Translation of "better expertise" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Better - translation : Better expertise - translation : Expertise - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A better use of the expertise of the home affairs agencies.
Îmbunătățirea utilizării expertizei agențiilor din domeniul afacerilor interne.
Better regulation Environmental management Funding Information Local expertise http ec.europa.eu environment sme
O mai bună reglementare Management de mediu Finanţări Informaţii Expertiză locală www.enterprise europe network.ec.europa.eu http ec.europa.eu environment sme
Expertise
Avizul experților
Expertise
Expertiza
Expertise
Expertiză
Nurses getting better training, pharmacists being able to order supplies, doctors sharing their expertise in all aspects of medicine.
Asistentele medicale vor primi o pregătire mai bună, farmaciştii vor putea să se aprovizioneze, medicii vor putea răspândi cunoştințele în toate domeniile medicinei.
How can the expertise of the EU and its Member States be better mobilised, particularly in the middle income countries?
Cum pot experiența acumulată de UE și statele membre ale acesteia să fie mai bine mobilizată, în special în țările cu venituri medii?
External expertise
Experți externi
Building expertise
Dezvoltarea expertizei
Access to expertise
Accesul la expertiză
Consultation and expertise
Consultare şi expertiză
CONSULTATION AND EXPERTISE
CONSULTARE ȘI EXPERTIZĂ
Consultations and expertise
Consultare și expertiză
databases and expertise
Baze de date și expertiză
Expertise and impartiality
Expertiză și imparțialitate
Expertise and skills
Expertiza şi aptitudinile
Expertise network knowledge
expertiză cunoaşterea reţelei
Expertise is therefore rare.
Expertiza este deci rară.
1.2 Consultation and expertise
1.2 Consultare și expertiză
3.12 Staff with expertise
3.12 Funcționari cu experiență de specialitate
(f) availability of expertise.
(f) disponibilitatea expertizei.
Show competence and expertise.
Arată competenţă şi profesionalism.
4.6 Access to expertise
Accesul la expertiză
4.7 Access to expertise
4.7 Accesul la expertiză
Access to external expertise
Accesul la expertiză externă
Background, consultation and expertise
Context, consultare și expertiză
Digital skills and expertise
Expertiza și competențele digitale
External consultation and expertise
Consultare și expertiză externă
exchange information and expertise
Cooperarea vizează, de asemenea, integrarea aspectelor legate de mediu și în alte domenii de politică, în afara politicii de mediu.
exchange information and expertise
să planifice gestionarea riscurilor și a accidentelor industriale
Better prioritisation will also allow a more efficient use of the available expertise in Europe (roughly 60 000 experts contributing to the ESS today).
O mai bună prioritizare va permite și o utilizare mai eficientă a resurselor în materie de expertiză disponibile în Europa (în prezent, contribuie la SES circa 60 000 de experți).
Good governance would be better achieved within MSs through the introduction of a single determining authority and providing personnel with necessary skills and expertise.
buna guvernanță ar fi mai bine reprezentată în SM prin introducerea unei autorități decizionale unice și prin asigurarea unui personal care să dispună de competențele și cunoștințele necesare.
The European Union and the Member States have an impressive array of instruments, resources, relationships and expertise to help build a better, more stable world.
Uniunea Europeană şi statele membre dispun de o gamă impresionantă de instrumente, resurse, relaţii şi expertiză care pot folosi la crearea unei lumi mai bune, mai stabile.
Thirdly, expertise must be enhanced.
În al treilea rând, trebuie să sporească expertiza.
3.12.1 Maintaining expertise and commitment
3.12.1 Menținerea competenței și a angajamentului
(d) Develop expertise and analysis,
(d) dezvoltă expertiză și analiză,
ETF sharing expertise in training
ETF împărtăşind din competenţa noastră în formare
4.1 Guidance, expertise and information
4.1 Îndrumare, consiliere și informare
4.3.4 Digital skills and expertise
4.3.4 Expertiza și competențele digitale
Centres of excellence and expertise
Centre de excelență și expertiză
Collection and use of expertise
Colectarea şi utilizarea competenţelor de specialitate
Collection and use of expertise
Colectarea şi utilizarea cunoştinţelor
Collection and use of expertise
Colectarea şi utilizarea expertizei
Collection and use of expertise
Colectarea şi utilizarea expertizei tehnice
Collection and use of expertise
Obţinerea şi utilizarea avizelor specialiştilor

 

Related searches: Insurance Expertise Expertise - Better Expertise - Have A Better Expertise - For Better Expertise - Better And Better - Getting Better And Better - Is Getting Better And Better - Gets Better And Better - Become Better And Better - It Gets Better And Better -