Translation of "track possession time" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Possession - translation : Time - translation : Track - translation : Track possession time - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Track and time daily activities
Înregistrați și planificați activitățile cotidiene
Project Hamster track your time
Evidență timp cu Project Hamster
Track listings Running Time 65 minutes.
Piese Durată totală 65 de minute.
Why does it matter that we keep track of time?
De ce e important să măsurăm timpul?
How did we keep track of time without a clock?
Cum ținem evidența timpului fără un ceas?
At the time it was a possession of the bishop of Regensburg.
El era în trecut reședința episcopilor din Regensburg.
What if you lose track of her during that time gap?
Dacăi pierzi urma în această perioadă de timp?
Actually, I got started on something and lost track of time.
Am început să lucrez la ceva şi am pierdut noţiunea timpului.
You can geo tag your posters and track your impact in real time
Puteţi geo tag ul vă postere şi urmări impactul dumneavoastră în timp real
Bulgarian short track runner Evgenia Radanova won the 3,000m final at the European Short Track Championship in Russia, becoming European champion for the fourth time.
Alergatoarea bulgara pe distante scurte Eugenia Radanova a castigat finala la proba de 3.000m din cadrul campionatului de specialitate al Rusiei.
The new tracks added were Wild Abduction Track 02 Bomb Assembly Track 11 Eye of Ra Track 16 Execution Track 28 Against the Gods Track 30 Transporter Horror Track 34 Closing Titles (Intro) Track 37 References
Piesele sunt Wild Abduction Track 02 Bomb Assembly Track 11 Eye of Ra Track 16 Execution Track 28 Against the Gods Track 30 Transporter Horror Track 34 Closing Titles (Intro) Track 37
However, to keep track of longer periods of time, we looked for longer cycles.
Dar pentru a ține evidența unor perioade mai lungi am căutat cicluri mai lungi.
She had lost track of time and was going to be late to class.
A pierdut noțiunea timpului şi urma să întârzie la o oră.
With the possession of New Orleans, Napoleon could close the Mississippi to U.S. commerce at any time.
Având în posesie orașul New Orleans, Napoleon ar fi putut să închidă accesul Statelor Unite la fluviul Mississippi în orice moment.
Into my possession ?
In posesia mea?
At the time, scheduled engineering works were underway on the track at Szczekociny railway station.
În acel moment, lucrări de inginerie programate erau în curs de desfășurare la gara Szczekociny.
And you can do the same with your genes and track them back in time.
Același lucru poate fi făcut în privința genelor, descoperindu le evoluția în timp.
Track
PistăThe location on disc of this track
Track
Piesă
Track
Nr. piesă
Track
Pistă
Track
Pistă
Track
p, li white space pre wrap Rol
At the same time, building a house for immediate possession costs 300 to 500 euros per square metre.
În acelaşi timp, construirea unei case pentru posesia imediată costă 300 până la 500 de euro pe metru pătrat.
We can track these changes, and have tracked these changes in many such behaviors across time.
Putem măsura aceste schimbări și le am măsurat în timp în multe comportamente similare.
The track, owned by the municipality of Zandvoort, was not used for some time and part of the grounds and approximately half of the track was sold in 1987 to Vendorado, a bungalow park developer at that time.
Deținută de municipalitatea din Zandvoort, pista n a mai fost folosită o perioadă, iar în 1987 cam jumătate din ea împreună cu o parte din terenurile adiacente au fost vândute către Vendorado, o companie de parcări.
Possession for personal use
Evoluţia legislaţiei naţionale
My most prized possession.
Ţin mult la el.
Previous Track
Piesa precedentă
Next Track
Piesa următoare
Unknown track
Piesă necunoscutătrack from source
Current Track
Piesa curentă
Queue Track
Pune în coadă
Track Information
Informație piesă
Per Track
Per pistă

 

Related searches: Track Possession Time - Track Possession - Mainline Track Possession - Possession Time - Real Possession In The Changing Fortunes Of Time - Identify And Track Track Items - Track To Track Height - From Track To Track - Possession - In Possession -