Translation of "quilted lining" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Lining - translation : Quilted - translation : Quilted lining - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

CPA 13.99.16 Quilted textile products in the piece
CPA 13.99.16 Produse textile matlasate sub formă de bucăți
They're lining up.
Sunt la coadă.
Tracksuits with lining
Combinezoane sau furouri și jupoane
Tracksuits with lining
Din materiale textile sintetice
Tracksuits with lining
Tălpi exterioare din piele naturală sau reconstituită
Brake lining and pads
Garnituri frână
Brake coverings (lining pads)
Garnituri de frână
Lining pok pok shining
Lining pok pok shining
Lining or pad missing.
Garnituri lipsă.
Lining or pad missing
Garnituri lipsă.
Look for the Silver Lining.
Căutarea căptuşelii de argint .
Lining or pad excessively worn.
Garnituri excesiv de uzate.
But there is a silver lining.
Dar este o consolare.
However, there is a silver lining.
Cu toate astea, a apǎrut ceva la orizont.
Don't you see others lining up?
Nu vezi ca toata lumea asteapta in sir?
Every cloud has a silver lining.
După ploaie apare soarele.
Every cloud has a silver lining.
După furtună, mereu iese soarele.
Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise (excl. embroidery of heading 5810 and quilted fabrics for bedding and furnishings)
Produse textile matlasate din una sau sau mai multe bucăți, constituite dintr unul sau din mai multe straturi de materiale textile asociate cu un material de umplutură, tighelite, capitonate sau altfel compartimentate (altele decât broderiile de la poziția 5810 și țesăturile de pat sau mobilier, umplute sau căptușite)
Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise (excl. embroidery of heading 5810 and quilted fabrics for bedding and furnishings)
Cămăși, bluze, bluze cămașă din mătase sau deșeuri de mătase, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete (cu excepția tricourilor (T shirts) și a maiourilor de corp)
Five years later, an unexpected silver lining.
Cinci ani mai târziu, o lumină neașteptată la orizont.
Remember, every cloud has a silver lining.
Amintiţivă, orice nor are o margine argintie.
Thanks for lining up the job, too.
Mulţumesc că ai făcut rost de slujbă.
Lining or pad contaminated (oil, grease, etc.).
Garnituri murdare (ulei, unsoare etc.).
Lining or pad contaminated (oil, grease etc.).
Garnituri murdare (ulei, unsoare etc.).
Is this an opportunity, is the silver lining a silver lining, here to rebuild some more traditional city grid, or not?
Este aceasta o oportunitate, este un aspect pozitiv un aspect pozitiv, aici de a reconstrui o infrastructuctură mai tradițională, sau nu?
Excessive growth of the womb lining (endometrial hyperplasia) and cancer of the womb lining (endometrial cancer) In women with an intact womb, the risk of excessive growth of the womb lining (endometrial hyperplasia) is increased.
Creşterea excesivă a mucoasei uterine (hiperplazia endometrială) şi cancer al mucoasei uterine (cancer endometrial) La femeile cu uter intact, riscul creşterii excesive a mucoasei uterine (hiperplazie endometriale) este crescut.
Honey, you should iron the lining too, right?
Draga, ar trebui sa calci si captuseala. Ar trebui, nu i asa?
Do you think it needs a new lining?
Crezi ca e nevoie de o noua captuseala ?
inflamed stomach lining (gastritis) and heartburn (gastrooesophageal reflux disease)
inflamaţia mucoasei gastrice (gastrită) şi pirozis (boala de reflux gastroesofagian)
Not known Inflammation of the lining around your heart
Inflamaţia învelişurilor inimii.
Gastritis is inflammation of the lining of the stomach.
Gastrita este definită ca o inflamație a mucoasei stomacului.
Ariovistus countered by lining up his seven tribal formations.
Ariovistus a contracarat prin aliniereaa șapte formațiuni tribale.
bleeding mouth or gums, mouth ulcers, inflamed mouth lining
sângerări ale gurii şi gingiilor, ulceraţii ale gurii, inflamarea mucoasei gurii
(b) the lining and sock and (c) the outersole.
(b) căptuşeala şi branţul (c) talpa exterioară.
We coat the inside with these bladder lining cells.
Aşezăm în interior aceste celule de căptuşeală ale vezicii.
EN 13331 1Trench lining systems Part 1 Product specifications
Articolul 1
Sewn in the lining of my coat you pawned.
Sunt cusuţi în căptuşeala costumului.
Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining)
Sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată)
Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining)
Sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată)
and ulceration of the mucous membranes lining the digestive tract)
ulceraţie a membranelor care îmbracă tractul digestiv)
Are you lining up to hire people with criminal histories?
Vă înghesuiţi să angajaţi oameni cu un trecut infracţional?
Sadie, my chinchilla coat, the one with the silver lining.
Sadie, haina mea de şinşila, cea cu căptuşeală argintie.
I'm sewed together carefully and my lining is good, Martha.
sunt bine cusut şi căptuşeala mea este bună, Martha.
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of hair of Kashmir cashmere goats, knitted or crocheted (excl. quilted articles)
Jerseuri, pulovere, veste cu mâneci lungi (cardigan), veste și articole similare, inclusiv tricotajele subțiri care se poartă sub pulovere, din păr de capră de Cașmir, tricotate sau croșetate (cu excepția articolelor matlasate)
I can't find those silver lining I don't mean to judge
Eu nu pot gasi aceste garnituri de argint Nu vreau sa judec

 

Related searches: Quilted Lining - Quilted Satin Lining - Quilted Inner Lining - Diamond Quilted Lining - Quilted - Quilted Jacket - Diamond Quilted - Quilted Leather - Quilted Maple - Quilted Design -