Translation of "your attendance" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Attendance - translation : Your - translation : Your attendance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You should conrm your attendance at interview.
cieszącego się renomą, szczególnie z tego samego obszaru działalności.
The organizer rejected your attendance at this meeting.
Organizator odrzucił Twój udział w tym spotkaniu.
Usually you need to conrm your attendance at interview.
Wynagrodzenie wyraża się na ogół w stawkach miesięcznych.
Forty percent attendance to 93 percent attendance.
Obecność wzrosła do 93 .
ATTENDANCE
LISTA OBECNOŚCI
Attendance
Uczestnictwo
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, thank you Commissioner for your continued attendance.
Panie przewodniczący, panie i panowie, panie komisarzu! Dziękuję za państwa obecność.
Attendance fee
Opłata za nadzór
ATTENDANCE LIST
LISTA OBECNOŚCI
ATTENDANCE LIST
LISTA OBECNOŚCI
Attendance list
Lista obecności
ATTENDANCE LIST
LISTE DE PRÉSENCE
ATTENDANCE LIST
Liste des membres
ATTENDANCE LIST
Obrady prowadził Göke FRERICHS.
Attendance of
W sesji udział weźmie
Attendance iscompulsory.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
Members' attendance
Uczestnictwo czıonkùw
Members attendance
Uczestnictwo czıonkùw
Constant attendance?
Stałej opieki?
You should usually conrm your attendance pre interview and at reception on arrival for interview.
Mogą potwierdzić informacje zawarte w CV oraz podawać informacje dodatkowe (tylko związane z pracą).
I take attendance.
Sprawdzam obecność.
Attendance of trial
Uczestnictwo w procesie sądowym
Attendance at meetings
Uczestnictwo w posiedzeniach
Attendance and proxies
Obecność i pełnomocnictwa
Registers of attendance
Listy obecnoSci
Records of attendance
Listy obecnoSci
parental attendance allowance.
zasiłek obecności rodzicielskiej.
constant attendance allowance
zasiłek rodzinny na dzieci i młodzież,
Constant attendance allowance
Ustawa określa również, czego nie należy wliczać do lat pracy .
Attendance at meetings
Obecność na zebraniach
Registers of attendance
Listy obecności
Records of attendance
Listy obecności
You who dwell in the gardens, with friends in attendance, let me hear your voice! Beloved
O ty, która mieszkasz w ogrodach! przyjaciele słyuchają głosu twego ozwijże mi się!
exceptionally severe disablement allowance if you are getting constant attendance allowance at one of the two highest rates and your need for such attendance allowance is likely to be permanent.
Świadczenia z tytułu inwalidztwa (Disablement Benefit)
Attendance of Commission services
Uczestniczenie służb Komisji
Members' attendance by country
Uczestnictwo czıonkùw wg paホstw
Classroom attendance and marks.
Obecność na lekcjach i oceny.
Attendance at committee meetings
Uczestnictwo w posiedzeniach komisji
The attendance must not drop.
bo frekwencja nie może spaść.
Attendance at the Grüne Woche
Udział w imprezie Grüne Woche
AtTENDANCE List 8 9 NOVEMBer
LISTA OBECNOŚCI 8 9 LISTOPADA
Attendance at Governing Council meetings
Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Prezesów
Attendance of Members at sittings
Uczestnictwo w posiedzeniach
Attendance at General Council meetings
Artykuł 3Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Ogólnej
Attendance at a Gymnasio iscompulsory.
Uczęszczanie do Gymnasia jest bezpłatne.

 

Related searches: Please Confirm Your Attendance - Your Attendance - Confirm Your Attendance - Thank You For Your Attendance - We Are Looking Forward To Your Attendance - Register Your Attendance - For Your Attendance - Looking Forward To Your Attendance - Thanks For Your Attendance - We Look Forward To Your Attendance -