Translation of "aviation revenue" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Aviation - translation : Aviation revenue - translation : Revenue - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The press allegations about revenue losses are unfounded, BiH Directorate of Civil Aviation spokesperson Aleksandar Lalovic told SETimes.
Afirmaţiile presei referitoare la pierderile de venituri sunt nefondate, a declarat Aleksandar Lalovic, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Aviaţie Civilă din BiH, publicaţiei SETimes.
MISCELLANEOUS REVENUE MISCELLANEOUS REVENUE
VENITURI DIVERSE VENITURI DIVERSE
Revenue (excluding revenue from interests and dividends if included in revenue)
Venituri (exclusiv veniturile sub formă de dobânzi și dividende, dacă acestea sunt incluse la venituri)
Revenue
Veniturile
REVENUE
VENITURI
Revenue
Venituri
Revenue
Cheltuieli
Aviation liberalisation and other civil aviation rules
1008 2008 al Parlamentului European și al Consiliului
Aviation liberalisation and other civil aviation rules
Liberalizarea aviației și alte norme aplicabile aviației civile
aviation
aviaţie
Aviation
Aviație
Aviation
Sectorul aviaţiei
Aviation
transportul aerian,
Aviation
transportul aerian
Aviation.
Despre aviaţie.
Aviation.
Ca aviator.
AVIATION
AVIAȚIE
Operating revenue Own resources and contributions revenue Operating revenue (including fines, recovery ofexpenses, revenues from administrative operations)
Venituri operaţionale Resurse proprii și alte contribuţii Venituri din exploatare (inclusiv amenzi, recuperarea cheltuielilor, venituri din operaţiuni administrative)
Assigned revenue
Venituri alocate
ASSIGNED REVENUE
VENITURI ATRIBUITE
ESTIMATED REVENUE
VENITURI ESTIMATE
ESTIMATED REVENUE
VENITURI ESTIMATIVE
(b) revenue
(b) venituri
Revenue operations
Operaţiuni cu venituri
Revenue sharing
Împărţirea încasărilor
Revenue 2009
Venituri în 2009
Miscellaneous revenue
Venituri diverse
Revenue Outturn
Veniturile rezultate
Operating revenue
Venituri din exploatare
Financial revenue
Venituri financiare
MISCELLANEOUS REVENUE
VENITURI DIVERSE
Other revenue
Alte venituri
Other revenue
Resursa provenită din TVA
Revenue Services
Administraţia scală
Budgetary revenue
Venituri bugetare
revenue operations.
operațiunile privind veniturile.
Total Revenue
Total venituri
Total revenue 1A.2 is equal to total current revenue 1A.3 , plus total capital revenue 1A.4 .
Total venituri 1A.2 egal cu total venituri curente 1A.3 , plus total venituri din capital 1A.4 .
Aviation Gasoline
Benzina de aviaţie
Aviation gasoline
benzină de aviație,
Aviation Package
Pachetul privind aviația
Aviation package
Pachetul Aviație
Aviation package
Pachetul Aviație
Aviation security
Securitatea aviației
aviation security
securitatea aeronautică

 

Related searches: Aviation And Non-aviation - Aviation Non-aviation - Aviation Revenue - Total Revenue Revenue - Aviation - Aviation Industry - Civil Aviation - Aviation Fuel - Commercial Aviation - General Aviation -