Translation of "verification email" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Email - translation : Verification - translation : Verification email - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Additional electronic identification procedures, such as using a verification email, can ensure that checking is reliable.
dodatkowe elektroniczne elementy identyfikacyjne, np. za pośrednictwem poświadczenia mailowego, mogą umożliwić prawidłową kontrolę
Additional electronic identification procedures, such as using a verification email, should make it possible to ensure that checking is reliable.
dodatkowe elektroniczne elementy identyfikacyjne, np. za pośrednictwem poświadczenia mailowego, powinny umożliwiać prawidłową kontrolę
Email client Specify the email client to be used to send email alarms
Klient e mail Pozwala na wybranie programu obsługi poczty, używanego do wysyłania wiadomości alarmu
Email
E mail
Email
Poczta
Email
Adres e mail
Email
E mail
Email
E mailLanguage
Email
Adres e mail
Email
EmailPlugin version
EMail
E mail
email
e mail
Email
E mailaddressee name
Email
E mail
Email
Program pocztowy
Email
Usuń wiadomość
Email
E mail
Email
Email
Email
Domyślne konto
Email
Modyfikuj koszt zadania
email
email
Email
Adres email
Email
Strona www
Email
E mailabreviate blind
Email
Adres e mail
Email
E mail
Email
e mail
Email
e mail
email
e mail
Email
udostępnianiem sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu kolejowego lub zarządzaniu tymi sieciami
To send email output to an email address other than the user's default email address.
Adres e mail zawarty w tej zmiennej zostanie użyty przy wysyłaniu poczty zamiast domyślnego adresu e mail użytkownika.
4.10.3 Name, address and date of birth, together with a verification email in the case of online collection, are adequate data for security and authentication purposes.
4.10.3 Nazwisko, adres, data urodzenia oraz adres elektroniczny w celu weryfikacji w przypadku zbierania podpisów za pośrednictwem internetu stanowią wystarczające gwarancje bezpieczeństwa i autentyczności.
Writes email address or formatted name lt email addressgt
Zapisuje adres e mail lub sformatowaną nazwę lt adres e mailgt
email www.magnerinternational.com
email www.magnerinternational.com
Email Reminder
Email Reminder
Email Client
Program pocztowy
Email address
Adres email
Email Alarms
Alarmy w postaci e maili
Email Images...
Wyślij zdjęcia e mailem... NAME OF TRANSLATORS
Email images
Wyślij zdjęcia e mailem
Email contributor
Napisz e maila do osoby współtworzącej
Invalid email
Niepoprawny e mail
Send Email...
Wyślij e mail...
EMail Settings
Ustawienia e mail
Save Email
Zapisz e mail

 

Related searches: Verification Email - Email Verification - Email Verification Code - Email Address Verification - Verification Email Is Sent - Verification By Email - Verification Of Email - Email For Verification - Send Me An Email To My Email Address - Email To Email Address -