Translation of "dry block calibrator" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Block - translation : Dry block calibrator - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Calibrator
Etalon
Recheck the battery condition of the meter and its calibrator. Recheck and record the meter indication using the calibrator.
Reverificați nivelul bateriei aparatului de măsură și a calibratorului acestuia. Reverificați și notați valorile indicate de aparatul de măsură folosind calibratorul.
Figure 2.5 Sound level meter with sound calibrator(Photo null
Acestea pot fi selectate din meniul de pe afișaj sau prin selectarea butoanelor de pe panoul de comandă.
The activity should be measured by a dose calibrator immediately before administration.
Imediat înaintea administrării, activitatea trebuie măsurată cu un calibrator de doze.
Check and if necessary adjust the meter indication using the calibrator. (note The nominal calibrator level usually varies slightly for different microphone types and sometimes requires correction for the atmospheric pressure.)
Verificați și, dacă este necesar, reglați valorile indicate de aparat folosind calibratorul (Notă De obicei, nivelul nominal al calibratorului variază ușor pentru diferite tipuri de microfoane și uneori este necesară corecția pentru presiunea atmosferică.
Heat in water bath or dry heat block Heat the reconstituted Myocet doxorubicin HCl vial in the Techne DB 3 Dri Block heater with the thermometer in the block reading (75 76 C) for 10 minutes (not to exceed 15 minutes).
Încălzirea în baia de apă sau în încălzitorul cu căldură uscată Încălziţi flaconul de Myocet cu soluţie reconstituită de clorhidrat de doxorubicină în încălzitorul Techne DB 3 Dri Block, cu termometrul de la nivelul blocului de încălzire indicând (75 76 C) timp de 10 minute (a nu se depăşi 15 minute).
Count each tube in a gamma scintillation counter, dose calibrator or radiochromatogram analyzer.
Se evalueaza fiecare tub cu ajutorul unui contor de scintilatii gamma, calibrator de doze sau analizor radiocromatograf.
21 The activity should be measured by a dose calibrator immediately before administration.
Imediat înaintea administrării, activitatea trebuie măsurată cu un calibrator de doze,.
Count each strip section in a dose calibrator and interpret the results as follows
Se calculează fiecare secţiune a benzii cu un calibrator de doză şi se interpretează rezultatele în modul următor
Remove the batteries from the meter and calibrator to prevent damage while not in use.
Scoateți bateriile din aparat și din calibrator pentru a nu se deteriora atât timp cât acestea nu sunt folosite.
The opacitometer is first calibrated to 0 opacity units using the calibration chamber without a calibrator.
Mai întâi, opacimetrul este calibrat la 0 unități de opacitate, când în camera de calibrare nu este introdus niciun dispozitiv etalon.
Block the plates with phosphate buffered saline (PBS) 5 (w v) skimmed milk (Nestlé Dry Skim MilkTM), 200 μl well, for 1 hour at 37 C.
Se saturează plăcile cu o soluţie SSTF 5 (m v) de lapte praf degresat (lapte NestléTM), câte 200 µl în fiecare godeu timp de o oră la 37 C.
Block the plates with phosphate buffered saline (PBS) 5 (w v) skimmed milk (Nestlé Dry Skim MilkTM), 200 μl well, for 1 hour at 37 C.
Se saturează plăcile cu o soluție SSTF 5 (m v) de lapte praf degresat (lapte NestléTM), câte 200 μl în fiecare godeu timp de o oră la 37 C.
The compliance of the calibrator with the requirements of EN 60942 1998 shall be checked once per year.
Conformitatea etalonului cu cerințele EN 60942 1998 se verifică o dată pe an.
Block
Blochează
Block
Ceas PythonName
Block
BlocThe shape of the cursor, similar to a capital I
BLOCK
BLOC
Block
Blochează
Block
Bloc
Block
BlocStorage Access device type
block
Blochează Stencils
Sooo... can we call these douchebags the block block ?!
(Agitator Agitatorul) Așadaaar... putem să i numim pe fraierii ăștia block block?
Dry.
Uscat.
Dry
Seve și extracte vegetale
Dry
Uleiuri brute
Dry
110,2 EUR 100 kg
Dry
Conuri de hamei, sfărâmate, măcinate sau sub formă de pelete lupulină
Block Ten
Block Ten
Block tiles
Gaură neagră
Block Elements
Elemente bloc
Block Size
Dimensiune bloc
Block Devices
Dispozitive bloc
block special
special blocCan be either character special or block special
s Block
Fișier
p Block
Stabilire culori
d Block
Stabilire culori
f Block
Stabilire culori
Big Block
KBlocuriName
Block Elements
Elemente blocKCharselect unicode block name
Block IFrame...
Blocare IFrame...
Block Image...
Blochează imaginea...
Block size
Dimensiune bloc
Block Contact
Blocare contact
Align Block
Aliniere bloc

 

Related searches: Dry Block Calibrator - Dry Well Calibrator. - Loop Calibrator - Pressure Calibrator - Temperature Calibrator - Calibrator Kit - Current Calibrator - Calibrator Material - Partial Discharge Calibrator - Sound Calibrator -