Translation of "storage locker" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Locker - translation : Storage - translation : Storage locker - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

MP3tunes Locker
Szafka Mp3tunes
KRunner Locker
Blokowanie
KDE Screen Locker
Blokowanie ekranu KDE
Nurse Locker Room
Szatnia pielęgniarek
Each student has a locker.
Każdy student ma szafkę.
Session Locker for KDE Workspace
Blokowanie sesji w KDE
Not to the locker, no.
Nie bardzo...
Everyone has his own locker.
Każdy ma swoją szafkę.
The MP3tunes Locker Your Music Everywhere!
Szafka MP3tunes Twoja muzyka wszędzie!
And it's basically a meat locker.
Jest to swego rodzaju lodówka z mięsem.
I took it from her locker.
Zabrałam go z jej skrytki.
Only if we open enough locker doors.
Tylko jeśli otworzymy wystarczającą ilość szafek.
I put all my books in my locker.
Włożyłam wszystkie książki do mojej szafki.
BUT IS DAVY JONES' LOCKER WHAT LlES IN STORE?
Ale w skrzynce Davy Jones'a Co jest na dnie?
You'll find them in the locker in the cabin.
Są w szafce w kabinie.
You should have seen the commotion in that locker room.
W szatni działy się dantejskie sceny. Znokautowałem trzech facetów, żeby dostać te kostiumy.
So the way it works is, you go down the hallway and you see if it tilts toward a particular locker, and then you open the locker.
Działa to następująco idziemy korytarzem i otwieramy szafki, w stronę których przechyla się różdżka.
So the way it works is you go down the hallway, and you see if it tilts toward a particular locker, and then you open the locker.
Działa to następująco idziemy korytarzem i otwieramy szafki, w stronę których przechyla się różdżka.
One of the porters saw Paine stick it in a locker.
Bagażowy widział Paina, jak wkładał do schowka.
We can, for example, go find Miko's locker and get some more information about her.
Możemy, na przykład, znaleźć szafkę Miko i uzyskać o niej więcej informacji.
I'll leave everything you need in a plastic bag in the electricity locker under the bridge.
Zostawię wszystko, czego potrzebujesz w plastykowej torbie, w skrzynce pod mostem.
It was claimed that the Channel One (Russian leading TV channel) simultaneously Oscar winning Hurt Locker on purpose but that turned out to be inaccurate ( Katyn ended at 21 30, while Hurt Locker began at this very time).
Twierdzono, że Program Pierwszy (główny kanał telewizyjny w Rosji) nadał nagrodzony Oscarem film Hurt Locker celowo, jednak te spekulacje kazały się nietrafne ( Katyń skończył się o 21 30, podczas gdy Hurt Locker rozpoczął się dokładnie o tej godzinie).
Remember the locker room jokes right before gym, the whispering and gossiping about the new hot gym instructor?
Pamiętasz żarty w szatni, tuż przed gimnastyką, szepcząc i plotkując o nowym, przystojnym instruktorze?
Beth's mom said the boys' locker room flooded and they found faeces everywhere. What are faeces? Baby mice.
Mama Beth powiedziała, że szatnie chłopców zostały zalane i wszędzie znaleziono fekalia.
Girls should also have equal access to locker rooms, practice spaces, and competitive facilities, as well as medical services.
Dziewczyny mają mieć też równy dostęp do przebieralni, przestrzeni do ćwiczeń i rozgrywek, oraz służby medycznej.
But that was before you started to make fun of me and giving imitations of me in the locker room.
Ale to było zanim zaczęła się pani ze mnie naśmiewać i naśladować mnie w pokoju z szafkami.
Storage at Kossakowo (PL), developing underground storage
Magazynowanie w Kossakowie (PL), rozwój podziemnego magazynu gazu
Godtfred I figured we could save money in the locker. It's like only coated the duck twice instead of three times
Pomyślałem, że przyoszczędzę na lakierze i pokryłem nim kaczki dwa, zamiast trzech razy.
Storage
Nośnik
Storage
PrzechowywanieComment
Storage
Przechowywanie
STORAGE
PRZECHOWYWANIE
storage,
składowanie,
Storage
Magazynowanie
Storage
telefon stacjonarny i komórkowy,
Storage
Przechowywaniu
STORAGE
MAGAZYNOWANIE
USE storage of food (6036) storage device, electricity
RTmiso królicze (6011)
Let me just run back to the locker. I'll check my phone real quick. Okay, top three breakfast cereals of all time.
Poczekaj, skoczę migiem do szafki i sprawdzę komórkę.
Removal from storage shall be in whole storage lots.
Odbiór z magazynu dotyczy całych magazynowanych partii.
Removal from storage shall be by whole storage lot.
Odbiorem ze składu jest odbiór całej składowanej partii.
Removal from storage shall be in whole storage lots.
Odbiorem ze składu jest odbiór całej składowanej partii.
Removal from storage shall be in whole storage lots.
Zapas składu ulega zmniejszeniu według partii całego składowania.
THE ACCEPTANCE OF CEREALS INTO STORAGE THE PHYSICAL SAFEGUARD OF CEREALS IN STORAGE THE DISPOSAL OF CEREALS IN STORAGE THE AVOIDANCE OF STRUCTURAL STORAGE
PRZYJĘCIE ZBÓŻ DO SKŁADOWANIA FIZYCZNE ZABEZPIECZENIE SKŁADOWANYCH ZBÓŻ ZBYT SKŁADOWANYCH ZBÓŻNIEDOPUSZCZANIE DO POWSTANIA ZAPASÓW STRUKTURALNYCH
When we met, I was the water boy for my high school basketball team, and I got stuffed in a locker after practice.
Kiedy się poznaliśmy, roznosiłem wodę licealnej drużynie koszykówki i po treningach byłem zamykany w szawkach.

 

Related searches: Storage Locker - Locker Storage - Locker For Storage - Locker Room - Locker - Hurt Locker - Overhead Locker - Locker Key - Meat Locker - Locker Loop -