Translation of "shake the excess" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Excess - translation : Shake - translation : Shake the excess - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Shake it up! Shake it up!
Przegrupować się!
shake.
wstrząsać.
Shake!
Graba!
Shake.
Strzepnij.
Shake.
Graba.
Shake.
Przebij.
Shake.
Uscisk.
What'd they shake out of you? Shake out?
Wycˇagnelˇ cos z cˇebˇe?
Shake the Dust. )
Shake the Dust. )
Embrace the shake.
Zaakceptuj drżenie.
Shake Blur
Rozmycie potrząsające
Shake box
Wstrząsaj pudełkiem
SHAKE VIGOROUSLY.
ENERGICZNIE WSTRZĄSNĄĆ.
Audience Shake.
Widownia strzepnij.
Shake. Fold.
Złóż.
Vanilla shake.
Shake waniliowy .
Shake hands.
Uściśnijmy sobie ręce.
Shake. Hello.
Rozchmurz się.
Shake hands?
Dasz łapę?
Shake hands?
Uścisnąć?
PM Shake the Dust.
PM Shake the Dust.
Shake the bottle gently
Ostrożnie wstrząsnąć zawartość butelki.
Shake the Dust. (NA
Shake the Dust. (NA
Let the house shake!
Niech się buda trzęsie!
First, shake the bottle gently.
Ostrożnie wstrząsnąć zawartość butelki.
Shake the inhaler before use.
Energicznie wstrząsnąć inhalator przed użyciem.
We felt the house shake.
Czuliśmy, jak dom drży.
Do not shake the vial.
Nie wstrząsać fiolki.
Do not shake the syringe.
ob Nie wstrząsać strzykawką.
Do not shake the syringe.
Nie
Do NOT shake the vial.
NIE potrząsać fiolką.
DO NOT shake the vial.
NIE potrząsać fiolką.
Do not shake the vial!
Nie wstrząsać fiolki!
DO NOT SHAKE THE VIAL.
NIE NALEŻY POTRZĄSAĆ FIOLKĄ.
Do not shake the solution.
Po rozpuszczeniu proszku całkowita objętość w fiolce powinna wynosić 1, 2 ml.
Do not shake the solution.
Nie wstrząsać roztworu.
DO NOT SHAKE THE VIAL.
NIE WSTRZĄSAĆ.
Shake to dissolve.
Należy wstrząsnąć w celu rozpuszczenia produktu.
Shake to dissolve.
W celu rozpuszczenia, do fiolki 200 mg należy dodać 5 ml a do fiolki 1000 mg 25 ml jałowego roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg ml (0, 9 ) niezawierającego substancji konserwujących.
Vigorously shake vial
Należy intensywnie potrząsać fiolką
Shake bottle well.
Wstrząsnąć dobrze butelkę.
Shake my hand.
Uściśnij moją dłoń.
Do not shake.
Nie wstrząsać.
Shake before use.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Do not shake.
Nie należy potrząsać fiolką.

 

Related searches: Shake The Excess - Shake Off The Excess - Shake Off Excess Water - Shake Off Excess Oil - Shake The Excess Water - Excess Excess Area - Shake - Shake Up - Shake Hands - Shake It Off -