Translation of "military hardware" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Hardware - translation : Military - translation : Military hardware - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Israel's main military hardware supplier was France.
Principalul furnizor de echipamente militare al Israelului a fost Franța.
For the 50 poorest, all their exports, except military hardware, enter the EU duty free.
În ceea ce le privește pe cele mai sărace 50 dintre acestea, toate exporturile lor către UE sunt scutite de taxe, cu excepia echipamentelor militare.
Hardware
EchipamentComment
Hardware
HardwareLanguage
Hardware.
Vânzător.
Hardware.
Aproape.
The pact, which entered into force in 1992, has contributed to a significant reduction in military hardware in the region.
Pactul, care a intrat în vigoare în 1992, a contribuit la reducerea semnificativă a armamentului militar din regiune.
Hardware Lister
Listare hardware
Hardware Sensors
Senzori hardware
Hardware Info
Informații echipament
Hardware control
Controlul echipamentelor
Hardware Address
Adresă fizică
solid hardware
solid hardware
Hardware Information
Informații echipament
Hardware CRTSCTS
Echipament CRTSCTS
Hardware Collections
Set matrițeStencils
Computer Hardware
Stencils
Miscellaneous Hardware
Stencils
Hardware information
Informații bază de date
computer hardware,
hardware,
Computer hardware
Hardware
Remove hardware.
Scos armură.
Hardware consultancy
Consultanță în domeniul echipamentelor informatice
View hardware health
Afișați parametri hardware
Show hardware info
Afișează informații despre echipamentul fizicName
Getting hardware information...
Preluare informații despre echipament...
Mixer Hardware Information
Informații echipament mixer
Wireless hardware disabled
Echipament fără fir activatNotification for radio kill switch turned on
It's not hardware.
Nu este hardware .
2)Hardware cost
2) Cheltuieli cu hardware ul
Hardware and abrasives
Informații online și sau prelucrare de date (inclusiv prelucrarea tranzacțiilor)
Provides information on hardware
Furnizează informații despre hardware
System Monitor Hardware Info
Monitor de sistem Informații echipamentComment
wireless hardware is enabled
echipament fără fir este activat
Radio Hardware Switched Off
Echipament radio deconectatComment
Radio Hardware Switched Off
O tentativă de conectare la rețea a eșuatName
Radio Hardware Switched On
Echipament radio conectatComment
What's code, what's hardware?
Care i program, care i hardware?
3.4 Hardware software balance
3.4 Echilibrul dintre hardware și software
Computer hardware and software
Echipamente şi programe informatice
Integration hardware and software
Elemente hardware și produse software pentru integrare.
office machinery and hardware
echipament de birou și hardware
Imports from Since Hardware
Importuri de la Since Hardware
Faulty or poorly written device drivers Hardware incompatibilitiesDamaged hardware may also cause a BSoD.
Device uri de driver scrise greșit sau insuficient sau un hardware stricat pot de asemenea cauza un BSoD.
You can take a hardware and have that hardware do different things at different times, or have different parts of the hardware doing different things.
Același hardware poate face lucruri diferite la momente diferite, sau părţi ale sale pot executa lucruri diferite.

 

Related searches: Military Hardware - Political, Economic, Military Military - Hardware - Hardware Store - Mounting Hardware - Commodity Hardware - Computer Hardware - Hardware Device - Hardware Design - Door Hardware -