Translation of "increase little by little" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Increase - translation : Little - translation :
Mic

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Really, little by little.
Serios, usor cu usor.
Little by little you'll know more.
Incetul cu incetul vei sti mai multe.
It was little by little, piece by piece.
A fost facut incetul cu incetul, bucata cu bucata.
You're losing your advantage little by little.
Iti pierzi avantajul incetul cu incetul.
Little by little he puts it back up.
Puţin câte puţin, o ridică din nou.
One little, two little, three little Indians Four little, five little, six little Indians
1, 2, 3 indieni, 4, 5, 6 indieni,
And so, little by little, we got to learn by heart.
Și așa puțin câte puțin am ajuns să ne cunoaștem pe de rost.
Little by little, it all started to make sense.
Incetul cu incetul, totul incepea sa capete sens.
After that, Croats started to leave Sarajevo, little by little.
După acest episod, croaţii au început să plece, treptat, din Sarajevo.
Then We take it to Ourselves, taking little by little.
şi apoi cu uşurinţă o luăm la Noi.
Seven little, eight little, nine little Indians Ten little Indian boys
7, 8, 9 indieni 10 băieţei indieni.
Little by little, I'm being stripped of all my earthly possessions.
Încetul cu încetul sunt deposedată de toate bunurile mele.
Little little animals.
Animale neînsemnate.
A little alcohol, a little water, a little color, a little flavor.
Putin alcool, putina apa, putin colorant, putina aroma.
And those little bumps actually increase efficiency in, for instance, the edge of an airplane increase efficiency by about 32 percent.
Şi acele mici umflături de fapt cresc eficienţa la, de exemplu, muchiile unui avion cresc eficienţa cu aproximativ 32 .
Or that He will not seize them, little by little destroying them?
ori că nu îi va lovi sub stăpânirea groazei?
Then We draw it back to Us, withdrawing it little by little.
şi apoi cu uşurinţă o luăm la Noi.
Little by little it gets colder until eventually it approaches absolute zero.
Devine tot mai rece până se apropie de zero absolut.
He comes everyday and tells me to cut it little by little.
Vine in fiecare zi si imi spune sa il tai putin cate putin.
little by little the meatball saturates, so we saturate the exponentiality index.
La început e mult pesmet disponibil dar treptat chifteaua se saturează.
A little little rest.
O să mă odihnesc puţin.
Little man, little man...
Om mic...
Little Joe Little Joe
Micul Joe
They take a little bit of the increase in the paycheck home and spend more take a little bit of the increase and put it in a 401 plan.
Vor duce puţin din salariul mărit acasă şi vor cheltui mai mult vor duce puţin din creşterea salariului şi o vor pune în planul de economisire.
A little, a very little.
Puţin, foarte puţin.
Oh, Little Joe, Little Joe
Micul Joe Micul Joe
Little families in little homes.
Familii mici care locuiesc in case mici.
Then what we do is we increase the velocity a little bit.
Apoi mărim puțin velocitatea.
355 complaints (a 6 increase on the previous year) is very little.
355 de plângeri (o creştere cu 6 faţă de anul precedent) este foarte puţin.
They take a little bit of the increase in the paycheck home and spend more take a little bit of the increase and put it in a 401(k) plan.
Vor duce puţin din salariul mărit acasă şi vor cheltui mai mult vor duce puţin din creşterea salariului şi o vor pune în planul de economisire.
A little in, a little out, and a little more out...
Comme ci, comme ça et encore comme ça.
Yahweh your God will cast out those nations before you by little and little you may not consume them at once, lest the animals of the field increase on you.
Şi Domnul, Dumnezeul tău, va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulţească fiarele cîmpului împotriva ta.
And so on little by little he developed what he called his 'migraine diet'.
Nu poţi avea cancer.
Wait a little, wait a little.
Stai un pic, stai un pic.
Down a little. A little more.
Putin mai jos.Inca un pic.
Gay little roundelay Gay little roundelay
Iată un şoricel Iată un şoricel
A little bread, a little wine.
Un pic de pâine, puţin vin.
A little cheese, a little bread.
Un pic de brânză, un pic de pâine.
A little wine, a little onion.
Puţin vin, un pic de ceapă.
Oh, this is a little pony, little pony very cute little thing.
Oh, acesta e un mic ponei, o chestie foarte drăguță.
Or increase a little upon it, and recite the Qur an slowly in stages.
ori mai adaugă şi psalmodiază Coranul!
Well, what we can do, we can increase the voltage a little bit.
Putem mări tensiunea puţin.
Little do ye learn by admonition!
Puţini sunt cei care chibzuiesc.
then (as the sun climbs up), We roll it up little by little towards Ourselves.
şi apoi cu uşurinţă o luăm la Noi.
No more little Knicks and little Nets.
Nu mai avem mici Knicks şi mici Nets .

 

Related searches: Increase Little By Little - Little Increase - Little Increase From To - Increase A Little Bit - Increase Too Little - Little Further Increase - With Little Increase In - Little By Little - Bit By Bit Little By Little - Live A Little Love A Little -