Translation of "little data" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Data - translation : Little - translation :
Mic

Little data - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Just a little bit of data, a tiny bit of data.
Doar câteva informaţii, doar puţine informaţii.
Here is just a little bit of data.
Iată aici câteva date.
Let me show you a little bit of data.
Să vă arăt câteva date.
little use of automated data processing techniquesforcarryingoutchecks duringtheprocessingofsimplified procedures,
unrecurslimitatlatehniciautomati zate de prelucrare a datelorîn vederea efectuăriidecontroalepeparcursul utilizării procedurilorsimplificate
Thus, most data pertain to injectable POC, little data exist for other POCs, no data are available for Implanon.
Astfel, cele mai multe date sunt legate de contraceptive numai cu progestativ injectabile, existând puţine date despre alte contraceptive numai cu progestativ, neexistând date disponibile despre Implanon.
Maybe my data on sex is a little outdated, too.
Poate şi informaţiile mele despre sex sunt depăşite.
This is what we base our decisions on in global health little data, old data, no data. So back in 1995,
Pe asta ne bazăm deciziile în sănătatea mondială date puține, date vechi, date inexistente.
You saw little blinking lights, well that's data moving back and forth.
Aţi văzut puţine lumini intermitente, ei bine astea sunt date ce se deplasează înainte şi înapoi.
Okay, so let's have a look at a little bit of data.
OK, să vedem o mică parte din date.
In most cases there is little scientific data to confirm or deny these assumptions.
În majoritate cazurilor, există puține date științifice pentru a confirma sau nega aceste afirmații.
We're transferring just a few little data bits when we're doing road controlling, road pricing.
Transferăm doar câţiva biţi când se efectuează controlul drumurilor, taxarea drumurilor.
And yet, of course, that little intangible piece of data doesn't factor into our GDP calculations.
Şi totuşi, bineînţeles, acea mică informaţie intangibilă nu intră în calcul pe care îl facem noi pentru PIB.
A lot of data. But there's no theory. There's a little, wimpy box on top there.
O mulțime de date. Dar nu există nici o teorie. E o cutie mică, anemică acolo în vârf.
Here is just a little bit of data. In 1990, exports from China to the United States
În 1990 exportul din China spre Statele Unite 15 miliarde dolari.
One little, two little, three little Indians Four little, five little, six little Indians
1, 2, 3 indieni, 4, 5, 6 indieni,
I will start by posing a little bit of a challenge the challenge of dealing with data, data that we have to deal with in medical situations.
Voi începe printr o mică provocare, provocarea tratării datelor, a datelor cu care avem de a face în situații medicale.
This is an area that's largely unexplored but here's a little bit of data I can show you.
Aceasta este o zona care e inca neexplorata dar exista cateva informatii pe care vi le pot arata.
And so we looked into this a little more carefully, and I'm going to show you data now.
Am analizat acest lucru cu mai multă atenție, și o să vă arăt concluziile.
The Commission believes very little new data collection would be needed, so avoiding any extra burden on companies.
un număr redus de date noi, evitându se astfel crearea unor sarcini suplimentare asupra companiilor.
So I decided to unpack that data a little bit further to see if that was true or false.
Așa că am hotărât să disec și mai mult datele acelea ca să văd dacă e adevărat.
It's provided us data like this, of tiny, little sooty shearwaters that make the entire ocean basin their home.
Acesta ne a furnizat date ca acestea, despre minusculii petreli cenuşii care fac din întregul bazin oceanic casa lor.
Seven little, eight little, nine little Indians Ten little Indian boys
7, 8, 9 indieni 10 băieţei indieni.
Little little animals.
Animale neînsemnate.
A little alcohol, a little water, a little color, a little flavor.
Putin alcool, putina apa, putin colorant, putina aroma.
There was little direct comparative safety data for individual non steroidal anti inflammatory drugs (NSAIDs) other than diclofenac and naproxen.
Au existat puţine date directe de siguranţă comparative pentru medicamentele individuale antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cu excepţia diclofenac şi naproxen.
No specific interaction studies with other medicinal products have been performed, and there are little available data on such interactions.
Nu s au efectuat studii specifice privind interacţiunile cu alte medicamente, iar datele disponibile privind astfel de interacţiuni sunt limitate.
The thing to do with data, if you want it to survive, is to let it out and have everybody have it with as little control on that data as possible.
Cu informaţiile însă, dacă vrei să supravieţuiască, trebuie să le răspândeşti tuturor cu cât mai mic control posibil asupra informaţiei.
Really, little by little.
Serios, usor cu usor.
A little little rest.
O să mă odihnesc puţin.
Little man, little man...
Om mic...
Little Joe Little Joe
Micul Joe
At present, little data are available on the use of Rapilysin in patients with diastolic blood pressure higher than 100 mmHg
În prezent sunt disponibile puţine date privind utilizarea Rapilysin la pacienţii cu tensiune arterială diastolică peste 100 mmHg.
Despite the importance of infrastructure investment, there is very little consistent pan European data available on the performance of infrastructure loans.
În ciuda importanței investițiilor în infrastructură, sunt disponibile foarte puține date coerente la nivel paneuropean cu privire la performanța împrumuturilor pentru infrastructură.
Although it is aware of the difficulties Eurostat faces in collecting the data, the Committee wonders whether it would be possible to publish the data on private household consumption a little faster.
Conştient fiind de dificultăţile întâmpinate de Eurostat în colectarea datelor, Comitetul se întreabă totuşi dacă nu ar fi posibilă publicarea mai rapidă a datelor privind cheltuielile de consum din gospodăriile private.
A little, a very little.
Puţin, foarte puţin.
Oh, Little Joe, Little Joe
Micul Joe Micul Joe
Little families in little homes.
Familii mici care locuiesc in case mici.
A little in, a little out, and a little more out...
Comme ci, comme ça et encore comme ça.
1.5 Although it is aware of the difficulties Eurostat faces in collecting the data, the Committee wonders whether it would be possible to publish the data on private household consumption a little faster.
1.5 Conştient fiind de dificultăţile întâmpinate de Eurostat în colectarea datelor, Comitetul se întreabă totuşi dacă nu ar fi posibilă publicarea mai rapidă a datelor privind cheltuielile de consum din gospodăriile private.
Data, data, data.
Date, date, date.
Little by little you'll know more.
Incetul cu incetul vei sti mai multe.
Wait a little, wait a little.
Stai un pic, stai un pic.
Down a little. A little more.
Putin mai jos.Inca un pic.
Gay little roundelay Gay little roundelay
Iată un şoricel Iată un şoricel
A little bread, a little wine.
Un pic de pâine, puţin vin.

 

Related searches: Data Data Data - Historical Sales Data -panel Data -scanner Data - Little By Little - Bit By Bit Little By Little - Live A Little Love A Little - Increase Little By Little - Loses Little By Little - Growing Little By Little - Go On Little By Little - Some A Little More, Some A Little Less -