Translation of "quilted leather" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Leather - translation : Quilted - translation : Quilted leather - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

CPA 13.99.16 Quilted textile products in the piece
CPA 13.99.16 Produse textile matlasate sub formă de bucăți
Chamois (including combination chamois) leather patent leather and laminated leather metallised leather
Hârtii și cartoane gudronate, bituminate sau asfaltate
Chamois (including combination chamois) leather patent leather and laminated leather metallised leather
Alte hârtii și cartoane, necretate, în rulouri sau foi, care nu au fost supuse unei prelucrări suplimentare sau unor tratamente, altele decât cele stipulate la nota 3 din acest capitol
Patent leather and patent laminated leather metallised leather
Piei finite lăcuite și lăcuite stratificate piei finite metalizate
Patent leather and patent laminated leather metallised leather
Având la mijloc plăcuțe, șipci sau lamele
Patent leather and patent laminated leather metallised leather
Acaju de Africa, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obeche, Okumé, Palisandru de Para, Palisandru de Rio, Palisandru de Rose, Sapelli, Sipo, Virola și White Lauan
Patent leather and patent laminated leather metallised leather
Care conțin bumbac minimum 85 din greutate
Chamois (including combination chamois) leather patent leather and patent laminated leather metallised leather
Piei tăbăcite în grăsimi (piei chamois), inclusiv cele obținute prin tăbăcire combinată piei lăcuite sau lăcuite stratificate piei metalizate
Chamois (including combination chamois) leather patent leather and patent laminated leather metallised leather
Cu cel puțin o față exterioară din lemn tropical menționat la nota 2 de subpoziție de la acest capitol
Chamois (including combination chamois) leather patent leather and patent laminated leather metallised leather
De lemn tropical
Leather against leather squeaks.
Pielea pe piele scârţâie.
Leather or imitation leather
Monofilamente a căror dimensiune maximă în secțiunea transversală depășește 1 mm (monofire), inele, tije, bare și profile, chiar prelucrate la suprafață, dar neprelucrate altfel, din material plastic
Leather or imitation leather
Vitamina E și derivații ei
Patent leather and patent laminated leather metallized leather (excl. lacquered or metallized reconstituted leather)
Piei lăcuite sau lăcuite stratificate piele metalizată (cu excepția pieilor lăcuite sau a pieilor metalizate reconstituite)
Patent leather and patent laminated leather metallised leather (excl. lacquered or metallised reconstituted leather)
Iroko, tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, cu o grosime de peste 6 mm (cu excepția celui geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap)
CPA 15.11.22 Patent leather and patent laminated leather metallised leather
CPA 15.11.22 Piei finite lăcuite sau lăcuite stratificat piei metalizate
Leather further prepared after tanning or crusting incl. parchment dressed leather , of reptiles,, whether or not split (excl. chamois leather, patent leather and patent laminated leather, and metallized leather)
Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate, de reptile, chiar șpăltuite cu excepția pieilor tăbăcite în grăsimi (piei chamois), a pieilor lăcuite sau lăcuite stratificate și a pieilor metalizate
Leather further prepared after tanning or crusting (incl. parchment dressed leather), of reptiles,, whether or not split (excl. chamois leather, patent leather and patent laminated leather, and metallised leather)
Sapelli, tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, cu o grosime de peste 6 mm, geluit (cu excepția celui lipit prin îmbinare cap la cap)
Patent leather and patent laminated leather
articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare
Chamois (including combination chamois), patent leather and patent laminated leather metallised leather
Cuțite de masă cu lamă fixă
Chamois (including combination chamois), patent leather and patent laminated leather metallised leather
Materiale tricotate cu urzeală (inclusiv cele obținute pe mașini de produs panglici), altele decât cele de la pozițiile 60 01 60 04
With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
Măsurând sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice)
CPA 15.11.52 Composition leather with a basis of leather or leather fibre
CPA 15.11.52 Piei reconstituite, pe bază de piele sau de fibre de piele
With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
Cu suprafața exterioară din piele naturală, din piele reconstituită sau din piele lăcuită
Goat or kid skin leather without hair on, parchment dressed or prepared after tanning (excluding chamois leather, patent leather, patent laminated leather and metallised leather)
Piei depilate de caprine, pergamentate sau preparate dupătăbăcire (excl. chamois , piei finite, piei finite laminate și piei metalizate)
Goat or kid skin leather without hair on, parchment dressed or prepared after tanning (excluding chamois leather, patent leather, patent laminated leather and metallised leather)
Piei depilate de caprine, pergamentate sau preparate după tăbăcire (excl. chamois , piei finite, piei finite laminate și piei metalizate)
Leather further prepared after tanning or crusting incl. parchment dressed leather , of pigs, without hair on, whether or not split (excl. chamois leather, patent leather and patent laminated leather, and metallized leather)
Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate, de porcine, epilate, chiar șpăltuite cu excepția pieilor tăbăcite în grăsimi (piei chamois), a pieilor lăcuite sau lăcuite stratificate și a pieilor metalizate
Leather further prepared after tanning or crusting (incl. parchment dressed leather), of pigs, without hair on, whether or not split (excl. chamois leather, patent leather and patent laminated leather, and metallised leather)
Sapelli, tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, cu o grosime de peste 6 mm, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit
With uppers of leather or composition leather
Alte articole de încălțăminte care încorporează un bombeu de protecție din metal
With uppers of leather or composition leather
Aparate și articole din ceramică pentru laborator, utilizări chimice sau pentru alte scopuri tehnice jgheaburi, rezervoare și recipiente similare din ceramică pentru gospodăria rurală ulcioare și recipiente similare de transport sau ambalare, din ceramică
Outer soles of leather or composition leather
Sticlă optică
With uppers of leather or composition leather
Obiecte din vitroceramică
With uppers of leather or composition leather
Cărămizi, blocuri, dale, plăci și alte produse ceramice din pulberi silicioase fosile (de exemplu, kiselgur, tripolit, diatomit) sau din pământuri silicioase similare
Outer soles of leather or composition leather
Cărămizi pentru construcții, blocuri și dale pentru pardoseală, cărămizi pentru fațade și articole similare, din ceramică
With uppers of leather or composition leather
Cu o grosime de peste 6 mm, dar de maximum 8 mm (cu excepția sticlei solare și a sticlei optice)
With uppers of leather or composition leather
Bare și tije din oțeluri inoxidabile
Leather incl. parchment dressed leather of the whole hides and skins of bovine incl. buffalo or equine animals, further prepared after tanning or crusting, without hair on (excl. unsplit full grains leather, grain splits leather, chamois leather, patent leather and patent laminated leather, and metallized leather)
Piei și piei pergamentate, neșpăltuite, din piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee, prelucrate după tăbăcire sau după uscare, epilate cu excepția pielii față neșpăltuite, a șpaltului de față, a pieilor tăbăcite în grăsimi (piei chamois), a pieilor lăcuite sau lăcuite stratificate și a pieilor metalizate
Leather (incl. parchment dressed leather) of the whole hides and skins of bovine (incl. buffalo) animals, with a surface area of  2,6 m2 (28 square feet), without hair on (excl. unsplit full grains leather, grain splits leather, chamois leather, patent leather, patent laminated leather and metallised leather)
Virola, Imbuia și Balsa, tăiate sau despicate longitudinal, tranșate sau derulate, cu o grosime de peste 6 mm, geluite (cu excepția celor lipite prin îmbinare cap la cap)
Leather (incl. parchment dressed leather) of the portions, strips or sheets of hides and skins of equine animals, further prepared after tanning or crusting, without hair on (excl. unsplit full grains leather, grain splits leather, chamois leather, patent leather and patent laminated leather, and metallised leather)
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti și Alan, tăiate sau despicate longitudinal, tranșate sau derulate, cu o grosime de peste 6 mm, geluite (cu excepția celor lipite prin îmbinare cap la cap)
Leather further prepared after tanning or crusting incl. parchment dressed leather , of sheep or lambs, without wool on, whether or not split (excl. chamois leather, patent leather and patent laminated leather, and metallized leather)
Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate, de ovine, epilate, chiar șpăltuite cu excepția pieilor tăbăcite în grăsimi (piei chamois), a pieilor lăcuite sau lăcuite stratificate și a pieilor metalizate
Leather further prepared after tanning or crusting (incl. parchment dressed leather), of sheep or lambs, without wool on, whether or not split (excl. chamois leather, patent leather and patent laminated leather, and metallised leather)
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti și Alan, tăiate sau despicate longitudinal, tranșate sau derulate, cu o grosime de peste 6 mm, șlefuite (cu excepția celor lipite prin îmbinare cap la cap)
Leather of swine without hair on parchment dressed or prepared after tanning (excluding patent leather patent laminated leather and metallised leather)
Piei de porc depilate pergamentate sau preparate dupătăbăcire (excl. pieile finite, pieile finite laminate și pieile metalizate)
Leather of swine without hair on parchment dressed or prepared after tanning (excluding patent leather patent laminated leather and metallised leather)
Piei de porc depilate pergamentate sau preparate după tăbăcire (excl. pieile finite, pieile finite laminate și pieile metalizate)
Leather (incl. parchment dressed leather) of the portions, strips or sheets of hides and skins of bovine (incl. buffalo) animals, further prepared after tanning or crusting, without hair on (excl. unsplit full grains leather, grain splits leather, chamois leather, patent leather and patent laminated leather, and metallised leather)
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti și Alan, tăiate sau despicate longitudinal, tranșate sau derulate, cu o grosime de peste 6 mm, lipite prin îmbinare cap la cap, chiar geluite sau șlefuite
Footwear with uppers of leather or composition leather (excl. with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather, orthopaedic footwear and toy footwear)
Încălțăminte cu fețe din piele naturală sau reconstituită (alta decât încălțămintea cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită și cu fețe din piele naturală, încălțămintea ortopedică și încălțămintea de jucărie)

 

Related searches: Quilted Leather - In Quilted Leather - Manufacturing Of Leather And Leather Products - Leather And Imitations Of Leather - Leather, Leather Manufactures - Leather And Leather Products - Leather, Leather Products And Footwear - Manufacture Of Leather, Leather Products - Quilted - Quilted Jacket -