Translation of "waste of opportunity" to Serbian language:


  Dictionary English-Serbian

Opportunity - translation : Waste - translation : Waste of opportunity - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

There are different types of waste. There's a waste of time there's a waste of space there's a waste of energy and there's a waste of waste.
Postoje različite vrste otpada koji nastaje gubljenjem vremena, gubljenjem prostora, traćenjem energije, a i traćenjem otpada.
Waste of what?
Zašto?
Absence of waste?
Ovaj sistem je puniji otpada nego bilo koji drugi sistem u istoriji planete.
Some persons have been given an opportunity to bore people in one more way... pure waste of traffic! he writes.
Pojedincima se na ovaj način pružila prilika da dosađuju narodu i na ovaj način... čisto bacanje internet prostora , piše on.
window of opportunity.
baciti sve kroz prozor .
Terrible waste of molasses.
Uzalud baèena melasa.
waste
отпадfoundationslot hint
It's a waste of space.
To je traćenje prostora.
It's a waste of breath.
To je gubljenje vremena.
Don't waste any of it.
Nemoj da se prolije.
What a waste of money.
Kakvo bacanje para.
A sheer waste of postage.
Uzalud potrošena poštarina.
Of that, household waste accounted for 4,800 tonnes, commercial waste for 3,000 tonnes and medical waste for 1,000 tonnes.
Od tog broja, otpad koji su proizvela domaćinstva iznosi 4.800 tona, komercijalni otpad 3.000 tona, a medicinski otpad 1.000 tona.
What a waste. What a sad waste.
Kakva šteta... baš šteta...
opportunity.
priliku.
It's simply a waste of resources.
To je jednostavno traćenje resursa.
Apollonian mindset creates mountains of waste.
Apolonski način razmišljanja stvara gomile otpada.
That's a terrible waste of time.
To je gubljenje vremena.
That's a terrible waste of calories.
To je užasan utrošak kalorija.
What a waste of a life.
Kakvo traćenje života.
You can't get rid of waste.
Ne možete da se rešite otpada.
It was a waste of O2.
Gubljenje kiseonika.
It's just a waste of time.
Samo je traæenje vremena.
Isn't it a waste of energy?
Zar to nije bespotrebno?
That's a powerful waste of time.
To je baš gubljenje vremena.
It's a waste of good wine.
Штета због доброг вина.
WASTE PlTS
Ovaj borac se naziva superiornom rajskom pticom. Ovaj mađioničar zna specijalan trik. Prvo, reklamira svoju predstavu, prizivajući ženku.
Waste generation
Генерисање отпада
Tea! Waste!
Èaj koje traæenje!
awful waste.
kakav je to šteta.
The waste!
Sve je uzalud!
We could evaporate it to enhance the restorative benefits and capture the salts, transforming an urgent waste problem into a big opportunity.
Mogli bismo da ih isparimo da bismo povećali povratne koristi i zarobimo soli, preobražavajući hitan problem otpada u jednu veliku priliku.
I see a waste ahead and I hate waste.
Vidim da radiš glupost.
This is the land of opportunity!
Ovo je zamlja moguænosti!
Dumping of waste is a key problem.
Najveći problem je bacanje otpada.
I think it's a waste of time.
Mislim da je to gubljenje vremena.
CSP produces a lot of waste heat.
KSE proizvodi mnogo otpadne toplote.
We generate quite a lot of waste.
Proizvodimo prilično mnogo otpada.
Absence of waste, that's what efficiency is.
Smanjenje otpada?
Rather a waste of time and money.
Gubitak vremena i novaca.
Seems like a frightful waste of energy.
Kakvo uzaludno trošenje energije.
It would be a waste of time.
То би било губљење времена.
Glorious opportunity.
Fantastična prilika.
So nature doesn't create waste doesn't create waste as such.
Priroda ne stvara otpad ne na taj način.
So less waste.
Дакле мање отпада.

 

Related searches: An Ex-cellent Opportunity Opportunity - Waste An Opportunity - Waste The Opportunity - Waste Of Opportunity - Waste A Opportunity - Waste A Great Opportunity - Waste No Opportunity To - Directives On Waste And Hazardous Waste - Waste And Non-waste - Waste Minimisation And Waste Management -