Translation of "consulting enterprise" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Consulting enterprise - translation : Enterprise - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Partner enterprise Linked enterprise
epovezano podjetje
Enterprise Ireland Marketing, technology and enterprise development
ВИК ЕООД, Видин
Enterprise
EnterpriseDescription
Enterprise
Podjetje
Enterprise
Podjetje
Consulting services
Vse države članice, razen BG, RO, HR, HU in MT Brez obvez 51 , razen za 5111 in 5114 jih ni.
management consulting services and services related to management consulting and
AT, DE, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK, UK Ocena gospodarskih potreb.
3.2 Including social enterprise in public policy on enterprise
3.2 Vključevanje socialnih podjetij v javno podjetniško politiko
consulting interested parties
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi
Management consulting services
Storitve svetovanja pri upravljanju
Management Consulting Services
Storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Management Consulting Services
V zvezi z drugimi stroji in opremo
Telecommunications consulting services
Brez obvez za zagotavljanje storitev zapriseženih tolmačev.
management consulting services
storitve v zvezi s podjetniškim in poslovnim svetovanjem
Management consulting services
MEDIJI ZA OBJAVO INFORMACIJ O JAVNIH NAROČILIH
management consulting services
storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju
Management Consulting Services
Subjekt, ki želi postati član borze na Irskem, mora biti (a) pooblaščen na Irskem, za kar mora biti vključena ali partnerska družba z glavnim registriranim sedežem na Irskem, ali (b) biti pooblaščen v drugi državi članici Evropske unije v skladu z direktivo Evropske unije o naložbah in storitvah.
Telecommunications consulting services
Pri ustanovitvi pravne osebe velja pogoj glede državljanstva za upravni in nadzorni odbor.
Management consulting services
pomorsko, letalsko in prevozno zavarovanje.
Management consulting services
(CPC 86212, razen revizijskih storitev , 86213, 86219 in 86220)
Management consulting services
storitve v zvezi s podjetniškim in poslovnim svetovanjem,
Management Consulting Services
BE, DE, DK, ES Univerzitetna diploma ali ustrezna tehnična kvalifikacija, iz katere je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.
Management consulting services
Zaposlovanje in posredovanje delovne sile
Telecommunications consulting services
(te storitve ne zajemajo gospodarske dejavnosti, ki obsega zagotavljanje gradiva, za prenos katerega so potrebne telekomunikacijske storitve)
management consulting services
HR, HU Zahteva glede stalnega prebivališča.
Enterprise Headers
Poslovne glave
Joint enterprise
Me ano podjetje
Enterprise Competition
Podjetništvo Konkurenca
Enterprise category
Kategorija podjetja
an enterprise
drugih podobnih pogodb
The applicant enterprise is a partner of another enterprise if
Podjetje prosilec je partner drugega podjetja, če
enterprise means an enterprise as defined in Article 8.1 (Definitions)
predvsem vodijo upravljanje podjetja ali vodijo podjetje ali oddelek ali pododdelek podjetja ter
General management consulting services
to poglavje ne zajema javnih naročil s strani naročnika v imenu druge entitete, kadar javnega naročila to poglavje ne bi zajemalo, če bi ga slednja izvedla sama ter
Marketing management consulting services
to poglavje ne zajema javnih naročil s strani naročnika v okviru entitete organov oblasti.
Production management consulting services
Province in ozemlja Manitoba, Nova Fundlandija in Labrador, Novi Brunswick, Nova Škotska, Severozahodna ozemlja, Nunavut, Otok princa Edvarda ali Jukon lahko odstopajo od tega poglavja za namene spodbujanja regionalnega gospodarskega razvoja, ne da bi zagotavljali neupravičeno podporo monopolnim dejavnostim.

 

Related searches: Consulting Enterprise - Enterprise Consulting - Enterprise Management Consulting - Enterprise Risk Consulting - Enterprise To Enterprise - Enterprise 2.0 And Social Enterprise - Consulting - Consulting Services - Consulting Firm - Management Consulting -