Members at each sitting.
Na każdym posiedzeniu przedkładana jest do podpisania przez posłów lista obecności.
You should conrm your attendance at interview.
cieszącego się renomą, szczególnie z tego samego obszaru działalności.
The organizer rejected your attendance at this meeting.
Organizator odrzucił Twój udział w tym spotkaniu.
It's very interesting. When we started our school the parents would give thumbprints in the attendance register.
Co ciekawe, kiedy zaczynaliśmy, rodzice odciskali kciuk w dzienniku obecności.
Usually you need to conrm your attendance at interview.
Wynagrodzenie wyraża się na ogół w stawkach miesięcznych.
The names of Members present, as shown in the attendance register, shall be recorded in the minutes of each sitting.
Nazwiska posłów, których obecność została poświadczona na liście, są odnotowywane w protokole każdego posiedzenia.
We have to register your marriage!
Musimy zarejestrować wasz ślub!
The names of the Members present, as shown in the attendance register, shall be recorded in the minutes of each sitting.
Nazwiska posłów, których obecność została poświadczona na liście, są odnotowywane w protokole każdego posiedzenia.
Forty percent attendance to 93 percent attendance.
Obecność wzrosła do 93 .
ATTENDANCE
LISTA OBECNOŚCI
Attendance
Uczestnictwo
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, thank you Commissioner for your continued attendance.
Panie przewodniczący, panie i panowie, panie komisarzu! Dziękuję za państwa obecność.
Attendance fee
Opłata za nadzór
ATTENDANCE LIST
LISTA OBECNOŚCI
ATTENDANCE LIST
LISTA OBECNOŚCI
Attendance list
Lista obecności
ATTENDANCE LIST
LISTE DE PRÉSENCE
ATTENDANCE LIST
Liste des membres
ATTENDANCE LIST
Obrady prowadził Göke FRERICHS.
Attendance of
W sesji udział weźmie
Attendance iscompulsory.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
Members' attendance
Uczestnictwo czıonkùw
Members attendance
Uczestnictwo czıonkùw
Constant attendance?
Stałej opieki?
Register it in your name before next week.
Dziś rano o dziewiątej. Musi pan przerejestrować pojazd.
You should usually conrm your attendance pre interview and at reception on arrival for interview.
Mogą potwierdzić informacje zawarte w CV oraz podawać informacje dodatkowe (tylko związane z pracą).
I take attendance.
Sprawdzam obecność.
Attendance of trial
Uczestnictwo w procesie sądowym
Attendance at meetings
Uczestnictwo w posiedzeniach
Attendance and proxies
Obecność i pełnomocnictwa
Registers of attendance
Listy obecnoSci
Records of attendance
Listy obecnoSci
parental attendance allowance.
zasiłek obecności rodzicielskiej.
constant attendance allowance
zasiłek rodzinny na dzieci i młodzież,
Constant attendance allowance
Ustawa określa również, czego nie należy wliczać do lat pracy .
Attendance at meetings
Obecność na zebraniach
Registers of attendance
Listy obecności
Records of attendance
Listy obecności
You who dwell in the gardens, with friends in attendance, let me hear your voice! Beloved
O ty, która mieszkasz w ogrodach! przyjaciele słyuchają głosu twego ozwijże mi się!
You can register your personal website or that of your school, club or organisation.
Możesz zarejestrować własną stronę internetową lub witrynę swojej szkoły, klubu lub organizacji.
exceptionally severe disablement allowance if you are getting constant attendance allowance at one of the two highest rates and your need for such attendance allowance is likely to be permanent.
Świadczenia z tytułu inwalidztwa (Disablement Benefit)
Attendance of Commission services
Uczestniczenie służb Komisji

 

Related searches: Register Your Attendance - Attendance Register - Register Attendance - Register At The Commercial Register - Commercial Register Register - Commercial Register Register Court - Trade Register's Register Certificate - Register In The Commercial Register - Please Confirm Your Attendance - Your Attendance -