Translation of "virgin islands national park" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

National - translation : Park - translation : Virgin - translation : Virgin islands national park - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The British Virgin Islands national football team is the national team of the British Virgin Islands and is controlled by the British Virgin Islands Football Association.
Echipa națională de fotbal a Insulelor Virgine Britanice reprezintă statul Insulele Virgine Britanice în fotbalul internațional.
Virgin Islands
Insulele VirgineCountry name
US Virgin Islands
'Return pictures modified between... and...
Virgin Islands, British
Insulele Virgine, BritaniceName
British Virgin Islands
Insulele Virgine Britanice
British Virgin Islands
Insulele Virgine Britanice
British Virgin Islands.
Insulele Virgine britanice.
British Virgin Islands,
Insulele Virgine britanice,
British Virgin Islands,
Insulele Virgine britanice,
British Virgin Islands.
Produse agricole și alimentare
British Virgin Islands.
Regatul Unit
VIRGIN ISLANDS (UK)
INSULELE VIRGINE (REGATUL UNIT)
Virgin Islands, U. S.
Insulele Virgine, S. U. A. Name
(v) United States Virgin Islands
(v) Insulele Virgine ale S.U.A.
They are located in the Virgin Islands archipelago, a few miles east of the US Virgin Islands.
They are located in the Virgin Islands archipelago, a few miles east of the U.S. Virgin Islands.
The British Virgin Islands Football Association is the governing body of football in the British Virgin Islands.
Asociația de Fotbal din Insulele Virgine Britanice este forul ce guvernează fotbalul în Insulele Virgine Britanice.
(k) British Virgin Islands and Montserrat
(k) Insulele Virgine britanice şi Montserrat
They include Fundy National Park in New Brunswick and Cape Chignecto Provincial Park and Five Islands Provincial Park and Blomidon Provincial Park in Nova Scotia.
Acestea includ Fundy National Park în New Brunswick și Cape Chignecto Provincial Park și Five Islands Provincial Park și Blomidon Provincial Park în Nova Scoția.
Channel Islands National Park is a United States national park that consists of five of the eight Channel Islands off the coast of the U.S. state of California, in the Pacific Ocean.
Parcul Național Channel Islands se află pe 5 insule (Santa Barbara, Anacapa, Santa Cruz, Santa Rosa și San Miguel) care fac parte din grupul de insule, numite Channel sau insulele Santa Barbara.
It is now the United States Virgin Islands.
Astăzi aparține de Insulele Virgine ale Statelor Unite.
The 14 national parks in Germany include the Jasmund National Park, the Vorpommern Lagoon Area National Park, the Müritz National Park, the Wadden Sea National Parks, the Harz National Park, the Hainich National Park, the Black Forest National Park, the Saxon Switzerland National Park, the Bavarian Forest National Park and the Berchtesgaden National Park.
Parcurile naționale ale Germaniei includ Parcurile naționale Wattenmeer, Parcul național Jasmund, Parcul național Vorpommersche Boddenlandschaft, Parcul național Müritz, Parcul național Unteres Odertal, Parcul național Harz, Parcul național Sächsische Schweiz și Bayerischer Wald.
Iceland has three national parks Vatnajökull National Park, Snæfellsjökull National Park, and Þingvellir National Park.
Islanda are trei parcuri naționale , , și .
Lake Turkana National Parks consist of Sibiloi National Park and two islands on Lake Turkana (Central Island and South Island).
Regiunea este compusă din Parcul Național Sibiloi și două insule aflate în Lacul Turkana.
Battus polydamas thyamus (Rothschild Jordan, 1906) Puerto Rico, Virgin Islands.
Battus polydamas thyamus (Rothschild Jordan, 1906) Puerto Rico, Insulele Virgine.
In Lika region those are Plitvice Lakes National Park, Sjeverni Velebit National Park and Velebit Nature Park, while in Dalmatia the motorway serves Paklenica National Park, Telašćica Nature Park, Kornati National Park, Lake Vrana Nature Park, Krka National Park and Biokovo Nature Park.
În regiunea Lika, acesta sunt Parcul Național Lacurile Plitvice, Parcul Național Sjeverni Velebit și Parcul Natural Velebit, iar în Dalmația autostrada deservește Parcul Național Paklenica, Parcul Natural Telašćica, Parcul Național Kornati, Parcul Natural Lacul Vrana, Parcul Național Krka și Parcul Natural Biokovo.
The Virgin Islands, commonly referred to as the British Virgin Islands (BVI), is a British overseas territory located in the Caribbean to the east of Puerto Rico.
Insulele Virgine Britanice (în engleză British Virgin Islands sau BVI ) sunt un teritoriu britanic din Marea Caraibelor, cu capitala la Road Town, situat la est de Puerto Rico.
Virgin Islands In 1917, the United States purchased the former Danish colony of St. Croix, St. John and St. Thomas, which is now the U.S. Virgin Islands.
Insulele Virgine La 31 martie 1917 Statele Unite au pus stăpânire pe Insulele Virgine, cumpărând coloniile daneze St. Croix, St. John și St. Thomas cu 25 milioane dolari, iar insulele au fost denumite Insulele Virgine Americane.
Etosha National Park is a national park in northwestern Namibia.
Etosha este un parc național situat în nordul Namibiei.
Lopé National Park is a national park in central Gabon.
Lopé National ParkParcul Național Lopé este un parc național situat în centrul statului Gabon.
Acadia National Park is the only national park in New England.
Parcul Național Acadia este singurul parc național din New England.
(b) the code 4611 for British Virgin Islands is replaced by code 4680
b) codul 4611 al insulelor Virgine britanice este înlocuit cu codul 4680
Tunku Abdul Rahman National Park comprises a group of 5 islands located between 3 to 8 km off Kota Kinabalu.
Tunku Abdul Rahman Park cuprinde un grup de 5 insule situate intre 3 si 8 km de pe Kota Kinabalu.
Denali National Park
Denali National ParkCity in Alaska USA
Plitvice Lakes National Park (, colloquial Plitvice , ) is the oldest national park in Southeast Europe and the largest national park in Croatia.
Parcul Național Lacurile Plitvice (în , denumit popular Plitvice , pronunțat ) este cel mai vechi parc național din Europa de Sud Est și cel mai mare parc național din Croația.
We're in the park now Banff National Park
Suntem în Parcul Naţional Banff.
For the purposes of this Regulation United States includes Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, American Samoa, Guam and Northern Mariana Islands.
În sensul acestui regulament, Statele Unite include Puerto Rico, Insulele Virgine Americane, Samoa Americană, Guam și Insulele Mariana de Nord.
The Mikumi National Park is a national park in Mikumi, near Morogoro, Tanzania.
Parcul Național Mikumi este un parc național în Mikumi, lângă Morogoro, în Tanzania.
Hot Springs National Park
Hot Springs National ParkCity in Arkansas USA
The falls are within national parks in both Brazil, Iguaçu National Park, and Argentina, Iguazú National Park.
Orașele Foz do Iguaçu și Puerto Iguazú din Argentina sunt legate de un pod peste Iguazú.
Acadia National Park is a National Park located in the U.S. state of Maine.
Parcul Național Acadia se află pe coasta Atlanticului în statul Maine, al Statelor Unite ale Americii.
Waterton Lakes National Park is a national park located in the southwest corner of Alberta, Canada, and borders Glacier National Park in Montana, USA.
Parcul Național al Lacurilor Waterton (, ) se află situat în Diviziunea de recensământ 3, Alberta, din Canada, la granița cu statul Montana din SUA.
.vg is the Internet country code top level domain (ccTLD) for the British Virgin Islands.
.vg este un domeniu de internet de nivel superior, pentru Insulele Virgine Britanice (ccTLD).
.vi is the Internet country code top level domain (ccTLD) for the U.S. Virgin Islands.
.vi este un domeniu de internet de nivel superior, pentru Insulele Virgine Americane (ccTLD).
It became a national park.
A devenit parc național.
Peatbogs in Triglav National Park
Turbăriile din Parcul Naţional Triglav

 

Related searches: Islands British Virgin Islands - British Virgin Islands - Virgin Islands - Us Virgin Islands - United States Virgin Islands - Virgin Islands, British - American Virgin Islands - On The British Virgin Islands - Incorporated In The British Virgin Islands - Tortola British Virgin Islands -