Translation of "reluctance to invest" to Serbian language:


  Dictionary English-Serbian

Invest - translation : Reluctance - translation : Reluctance to invest - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A reluctance to grow old, I think.
Sa strahom od starenja.
Invest, invest, invest.
Verujte svojoj zemlji. Ulažite, ulažite, ulažite.
The first of these traps is a reluctance to admit complexity.
Прва од замки је оклевање да се призна комплексност.
Why then, is this curious reluctance and curious hostility to consciousness?
Ako je tako, to je pravi korak napred. Dobro, a otkuda onda to čudno opiranje i čudna odbojnost prema svesti?
Romania praised for anti corruption efforts, despite parliamentary reluctance
Rumunija pohvaljena za napore u borbi protiv korupcije, uprkos opiranju parlamenta
These examples are symptomatic of a strong institutionalized reluctance to recognize sexual diversity.
Ovi primeri su znacii jakog institucionalnog opiranja priznavanju seksualne različitosti.
Okay, now why then is this curious reluctance and curious hostility to consciousness?
Dobro, a otkuda onda to čudno opiranje i čudna odbojnost prema svesti?
Business IKEA to invest in Serbia
Poslovne vesti IKEA će investirati u Srbiji
You have to invest in health.
Морате да улажете у здравље.
Are you going to invest much?
Hoæete li puno uložiti?
We do not invest in victims, we invest in survivors.
Ne zanimaju nas žrtve, već preživeli.
It is with reluctance that I bring this subject up again.
Nerado ponovo prièam o ovome.
The CFC criticises the government's reluctance to start an anti corruption campaign from the top.
SBK kritikuje vladino odbijanje da sa antikorupcionaskom kampanjom počne od vrha.
After initial reluctance, young Serbs and Albanians flocked to the MCC and started working together.
Posle prvobitne uzdržanosti, mladi Srbi i Albanci nagrnuli su u МKK i počeli da rade zajedno.
Without that ... nobody is going to invest.
Bez toga... niko neće investirati , dodao je on.
Yes, to nag at me to invest my money.
Da me nagovorite da uložim svoj novac.
Pristina has signaled its reluctance to even discuss the subject of the province's status with Belgrade.
Priština je signalizirala svoj otpor čak i razmatranju pitanja statusa pokrajine sa Beogradom.
Buckovski Invites Turkish Businesses to Invest in Macedonia
Bučkovski poziva turska preduzeća da investiraju u Makedoniji
Albania has yet to invest in the project.
Albanija tek treba da investira u projekat.
We have to invest and diversify, he said.
Moramo da investiramo i diverzifikujemo , rekao je on.
US corporation Johnson Controls to invest in Macedonia
Američka korporacija Džonson Kontrols investiraće u Makedoniji
Italy's Fiat to invest in Serbian auto plant
Italijanski Fijat investiraće u srpsku fabriku automobila
Business Turkish Airlines to invest in BH Airlines
Poslovni pregled Turkiš Erlajns investiraće u BH Erlajns
He's got plenty and plenty to invest with.
Ima on dovoljno da može odmah da investira.
Let's invest in democratization.
Hajde da uložimo u demokratizaciju.
And that was your only reason this natural reluctance against being a party to any man's hanging?
I to je jedini razlog? Prirodno oklevanje protiv uèešæa u ièijem vešanju?
Business KESH to invest 452m euros in energy system
Poslovni pregled KESH će investirati 452 miliona evra u energetski sistem
Mitsubishi Heavy Industries is planning to invest in Montenegro.
Micubiši Hevi Indastris planira da investira u Crnoj Gori.
And we don't invest in what's invisible to us.
Niti nas zanima ono što ne vidimo.
In fact, what children do not invest in school they invest in video games.
Zapravo ono što deca ne ulažu u školi ulažu u video igrama.
Let's invest in voter education.
Hajde da investiramo u obrazovanje glasača.
I didn't invest the money.
Nisam ja uložio novac.
Given Serbia's persistent opposition to Kosovo independence, some EU nations have signaled reluctance to change the province's status, the group said.
S obzirom na stalno protivljenje Srbije nezavisnosti Kosova, neke zemlje članice EU signalizirale su uzdržanost u pogledu promene statusa pokrajine, navodi grupa.
The ceremony to invest him took place on 13 September.
Ceremonija preuzimanja dužnosti održana je 13. septembra.
Macedonian government vows to invest 8 billion euros in infrastructure
Makedonska vlada obećala da će investirati 8 milijardi evra u infrastrukturu
FIAT plans to invest 1 billion euros in its Zastava plant.
Fijat planira da uloži milijardu evra u svoju fabriku Zastava.
The unrest makes Turkey appear as a safe place to invest.
Zbog nemira u okruženju, Turska bi mogla da izgleda kao bezbedno mesto za ulaganja.
Reservoir Capital intends to invest about 105m euros in the project.
Rezervoar kapital namerava da u projekat uloži oko 105 miliona evra.
The EC is reportedly planning to invest 250m euros in Nabucco.
EK navodno planira da uloži 250 miliona evra u Nabuko.
Who is going to come here and invest under such conditions?
Ko će doći ovde da investira pod takvim uslovima?
To boost its domestic energy production, Turkey plans to invest in alternative energy.
Da bi povećala svoju proizvodnju energije, Turska planira da investira u alternativnu energiju.
Yet Serbian authorities are aware that reluctance to co operate with the UN court has had enormous financial and political costs.
Srpske vlasti su ipak svesne da je opiranje saradnji sa Haškim tribunalom imalo ogromne finansijske i političke posledice.
Michelin will invest 10m euros in Serbia.
Mišelin će investirati 10 miliona evra u Srbiji.
I invest in stocks for a living.
Зарађујем тако што инвестирам у акције.
Many people invest money into buying placebos.
Mnogo ljudi ulaže novac kupujući placebo.

 

Related searches: Reluctance To Invest - Reluctance Of Companies To Invest - Strong Reluctance To Invest - Reluctance Towards - Switched Reluctance Motor - Reluctance Against - Switched Reluctance - Reluctance Torque - Variable Reluctance - Show Reluctance -