Translation of "table base" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Base - translation : Table - translation : Table base - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In the table above, year 1 is the base period.
În tabelul de mai sus, anul 1 reprezintă perioada de bază.
Table flatware (excluding table knives, including fish knives and butter knives) and similar tableware of stainless steel or other base metal
Tacâmuri de masă cu lamă plată (excl. cuțitele de masă, inclusiv cuțitele de pește și cuțitele de unt) și tacâmuri similare din oțel inoxidabil sau alt metal de bază
Table flatware (excluding table knives, including fish knives and butter knives) and similar tableware of base metal, silver, gold or platinum plated
Tacâmuri de masă cu lamă plată (excl. cuțitele de masă, inclusiv cuțitele de pește și cuțitele de unt) și tacâmuri similare metalice, placate cu argint, aur sau platină
Table flatware (excluding table knives, including fish knives and butter knives) and similar tableware of base metal, silver, gold or platinum plated
Tacâmuri de masă cu lamă plată (excl. cuțitele de masă, inclusiv cuțitele de pește și cuțitele de unt) și tacâmuri similare metalice, placate cu argint, aur sau platină
Blades of base metal for table knives, pocket knives and other knives of heading 8211
Lame din metale comune pentru cuțite de masă, cuțite de buzunar și alte cuțite de la poziția 8211
Handles of base metal for table knives, pocket knives and other knives of heading 8211
Mânere din metale comune pentru cuțite de masă, cuțite de buzunar și alte cuțite de la poziția 8211
Blades of base metal for table knives, pocket knives and other knives of heading 8211
Mașini cu abur sau alți vapori (cu excepția cazanelor și a turbinelor generatoare de abur sau de alți vapori)
Handles of base metal for table knives, pocket knives and other knives of heading 8211
Motoare și mașini motrice, altele decât cele electrice (cu excepția turbinelor cu abur, a motoarelor cu piston cu aprindere prin scânteie sau prin compresie, a turbinelor hidraulice, a roților hidraulice, a turbinelor cu gaz, a propulsoarelor cu reacție, a motoarelor hidraulice, a motoarelor pneumatice, a mașinilor cu abur sau alți vapori și a motoarelor electrice)
Place a tooling ball, mounted to a magnetic base near the outside edge of the table
Loc o minge de scule, montat într o bază magnetice aproape de marginea exterioară a tabelului
Table knives having fixed blades of base metal, incl. handles (excl. butter knives and fish knives)
Cuțite de masă cu lamă fixă, din metale comune, inclusiv mânere (cu excepția cuțitelor speciale pentru pește sau pentru unt)
Determine TEC Requirement for the computer by adding any capability adjustments (step 2) to the Base TEC requirement (Table 1).
Se determină cerința TEC pentru computer prin adăugarea tuturor modificărilor funcționale (pasul 2) la cerința de bază TEC (tabelul 1).
This time we must put everything on the table without any preconditions and the discussion must start from a zero base.
De această dată trebuie să punem totul pe masă, fără niciun fel de condiţii preliminare, iar discuţia trebuie să înceapă de la zero.
From first base to second base to third base, we roam.
De la prima baza la a doua, la a treia, noi ratacim.
Table knives with fixed blades of base metal (not with handle and blade of stainless steel and excl. butter knives and fish knives)
Motoare hidraulice (cu excepția celor cu mișcare rectilinie (cilindri), a sistemelor hidraulice, a motoarelor hidraulice cu ulei, a turbinelor hidraulice și a roților hidraulice de la poziția 8410 și a turbinelor cu abur)
Base metals and articles of base metals
Servicii de audit contabil
Credit institutions in the tail have to report, as a minimum, quarterly data necessary to calculate the reserve base in accordance with Table 1a.
UTILIZAREA INFORMAŢIILOR STATISTICE ÎN CADRUL REGULAMENTULUI BCE PRIVIND REZERVELE MINIME OBLIGATORII
Credit institutions in the tail have to report, as a minimum, quarterly data necessary to calculate the reserve base in accordance with Table 1a.
Instituțiile de credit aflate în coada distribuției trebuie să raporteze, cel puțin, datele trimestriale necesare determinării bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii în conformitate cu tabelul 1a.
Base
Bază
Base
Bază
Base
Baza
Base
Base
Base
Bază
BASE
DE BAZĂ
Third base, center field, first base, Bugs Bunny.
La a treia bază, la centru şi la prima bază, Bugs Bunny.
Other, with base and diffusers of base metal
5 ani de la intrarea în vigoare
Other, with base and diffusers of base metal
taxele vamale pentru mărfurile originare, enumerate în categoria în etapa eliminării C (C21, C1, C22 și C23) din lista Mozambicului, se elimină treptat, în termen de zece (10) ani de la data menționată la punctul 1 din prezenta ANEXĂ, conform următoarelor dispoziții
Reserve base calculated as the sum of the following columns in Table 1 (Liabilities) (a) (b) (c) (d) (e) (j) (k) (l) (m) (n) (s)
Baza de calcul a rezervelor determinată ca sumă a următoarelor coloane din tabelul 1 (Pasive) (a) (b) (c) (d) (e) (j) (k) (l) (m) (n) (s)
I invite the rapporteur to table an oral amendment to recognise the usefulness and effectiveness of actors who base their work on the Christian faith.
Invit raportoarea să prezinte un amendament oral pentru a recunoaște utilitatea și eficiența actorilor a căror muncă este fondată pe credința creștină.
In Table 1, the boxes marked with an are used by the reporting institutions to calculate their reserve base (see Box 9 in Chapter 7).
În tabelul 1, rubricile marcate cu sunt utilizate de instituțiile raportoare pentru determinarea bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii (a se vedea caseta 9 din capitolul 7).
SECTION XV BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL
Care conțin, în greutate, maximum 0,06 carbon
SECTION XV BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL
Ondulate
Base uri
URI de bază
Base Class
Clasă de bază
Base Path
Cale
Base URI
URI de bază
Base Card
Carte pentru bază
LibreOffice Base
LibreOffice Base
Base Tools
Unelte de bază
Base URL
URL de bază
Base computation
Progresul acțiunii curente
Base directory
Director de bază
User base
Bază utilizatori
Group base
Bză grupuri
Base family
Familia de bază
Base magnitude
Magnitudine

 

Related searches: Table Tennis Table - Table To Table Shows - Table 1 To Table 3 Shows - Fitting From Table To Table - Table 15 To Table 17 Shows - Table Base - Base Table - Base Of The Table - Table Top Base - A Base Table For -