Translation of "reference" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Reference - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Frequency Reference area Adjustment indicator Balance sheet reference sector breakdown Reference sector breakdown
Periodicita Referenčná oblasť Ukazovateľ úpravy Členenie referenčného sektoru bilancie Členenie referenčného sektora Sektor vydávajúci cenné papiere Typ informácie o platobnom a zúčtovacom systéme
Reference
Odkaz
Reference
Referencie
Reference
Odkaz
Reference
Odkaz
Reference
pacienti
(Reference)
(referenčná značka)
Reference
Číslo spisu
Reference
Číslo spisu
Reference
(názov žiadajúceho orgánu)
Reference
PRÍLOHA 5
Reference (90 CI) Test Reference (90 CI) 88.84
Test Referencia IS) 88, 84
Frequency Reference area Adjustment indicator Balance reference breakdown Reference breakdown Securities sector sheet sector sector
Periodicita Referenčná oblasť Ukazovateľ úpravy Členenie referenč ného sektoru bilancie Členenie referenč ného sektora
Function Reference
Referencie funkciÃ
Language Reference
Referencie jazyka
Function Reference
Referencie funkcií
Reference area .
Referenčná oblasť .
Reference year ...
Referenčný rok ...
Debian Reference
Referenčná príručka Debianu
Reference error
Chyba v odkaze
Reference Functions
Comment
Reference image
Premenovať obrázok
Lookup Reference
Hľadanie a referencie
Reference Functions
Súvisiace funkcie
Patient Reference
Referencie o pacientovi
(Reference amount)
(referenčná suma)
(Reference amount)
(referenčná suma) SPOLU
(reference scenario)
(referenčný scenár)
Reference acts
Odkazy na súvisiace právne akty
Reference texts
Abecedný zoznam
Reference period
Referenčné obdobie
OJ reference
Úradný vestník
A REFERENCE
VYMENOVANIE SUDCU
Reference yields
Referenčné výnosy
GUARANTEE REFERENCE
REFERENCIA ZÁRUKY

 

Related searches: In Reference To Reference - Reference - For Your Reference - With Reference To - Terms Of Reference - Reference Number - In Reference To - For Reference - Reference Letter - Reference Point -