Translation of "mattress mattress" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Mattress - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Adult mattress
Saltele pentru adulți
Baby mattress
Saltele pentru bebeluși
Mattress supports
Piepteni de coafat sau de prins în păr, agrafe și articole similare ace de păr clame de păr, cleme pentru onduleuri, bigudiuri și articole similare pentru coafură, altele decât cele de la poziția 8516, și părți ale acestora
Mattress supports
Stilouri și pixuri cu bilă stilouri și marcatoare cu vârf de fetru sau alte vârfuri poroase stilouri cu peniță și alte stilouri trăgătoare pentru desen creioane mecanice tocuri pentru penițe, prelungitoare pentru creioane și articole similare părți (inclusiv capace și agățători) ale acestor articole, cu excepția celor de la poziția 9609
Mattress supports
DK Danemarca
Nice mattress, eh?
Drăgută saltea, nui asa?
This requirement does not apply to mattress ticking, mattress protection or underwear.
Această cerință nu se aplică pânzei pentru saltele, huselor de protecție pentru saltele și lenjeriei.
Yes, one extra mattress.
Uite ce ţi am cumpărat 24 de acuarele care se spală.
Look under the mattress.
Căutaţi sub saltea.
Under the mattress, quick!
Sub saltea, repede !
Yeah, under his mattress.
Mda,sub salteaua lui.
Not under the mattress.
Nu sunt sub saltea.
The mattress is wonderful.
Salteaua este minunat.
CPA 31.03.11 Mattress supports
CPA 31.03.11 Suporturi pentru saltele
Stuff a mattress with me!
Auzi la ea! Să facă saltea din mine.
One mattress is entirely sufficient.
Nui nimic, o saltea e suficienta.
Now slip it under the mattress.
Acum bago sub saltea !
What you got in this mattress?
Ce ia in cuvertura asta?
CPA 31.03.12 Mattresses, excluding mattress supports
CPA 31.03.12 Saltele, cu excepția suporturilor pentru saltele
The material of the mattress shall have physical properties such that the mattress does not constitute an entrapment hazard.
Materialul din care sunt fabricate saltelele trebuie să aibă astfel de proprietăți fizice încât salteaua să nu prezinte pericolul imobilizării.
VOC and SVOCs on the entire mattress
Emisii de COV și COVS ale întregii saltele
I put the pearls under Godfrey's mattress.
Eu am pus perlele sub salteaua lui Godfrey.
We'll put the mattress on the floor.
O sa punem salteaua pe jos.
Let me just put it into my mattress.
Lasă mă să îi pun la saltea.
Leave it there... and slip it under the mattress!
Laso aşa... şi bago sub saltea !
I think I've got another one under the mattress.
Cred că mai am unul băgat sub saltea.
bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings
ex capitolul 95
1992 Tempur Pedic introduces a mattress made from memory foam.
1992 Firma Tempur Pedic introduce pe piață o saltea din memory foam .
With a mattress below and attached to a safety rope,
Cu o saltea dedesubt şi prinsă de o frânghie de siguranţă,
Commissioner Halperin says he found these jewels under your mattress.
Dl comisar Halperin spune ca a gasit bijuteriile astea sub salteaua ta.
That stove smokes, and there's no mattress on the bed.
Cosul afuma, si nu sunt cerseafuri pe pat.
Well uh .. some of it I took from your mattress.
Pai...o parte din ei iam luat din salteaua ta.
Mattress supports for bed frames (excl. spring interiors for seats)
Somiere pentru suporturi de pat (cu excepția arcurilor spirale asamblate pentru scaune)
Mattress supports for bed frames (excl. spring interiors for seats)
Taxele vamale pentru mărfurile originare care fac obiectul Mecanismului de stabilizare a prețurilor (denumit în continuare MEP ), prevăzute la liniile tarifare din categoria în faza eliminării IB , se elimină progresiv.
Better take that mattress across, give you a bit of cover.
Mai bine trageţi salteaua încolo, ca să vă adăpostească.
What makes you so sure they oughta be under the mattress?
Ce te face atât de sigură că trebuie să fie sub saltea?
Where do you want it? On top or under the mattress?
Îl vrei, pe partea de sus sau sub saltea ?
I would've been more comfortable with another mattress on my bed.
Iar eu as fi prefarat alta saltea.
Maybe we should set up a mattress for bums. Let's go.
Vezi sa punem o saltea pentru vagabonzi.
You cannot learn swimming on a foam mattress and enter into water.
Nu poţi să înveţi să înoţi pe o saltea de spumă şi să intri în apă.
People dry out or air out their mattress stuffing on their roofs.
Oamenii își usucă sau își aerisesc umpluturile pentru saltele pe acoperiș.
If our mattress could have gotten pregnant, you would have fathered six.
Dacă salteaua putea rămâne însărcinată, ai fi fost tată a şase copii.
Well, stay away from her or Ill stuff a mattress with you!
Nu mai merge cu ea, dacă vrei să nu fac saltea din tine!
Jacquard fabrics of a width of 140 cm or more (mattress tickings)
Alte țesături
Jacquard fabrics of a width of 140 cm or more (mattress tickings)
Pânze de sită, chiar confecționate

 

Related searches: Mattress Mattress - Mattress - Mattress Pad - Mattress Cover - Mattress Topper - Air Mattress - Spring Mattress - Foam Mattress - Memory Foam Mattress - Mattress Protector -