Translation of "suck at something" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Something - translation : Suck - translation : Suck at something - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Suck it or you're gonna die. Suck it!
Inak zdochneš!
And I gave the teddy bear suck, suddenly, at my breast. And then I threw the teddy bear to him, and he gave it suck at his breast. And then the teddy bear was thrown up into the air again... at which there was another explosion of form into... something.
Pritisol som si toho macíka na hruď a hodil som mu ho naspäť, potom si ho pritisol na hruď on a vyhodil ho do vzduchu, na čo prišla ďalšia zmena formy na niečo zvláštne, niečo ako kaleidoskop, ľudský kaleidoskop.
A double suck.
Dva razy vyfajcit.
Suck it, bitch.
Fajči ho, suka!
Suck it, bitch!
Vyfajči ma, hajzel!
Suck in that belly.
Zatiahni to brucho!
Let her suck it!
Bude fajčiť!
This will suck up your face.
To vám vcucne tvár.
I'm going to suck in air.
Nasajem vzduch.
I said you're gonna suck it.
Povedal som, fajči!
Mosquito ever suck on you, son?
Ocucávali ťa niekedy komáre?
I vant to suck your blood. Blah.
Ja ti chcem vysať krv, blalala.
Yea, you want to suck my 'blahaaa'.
Áno, ty mi chceš vysať moje blaaa?
I want to suck, like a baby.
Túžim sa na ne prisať ako bábätko.
I want you to suck the, little bitch.
Chcem, aby si tú malú kurvu lízala.
As I would like I suck my dick
A ak budem chcieť tak mi vyfajčíš vtáka.
You tell Ben Angellelli to suck my cock.
Povedz Benovi Angellellimu, nech mi vyfajci vtaka.
Squash the bugs before they suck up your blood
Rozdrvte chrobáky než vám vysajú krv
Place the tablet on your tongue and suck gently.
Vložte si tabletu pod jazyk a jemne ju cmúľajte.
I'll do what they say long as I suck breath.
Budem robiť to čo chcú dovtedy, dokiaľ budem dýchať.
He shall suck cobra venom. The viper's tongue shall kill him.
Bude ssať jed ľútych hadov jazyk vretenice ho zabije.
And I said, Oh my God, this is going to suck.
A ja som povedal, Môj ty Bože, toto bude úplne zlé.
And despite its obvious influence by the ancient astronauts and its space agey ness and tripodism, it is not something designed to attach to your brain and suck out your thoughts.
Aj napriek jasnému vplyvu starovekých astronautov a jej vesmírnovekosti a trojnožkovosti, nie je to niečo navrhnuté na pripevnenie k mozgu a vysávanie myšlienok.
Is it okay or do you think it is a bit suck?
Je to fajn alebo je to trochu otravné?
There's something else at play here.
V hre je ešte niečo iné.
It was something we laughed at.
Smiali sme sa na tom.
Isn't that something to shoot at?
To snáď stojí za pokus, nie?
At this point, something unforeseeable occurred.
V tomto momente sa stalo niečo nepredvídateľné.
He shall suck the poison of asps the viper's tongue shall slay him.
Bude ssať jed ľútych hadov jazyk vretenice ho zabije.
Once attached to a paddlefish they suck out as much as they can.
Keď už sú raz prichytené na Lopatonosa, vysajú toľko krvi koľko môžu.
I know what you want to suck motherfucker, but I don't play that.
Ja viem, čo mi chceš vysať, vyjebanec, ale ja to nehrám.
Look at them stags go at it. Ain't it something?
Pozri sa na tých zobatých ako skáču.
Today there is something else at stake.
Dnes je v stávke niečo iné.
Are you mad at somebody or something?
Si naštvaný na niekoho alebo niečo?
'At least you've got something to do.
Zvláštne, ten deň, keď niekoho stratíš, nie je najhorší. Aspoň ťa niečo zamestnáva.

 

Related searches: Suck At Something - Suck Something Up - To Suck On Something - Suck It To Something - I Suck At Something - To Suck Out Of Something - Something Old, Something New, Something Borrowed, Something - Suck - Suck Up - Suck It Up -