Translation of "attributable transaction costs" to Serbian language:


  Dictionary English-Serbian

Attributable - translation : Attributable transaction costs - translation : Costs - translation : Transaction - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Improvements in infrastructure and the business environment can reduce transaction costs and facilitate industrial development.
Unapređenjem infrastrukture i poslovnog okruženja mogu se smanjiti troškovi transakcije i omogućiti industrijski razvoj.
Unable to commit transaction
Не могу да предам трансакцијуQIBaseDriver
Unable to rollback transaction
Не могу да увратим трансакцијуQMYSQLResult
Unable to begin transaction
Не могу да отпочнем трансакцијуQSQLite2Result
Could not begin transaction
Не могу да отпочнем трансакцију
Could not commit transaction
Не могу да предам трансакцију
Could not rollback transaction
Не мобу да увратим трансакцију
Could not start transaction
Не могу да отпочнем трансакцијуQIBaseDriver
Unable to commit transaction
Ne mogu da predam transakcijuQIBaseDriver
Unable to rollback transaction
Ne mogu da uvratim transakcijuQMYSQLResult
Unable to begin transaction
Ne mogu da otpočnem transakcijuQSQLite2Result
Could not begin transaction
Ne mogu da otpočnem transakciju
Could not commit transaction
Ne mogu da predam transakciju
Could not rollback transaction
Ne mobu da uvratim transakciju
Could not start transaction
Ne mogu da otpočnem transakcijuQIBaseDriver
A business transaction, Joe.
Poslovni ugovor.
This isn't our first transaction.
Ovo nam nije prvi posao.
This latest transaction convinces me.
Ovaj poslednji dogaðaj me je ubedio.
The original idea of Taobao is to reduce the transaction costs so that the consumers can get more benefit. This is a good intention.
Originalna ideja Taobaoa je da se smanje troškovi transakcije, tako da potrošači mogu imti više koristi, što je dobra namera.
Later, another questionable transaction was discovered.
Kasnije je otkrivena još jedna sumnjiva transakcija.
Costs
трошак
These additional costs directly affect our costs.
Ti dodatni troškovi direktno utiču na naše troškove.
Again, studies have shown it's directly attributable to the rise of due process.
Studije opet pokazuju da je ovo direktno povezano sa porastom pravnih garancija.
Phone costs
Трошкови позивâ
And as it turns out, the transaction was corrupt.
I, kako se ispostavilo, transakcija je bila korumpirana.
Each song costs 1, and each game costs 2.
Свака песма кошта 1 , и свака игрица кошта 2 .
These may contribute to the salary costs of the researcher or other staff employed for the project, travel costs, consumables, patent costs and publication costs.
Ona bi mogla da se koristi za isplatu plata istraživača ili drugog osoblja zaposlenog na tom projektu, putne troškove, potrošna sredstva, troškove patenta i troškove objavljivanja.
The transaction was carried out via the Macedonian Stock Exchange.
Transakcija je obavljena preko Makedonske berze.
One MRI scan costs 10 times what a digital mammogram costs.
Jedno skeniranje magnetnom rezonancom košta 10 puta više nego digitalni mamograf.
It became a transaction for me, became sort of a trade.
To je za mene postala transakcija, neka vrsta razmene.
Mr. Favell and I have a little business transaction on hand.
Favel i ja upravo razgovaramo o jednom poslu.
It costs 50 dollars.
On košta 50 dolara.
His purchase costs 1.79.
Колико кошта једна чоколадица и један воћни ролат?
But there were costs.
Ali cena je plaćena.
All that costs money.
Sve to košta.

 

Related searches: Attributable Transaction Costs - Directly Attributable Transaction Costs - Less Attributable Transaction Costs - Fair Value Plus Any Directly Attributable Transaction Costs - Fair Value Less Attributable Transaction Costs - Any Attributable Transaction Costs - Transaction Costs Directly Attributable To The Acquisition O - Transaction Costs Of An Equity Transaction - Attributable Costs - Directly Attributable Costs -