Translation of "social social security certificates" to Polish language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Social security and social assistance
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
Social security and social assistance
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
SOCIAL SECURITY AND SOCIAL ASSISTANCE
PRAWO GŁOSOWANIA I KANDYDOWANIA W WYBORACHDO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
social security
zabezpieczenia społecznego,
Social security.
Opiekę społeczną.
Social security
Ubezpieczenia społeczne
Social security
Zabezpieczenie socjalne
social security,
zabezpieczenia społecznego,
Social security
Zabezpieczenie społeczne
SOCIAL SECURITY
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Social security
Ubezpieczenie społeczne
Social security
Zabezpiecze nie społeczne
Social Security
Zabezpieczenie społeczne
Social security
Ubezpieczenia Społeczne
social security and social protection of workers
zabezpieczenie społeczne i ochrona socjalna pracowników,
Den Social Sikringstyrelse (Social Security Administration), København.
Den Sociale Sikringsstyrelse (Administracja Zabezpieczenia Społecznego), København
3.13 Social security
3.13 Zabezpieczenie socjalne
3.13 Social security
3.13 Zabezpieczenie społeczne
5.4 Social security
5.4 Zabezpieczenie społeczne
c) social security
c) ubezpieczeń społecznych
c) social security,
c) ubezpieczeń społecznych
Social security benefits
Świadczenia z zabezpieczenia społecznego
Social security cover
Zabezpieczenie społeczne
Social security rights
Prawa dotyczące zabezpieczenia społecznego
Social security rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obywatele państw trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.Jak wygląda sytuacja obywateli państw trzecich?
Social security rights
PRAWA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Social security institutions
Przynależność
Social security organisations.......................................................................................................
Instytucje zabezpieczenia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Social security contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Składki w IKA ETAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Social security organisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instytucje systemu zabezpieczenia społecznego ...............................................................................
Social security bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instytucje zabezpieczenia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Social security bodies
Instytucje zabezpieczenia społecznego
Social integration, security
Integracja socjalna, bezpiecze stwo
Social security number
Nr prawa jazdy
Social security benefits
Świadczenia zabezpieczenia społecznego
social security funds.
fundusze ubezpieczeń społecznych.
Social security benefits
Świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego
Social security contributions
Składki na zabezpieczenie społeczne
ON SOCIAL SECURITY
DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Social Security), Paris
Instytucji Łącznikowych Zabezpieczenia Społecznego), Paryż
FOR SOCIAL SECURITY
DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Social Security (ZUS)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(a) Social protection, including social security and healthcare
a) ochrony socjalnej, łącznie z zabezpieczeniem społecznym i opieką zdrowotną
(e) social protection, including social security and healthcare
e) ochrony społecznej, łącznie z zabezpieczeniem społecznym i opieką zdrowotną
Social Security Institute (Instituto da Segurança Social, IP)
Instytut Zabezpieczenia Społecznego, IP (Instituto da Segurança Social, IP)

 

Related searches: Social Social Security Certificates - Certificates Certificates Show - Accredited Security Certificates Attesting - Social Security Social Assistance - Social Security And Social Policy - Security-by-security Basis - Security Security Realm - Security Security Agent - On A Security-by-security - Security-by-security Reporting -