Translation of "sprocket gear" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Gear - translation : Sprocket - translation : Sprocket gear - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Free wheel sprocket wheels, for bicycles
Časti, súčasti a príslušenstvo pre elektrónové mikroskopy, protónové mikroskopy a difrakčné prístroje, i. n. (okrem elektrónových mikroskopov vybavených zariadením zvlášť konštruovaným na manipuláciu a prepravu polovodičových doštičiek alebo ohniskových doštičiek)
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
Hoblíky
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
Guľkové alebo valčekové ložiská
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
Brúsky
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
Ložiskové puzdrá, bez guľkových alebo valčekových ložísk klzné ložiská
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
Strihacie hlavice, hrebeňové nástavce, strihacie nástavce a nože pre tieto strojčeky
Hubs (excluding coaster braking hubs and hub brakes), and free wheel sprocket wheels
Termostaty
Hubs (excluding coaster braking hubs and hub brakes), and free wheel sprocket wheels
Ostatné hodiny
Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free wheel sprocket wheels
S hmotnosťou každého nepresahujúcou 100 kg
Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free wheel sprocket wheels
Rybárske plavidlá rybárske spracovateľské lode a ostatné plavidlá zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie produktov rybolovu
Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free wheel sprocket wheels
Rámy a základne
Gear cutting machines (including abrasive gear cutting machines)
Strihače živých plotov a trávnikov
Gear cutting machines (including abrasive gear cutting machines)
Uhlové brúsky
Whereas now, second gear it's like Africa had first gear, now they go into second gear.
Zatiaľ čo teraz, druhý rýchlostný stupeň toto je ako prvý stupeň, teraz sa dostávajú na druhý.
Hubs (other than coaster braking hubs) and hub brakes, and free wheel sprocket wheels, for bicycles
Náboje kolies (okrem stredových bŕzd) a reťazové kolesá voľnobežiek, pre bicykle
Gear count
Počet lôpt
Gear size
Ozubené kolesá
Authorised gear
Plavidlá Európskej únie s lovnými šnúrami na hladine oprávnené na lov v rámci tohto protokolu smú pri love tuniakovitých a príbuzných druhov v rybolovných oblastiach pod správou komisie IOTC, ktoré patria do madagaskarskej rybolovnej oblasti, uloviť maximálne 250 ton žralokov ročne.
Authorised gear
Povolený rybársky výstroj
Authorised gear
Zdvojenie vaku siete je zakázané.
Fishing gear
Deň
Gear used
Množstvo (v kg)
Gear pumps
So vstavaným automatickým ovládacím zariadením
Worm gear
S výkonom presahujúcim 375 kVA, ale nepresahujúcim 750 kVA
Gear boxes
Elektrické generátorové agregáty so vznetovým piestovým spaľovacím motorom (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)
Crank gear
Ťažné lode
Gear pumps
Bez vstavanej chladiacej jednotky
Worm gear
S výkonom nepresahujúcim 7,5 kVA
Gear boxes
S výkonom presahujúcim 375 kVA, ale nepresahujúcim 750 kVA
Crank gear
S dĺžkou nepresahujúcou 7,5 m
Fishing gear
Rybolovné oblasti Cieľové druhy
Authorised gear
vlečná sieť
Towed gear
Vlečné zariadenie
Interchangeable gear cutting tools (excl. milling tools for gear cutting)
Piestové vznetové spaľovacie motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou) pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory s výkonom 100 kW
Honing or lapping machines, for working metals, metal carbides or cermets (excl. gear cutting, gear grinding or gear finishing machines)
Stroje na honovanie alebo lapovanie (dohladzovanie), na obrábanie kovov, karbidov kovov alebo cermetov (okrem strojov na obrábanie, brúsenie a dokončovanie ozubených kolies)

 

Related searches: Sprocket Gear - Gear Sprocket - Gear And Sprocket - High-gear Sprocket - Sprocket - Drive Sprocket - Sprocket Wheel - Chain Sprocket - Idler Sprocket - Camshaft Sprocket -