Translation of "delegated acts" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Acts - translation : Delegated acts - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Delegated acts
Actele delegate
Delegated acts
Exercitarea delegării
Delegated acts
Actele delegate
delegated acts.
actele delegate.
Delegated acts.
Actele delegate
Delegated acts
Acte delegate
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
Delegated acts and implementing acts
Acte delegate și acte de punere în aplicare
Delegated acts vs. implementing acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
IMPLEMENTING ACTS AND DELEGATED ACTS
ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI ACTE DELEGATE
(2) Delegated Acts
(2) Acte delegate
Commission delegated acts
Actele delegate ale Comisiei
Better regulation implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate
Better Regulation Implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate.
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate .
CHAPTER IV DELEGATED ACTS
CAPITOLUL IV ACTE DELEGATE
Comitology and Delegated acts
Comitologie și acte delegate
Committee and delegated acts
Comitetul și actele delegate
Delegated acts (additional opinion)
Acte delegate (aviz suplimentar)
Delegated acts and committee
Actele delegate și comitetul
Delegated acts on specifications
Acte delegate privind specificațiile
DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI DE PUNERE ÎN APLICARE
Delegated vs. Implementing Acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
Implementing and delegated acts
Acte de implementare și acte delegate
Implementing and delegated acts
Acte de punere în aplicare și acte delegate
Delegated acts (Rule 87a)
Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
Objections to delegated acts
Obiecțiuni la actele delegate
Objection to delegated acts
Obiecții la actele delegate
Objections to delegated acts
Prezentarea de obiecții la actele delegate
Objections to delegated acts
Obiecții la actele delegate
Agree to a revised common understanding on delegated acts, including criteria to delineate between delegated acts and implementing acts 10
să convină cu privire la o înțelegere comună revizuită a actelor delegate, inclusiv a criteriilor pentru a delimita actele delegate și actele de punere în aplicare10
Delegated acts (own initiative opinion)
Acte delegate (aviz din proprie iniţiativă)
Delegated acts, committee and reporting
Actele delegate, comitetul și raportarea
Recasting Delegated acts Implementing measures
Acte delegate Măsuri de punere în aplicare
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES .
ACTE DELEGATE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE .
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES
ACTE DELEGATE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE .
Better regulation implementing acts and delegated acts (information report)
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate (raport de informare)
4.13 Articles 15 and 16 Implementing acts and delegated acts
4.13 Articolele 15 şi 16 Acte de punere în aplicare şi exercitarea delegării
Adoption of delegated and implementing acts
Adoptarea de acte delegate și de punere în aplicare
Adoption of delegated and implementing acts
Adoptarea unor acte delegate și de punere în aplicare
A) The origin of delegated acts
A) Originea actelor delegate
Adoption of delegated and implementing acts
Adoptarea unor acte delegate și de punere în aplicare
Delegated acts and adaptation of annexes
Acte delegate şi adaptarea anexelor

 

Related searches: Delegated Acts - Delegated And Implementing Acts - Adopt Delegated Acts - Commission Delegated Acts - Adopts Delegated Acts - New Delegated Acts - Delegated Acts Published - Delegated Acts Adopted - Of The Delegated Acts - Oppose The Delegated Acts -