Translation of "solvent cast" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Cast - translation : Solvent - translation : Solvent cast - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

All right, cast off! Cast off!
V poriadku, odchádzame!
Of cast iron or cast steel
Časti a súčasti určené výlučne alebo hlavne na stroje položky 8501 alebo 8502
Of cast iron or cast steel
Stroje na väzbu kníh, vrátane strojov na brožovanú väzbu kníh
Of cast iron or cast steel
Stroje a zariadenia na výrobu papiera alebo lepenky
Cast
Hrajú
Cast
HRAJÚ
Cast
Hrajú
CAST
Hrajú
Cast
Predmety na stolovanie, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť a ich časti a súčasti, z hliníka drôtenky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné predmety, z hliníka sanitárny tovar a jeho časti a súčasti, z hliníka
Cast
Tyče, prúty, profily a drôty
Cast
Surové kadmium prášok
500 IU Solvent vial (glass) Solvent
500 IU Rozpúšťadlo
1000 IU Solvent vial (glass) Solvent
1000 IU Rozpúšťadlo
Cast off.
Odchádzame.
Cast out.
Vylúčený.
Cast off!
Odraziť od brehu!
Cast nets
Spúšťacie siete
4. cast.
3. pldne.
Cast off!
Nasadajte!
Cast fittings
Pozdĺžne oblúkovo zvárané pod tavivom
Cast fittings
Ostnatý drôt zo železa alebo ocele krútený guľatý drôt alebo jednoduchý plochý drôt, tiež s ostňami a voľne krútený dvojitý drôt, druhov používaných na oplotenie, zo železa alebo ocele
Cast fittings
Zo železa (okrem liatiny) alebo ocele, smaltované
Cast fittings
Presahujúce 12 mm, ale nepresahujúce 24 mm
Cast fittings
Predmety zo železného alebo oceľového drôtu
Cranks and crank shafts, of cast iron or cast steel
Galvanické články a batérie, elektrické (okrem vybitých a druhov vo forme valcových alebo gombíkových článkov, suchých zinko uhlíkové článkov s napätím 5,5 V ale 6,5 V a tých na báze oxidu manganičitého, oxidu ortuťnatého, oxidu strieborného, lítiových a zinkovzdušných)
Solvent
Rozpúšťadlo
Solvent
5 23 Rozpúšťadlo
Solvent
Rozpúšťadla
solvent
rozpúšťadlo
Solvent
Manitol, sacharóza a trometamol Rozpúšťadlo
Solvent
Prášok ľudský albumín, manitol.
Solvent
Rozpúšťadlo
Solvent
Koncentrát
solvent
Rozpúšťadlo
SOLVENT
ROZPÚŠŤADLO
Cast off forward.
Vyplávame, vpred.
CAST IN TIE
VŠEOBECNE
Votes cast 644
Počet odovzdaných hlasov 644
Of cast iron
Regulátory teploty
Of cast iron
Klince, cvočky, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305) a podobné predmety, z medi alebo železa alebo ocele s medenými hlavičkami skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných podložiek) a podobné predmety, z medi
Of cast steel
S výkonom presahujúcim 500 kVA
Of cast iron
Rovné
Of cast steel
Na meranie napätia
Of cast iron
Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky vhodné na motorové vozidlá
Parts of machinery of heading 8474, of cast iron or cast steel
Trakčné motory na jednosmerný prúd s výkonom N 375 kW

 

Related searches: Cast Cast Cast - Solvent Solvent Extraction - Solvent A Solvent B - Solvent Cast - Solvent Cast Technology - Solvent Cast Film - Cast Cast Iron Gate Valve - Cast From Grey Cast Iron - Solvent - Solvent Based -